Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Hulpmiddelen

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Plaatjes en verhalen

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat

Wiskundeleraar


\require{AMSmath}

Kegelsneden

In een cartesiaans assenstelstel is een kegelsnede altijd van de vorm:

$\large ax^{2}+2hxy+by^{2}+2gx+2fy+c=0$
  • als h2 = ab, stelt de vergelijking een parabool voor;
  • als h2 < ab, stelt de vergelijking een ellips voor;
  • als h2 > ab, stelt de vergelijking een hyperbool voor;
  • als a = b and h = 0, stelt de vergelijking een cirkel voor;
  • als a + b = 0, stelt het een rechthoekige hyperbool voor.

©2004-2023 WisFaq