\require{AMSmath}

3. Wat is correlatie?

De samenhang tussen de uitkomsten van twee variabelen noemen we samenhang. Als de variabelen van nominaal of ordinaal meetniveau zijn spreek je over associatie. Als de variabelen van interval- of ratio-niveau zijn dan spreek je over correlatie.

©2004-2024 WisFaq