Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Kegelsneden

In een cartesiaans assenstelstel is een kegelsnede altijd van de vorm:

$\large ax^{2}+2hxy+by^{2}+2gx+2fy+c=0$
  • als h2 = ab, stelt de vergelijking een parabool voor;
  • als h2 < ab, stelt de vergelijking een ellips voor;
  • als h2 > ab, stelt de vergelijking een hyperbool voor;
  • als a = b and h = 0, stelt de vergelijking een cirkel voor;
  • als a + b = 0, stelt het een rechthoekige hyperbool voor.

©2004-2024 WisFaq