\require{AMSmath}

Kennisbasis Statistiek

Op Kennisbasis Statistiek kan je allerlei informatie vinden:

 • Introductie tot de kennisbasis.
  Een korte rondleiding om de kennisbasis te leren gebruiken. Aanbevolen bij een eerste kennismaking.
 • Wetenschappelijk onderzoek.
  Inleiding tot de methodologie van het wetenschappelijk onderzoek.
 • Beschrijvende statistiek.
  Samenvatten van de onderzoeksuitkomsten in tabellen, grafieken en door middel van kengetallen.
 • Waarschijnlijkheid en statistiek.
  De klassieke statistiek: kans en kansverdeling, schatten, toetsen en modellen ontwerpen.

Iedereen die met een statistisch of methodologisch probleem zit, kan dat probleem op het FORUM ter discussie stellen!

Ga naar Kennisbasis Statistiek voor meer informatie...


©2004-2021 WisFaq