WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op vrijdag 28 januari 2022

Wat is het verschil tussen snijden of kruisen?

Wat is nu het verschil tussen snijden en kruisen? En is er een manier om dit makkelijk te onthouden???

Sander Hendriks
17-9-2002

Antwoord

Twee snijdende lijnen zijn in ieder geval niet evenwijdig, maar ze komen elkaar daadwerkelijk tegen in een bepaald punt. Dit punt heet dan ook het snijpunt.
Voor de twee lijnen betekent het o.a. dat ze in n en hetzelfde vlak liggen.
Simpel voorbeeld: zodra je twee niet-evenwijdige lijnen op een blaadje tekent (blaadje = vlak) zullen ze elkaar onvermijdelijk moeten snijden.

Twee kruisende lijnen zijn k niet evenwijdig, maar ze komen elkaar niet ergens tegen. Ze passeren elkaar op zekere afstand. Dat kan alleen in een ruimtelijke omgeving en niet op een blaadje. Denk maar aan het vorige voorbeeldje.
Om een idee te geven: denk aan twee vliegtuigen die elk een wit condensspoor ( = lijn) in de lucht aftekenen. Vanaf de grond lijkt het dan soms net alsof die sporen elkaar ergens ontmoeten ( = snijden).
Voor de passagiers in de toestellen zou dat niet erg geruststellend zijn. In werkelijkheid gaan die sporen met een zekere afstand ertussen achter elkaar langs, en het is die situatie die men "kruisend" noemt.
Je kunt het met je armen simpel nabootsen: hou ze maar een stukje boven elkaar en laat elke arm in een andere richting wijzen.

Tot slot een taalkundige verwarring: twee gelijkvloerse wegen ( = lijnen) snijden elkaar volgens de wiskundige terminologie. Men zou dus over een snijpunt moeten spreken. Men heeft het echter altijd over een kruispunt.
De alledaagse taal en de wiskundetaal gaan hier dus niet gelijk-op. Maar dat komt wel vaker voor.

MBL
17-9-2002


© 2001-2022 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#4355 - Ruimtemeetkunde - Leerling bovenbouw havo-vwo