WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op dinsdag 18 januari 2022

Vergelijking opstellen

beste wiskundigen,

Het is al betrekkelijk lang gelden dat ik bezig ben geweest met wiskunde maar nu op de uni is het weer begonnen.

De vraag:

vind een functie in de vorm van f(x)=ae^bx met de volgende uitkomsten f(1)=2 en f(2)=4.

Was er nou een f(0)=... gegeven is het betrekkelijk eenvoudig maar bij deze valt het kwartje niet. Bovendien zijn de Calculusboeken vrij summier in het geven van voorbeelden en oplossingen. Hoop dat jullie mij verder kunnen en willen helpen.

Frank
6-10-2005

Antwoord

Uit f(1)=2 volgt (invullen) aeb*1=2, dus aeb=2.
Uit f(2)=4 volgt aeb*2=4, dus ae2b=4.

Het handigst is in dit geval f(2) en f(1) op elkaar te delen.
Je krijgt dan (ae2b)/(aeb)=4/2=2.
Waaruit dan weer volgt (a/a)*(e2b/eb)=2,
dus 1*e2b-b=2, dus eb=2. Hieruit volgt b=ln(2).
Hiermee gewapend kun je a berekenen: invullen van b=ln(2) in aeb=2 levert aeln(2)=2 , dus a*2=2, dus a=1.


Je kunt het ook wat eenvoudiger aanpakken met groeifactoren:
Je hebt een exponentiele functie met f(1)=2 en f(2)=4.
De groeifactor is dus 4/2=2. De functie is dus van de vorm: a*2x.
Invullen van f(1)=2 levert: a*21=2, dus a*2=2, dus a=1.
Nu toewerken naar die e-macht: ebx=2x, dus
(eb)x=2x, dus eb=2, dus b=ln(2)

hk
6-10-2005


© 2001-2022 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#40658 - Logaritmen - Student universiteit