Algebra

Analyse

Bewijzen

De grafische rekenmachine

Discrete wiskunde

Fundamenten

Meetkunde

Oppervlakte en inhoud

Rekenen

Schoolwiskunde

Statistiek en kansrekenen

Telproblemen

Toegepaste wiskunde

Van alles en nog wat


\require{AMSmath}

Tovervierkanten

Een magisch vierkant of tovervierkant is een dusdanige ordening van getallen in een vierkant, dat de som van de getallen voor elke rij, elke kolom en elke diagonaal gelijk is. Standaard worden hiervoor de getallen 1,2,3, . . . ,n2 genomen. Dit wordt wel een standaard of een normaal of een zuiver tovervierkant genoemd.

©2004-2024 WisFaq