Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Een doorsnede tekenen

Bij de het tekenen van een doorsnede van een vlak en een kubus  kan je 5 gevallen onderscheiden:

 1. Doorsnede is driehoek
  De punten P, Q en R bepalen een vlak.
  In het meest eenvoudige geval is de driehoek PQR meteen ook de doorsnede van het vlak met de kubus.
  p1997img1.gif
 2. Aangrenzende zijvlakken
  De punten P, Q en R liggen in op ribben in twee aangrenzende zijvlakken. De snijlijnen van een vlak met twee evenwijdige vlakken zijn evenwijdig. Een na een kan je alle snijlijnen tekenen, telkens evenwijdig aan de snijlijn in het tegenoverliggende vlak.
  p1997img2.gif
 3. Tegenoverstaande vlakken
  De punten P,Q en R liggen op ribben in twee tegenoverstaande zijvlakken. Ook nu is het soms mogelijk om een na een alle snijlijnen tekenen.
  p1997img3.gif
 4. Gemeenschappelijke ribbe
  De punten P,Q en R liggen in twee aangrenzende zijvlakken
  Aangrenzende zijvlakken hebben een ribbe gemeenschappelijk. Bepaal het snijpunt van het vlak PQR met deze ribbe. Daarna kan je een na een de overige snijlijnen tekenen in tegenoverliggende zijvlakken.
  p1997img4.gif
 5. Snijlijn met grondvlak
  In de overige gevallen bepaal je via een hulpvlak de snijlijn met het grondvlak. Vanaf deze lijn kan je terug naar de kubus werken.
  p1997img5.gif

bron


©2004-2023 WisFaq