WisFaq!

\require{AMSmath} geprint op donderdag 28 oktober 2021

Ontbinden factoren

Ik begrijp 1 stapje niet in het ontbinden

Bijvoorbeeld:
van -x2 + 4x + 5 = 0
naar (x-5)(x+1) = 0

Nog een voorbeeld:
van x2 + 2x - 3 = 0
naar (x+3)(x-1) = 0

Ik weet dan niet hoe ik verder moet gaan met deze:

-x2 + 4x - 3 = 0
(? ?) (? ?) = 0

Belle
3-11-2003

Antwoord

In het eerste voorbeeld is eigenlijk een stapje overgeslagen, want als je
-x2 + 4x + 5
wilt ontbinden in factoren, dan moet je eerst het minteken buiten haakjes halen:
-(x2 - 4x - 5)
Vervolgens wil je dit ontbinden in
-(x+a)(x+b)
en je zoekt de waarden voor a en b waarvoor dit klopt.
Je kunt hier de haakjes weer uitwerken en dan krijg je:
-(x2 + ax + bx + ab) ofwel
-(x2 + (a+b)x + ab)
en dit moet gelijk zijn aan -(x2 - 4x - 5)
Je weet dan twee dingen van a en b:
a+b = -4
ab = -5
dus je zoekt twee getallen waarvoor dit klopt.
Na enig probeerwerk vind je dan bijvoorbeeld
a=1 en b=-5 (of andersom)
Dit levert dus:
-(x+1)(x-5)
Bij je tweede voorbeeld
x2 + 2x - 3
gaat dit dus ook zo, alleen hier zonder de min voor de x2.
Je zoekt dan twee getallen a en b waarvoor geldt:
a+b = 2
ab = -3
In dit geval vind je: a=3 en b=-1 (of andersom)
Nu het derde voorbeeld:
-x2 + 4x - 3
Eerst weer de min buiten haakjes:
-(x2 - 4x + 3)
a+b = -4
ab = 3
Nu krijg je dus a=-1 en b=-3 (of andersom).
Lukt het verder?
Kijk anders nog eens op onderstaande site (en klik in de linkerkolom op: vergl oplossen), daar vind je nog meer oefeningen.
succes.

Zie ontbinden in factoren [http://wiskunde.hacom.nl/wiskunde/leerl/ontbinden/vergl_opl.html#ontb]

Anneke
3-11-2003


© 2001-2021 WisFaq
WisFaq - de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs - http://www.wisfaq.nl

#15757 - Functies en grafieken - Cursist vavo