WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op donderdag 1 oktober 2020

Poolco÷rdinaten

Bij de definitie van poolco÷rdinaten van een punt P in een vlak staat dat r de afstand is van O tot het punt P (dus ik denk: r kan alleen positieve waarden aannemen). r wordt ook zo genomen als men complexe getallen in de goniometrische vorm brengt. Als we nu de poolvergelijking r = cos 2qmet de TI 83 PLus laten tekenen worden er ook koppels getekend met een negatieve r-waarde. Hoe zit dit? Is mijn definitie fout? Hoe luidt de definitie dan?

clo
30-11-2003

Antwoord

Het heeft te maken met de orientatie die je op de as aanbrengt. Je tekent in het platte vlak een halve lijn OX (de poolas) met beginpunt O en brengt daar een positief genoemde orientatie op aan.
De tegengestelde orientatie zal negatief heten. Verder wordt er een positieve draairichting aangebracht (meestal anti-clockwise). Op die manier wordt een punt voorzien van de bekende poolco÷rdinaten. Hou je nu rekening met de aangebrachte orientatie, dan kan de afstand negatief gerekend moeten worden.

MBL
30-11-2003


© 2001-2020 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#16896 - Vlakkemeetkunde - Docent