\require{AMSmath}

Vergelijkingen maken

Een nieuwe verzameling omtrent het opstellen van vergelijkingen:

  • Op een rechthoekig speelplein staat op elke hoek een lantaarnpaal. De langste afstand tussen twee lantaarnpalen is 39 m. De omtrek van het speelplein is in totaal 102 m. Hoe lang zijn de zijden?
  • Een voetbalwedstrijd wordt bijgewoond door 5000 bezoekers. Hoeveel personen kochten een tribunekaart van 10 euro als je weet dat de kassier 36 800 euro ontvangt en dat een staanplaats 7 euro kost?
  • Hoe is de formule te verklaren aan de hand van de casus?


©2004-2024 WisFaq