WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op dinsdag 21 september 2021

Booglengte

In mijn wiskundeboek staat deze vraag:
De functie f(x)= 2x, met de punten A en B xA=0 en xB=5 bereken de booglengte.
De afgeleide berekenen kan ik maar het invoeren gaat mis.
Hoe bereken ik dit met behulp van de TI-83 ?
Hoe voer ik dit in, want ik heb pas net deze rekemachine en Ik snap er niets van.

Rosemarye
7-12-2004

Antwoord

De afgeleide functie is f'(x) = 2x.ln2 en hierin kun je ln2 eventueel alvast benaderen, want het eindresultaat is ook maar een benadering.
Voer nu in het Y-scherm van je machine[ 1 + (2x.ln2)2] in en gebruik daarna optie 7 van het Calcmenu om de integraal te laten berekenen.
Het kan allemaal wat mooier en overzichtelijker met de Vars-knop, maar gezien je laatste opmerking laat ik dat maar buiten beschouwing.

MBL
7-12-2004


© 2001-2021 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#31003 - Integreren - Cursist vavo