De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Gulden snede

De gulden snede (Lat.: sectio aurea of proportio divina) of verdeling in uiterste en middelste reden is de verdeling van een lijnstuk in twee delen, waarvan het kleinste zich verhoudt tot het grootste als het grootste tot het geheel.
Er wordt wel 's beweerd dat de gulden snede een belangrijke rol in de beeldende kunst en architectuur speelt als norm voor harmonisch aandoende verhoudingen.

Versie 1

Schrijf een werkstuk waarin minimaal de volgende zaken aan de orde komen:

 • Leg uit hoe je deze 'verhouding' uit kunt rekenen.
 • Schrijf een handleiding voor de constructie (met passer en liniaal) van de gulden snede. In de mediatheek of op internet kun je deze constructie vast wel vinden.
 • Zoek tekeningen, schilderijen en bouwwerken waarvan gesuggereerd wordt dat de gulden snede een belangrijke rol speelt en geef duidelijk aan waar je de gulden snede terug kunt vinden.

Versie 2

Schrijf een verslag over een onderzoek waarbij de gulden snede centraal staat:

 • Suggesties:
  • Vinden mensen 'gulden snede'-rechthoeken het mooist?
  • Als mensen 'zomaar' een rechthoek tekenen of knippen, welke verhouding hebben dan lengte en breedte?
  • Enz..
 • Het onderzoekje bestaat uit:
  • Bepalen van de onderzoeksvraag en een onderzoeksmethode.
  • Kiezen van een representatieve steekproef.
  • Verwerking van de resultaten (computer!)
  • Trekken van conclusies.

De mythe van de gulden snede

'Het romantische idee dat de gulden snede deel uitmaakt van het klassieke schoonheidsideaal is hardnekkig, en het werd vijf jaar geleden weer krachtig versterkt bij het verschijnen van het boek van Dan Brown, De Da Vinci Code. Dat boek staat ervoor garant dat de adoratie voor de gulden snede nog wel even zal voortduren, maar eigenlijk betreft dit de aanbidding van een gulden kalf. Want pas in de 19e eeuw kreeg de 'goddelijke proportie' voor het eerst een esthetische functie toebedeeld. De misvatting dat deze verhouding veel zou voorkomen in de natuur, en dat ze als schoonheidsideaal aan de basis zou staan van talrijke klassieke composities in architectuur en schilderkunst, heeft een grote invloed gehad op ons denken over ideale proporties. Het mythologisch karakter van die verering maakt de gulden snede niet minder interessant: als het beeld dat wij ervan hebben dan niet in overeenstemming is met de historische werkelijkheid, hoe is dat beeld dan toch tot stand gekomen? En welke geschiedenis heeft dezeverhouding dan vóór de 19e eeuw doorgemaakt?'
Wintersymposium programma

Linkshome |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3