De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student universiteit

2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

|z-1|=1 in f(z)=1/z
1200e afgeleide, formule van Leibniz
50 keer gooien met een munt
Aantonen bestaan limiet
Aantonen van een norm
Afbeelding
Afgeleide maclaurin reeks
Afgeleide van een breuk
Afgeleide van natuurlijke logaritme
Afh var is niet normaal verdeeld, t-test/ regressie uitvoeren?
Afhankelijkheid in Vergelijkingen
Afname ballon
Algebraisch oplossen van x≤ = sin x
Arctangens
Banach en Hilbertruimtes
Beginwaardeprobleem oplossen met picard iteratie
Benaderen van een quotient met machten
Benodigd oppervlak voor opslag flessen
Bepaalde integraal zonder gebruik partieel integreren
Bepalen van richtingsafgeleide
Bepaling van punten op raakvlak
Berekening saldo met jaarlijkse bijstorting
Betekenis elementen uit een functie
Betekenis elementen uit een functie
Bewijs deelbaarheid polynomen
Bewijs met Venn diagrammen
Bewijs van een stelling
Bewijs van gelijkheid van twee doorsneden
Bewijzen dat eigenwaarden voldoen aan formule
Bewijzen dat lijnen loodrecht zijn
Bewijzen symmetrie
Bij een homogene DV een particuliere oplossing vinden
Bijjectiviteit van een complexe functie aantonen
Boek voor statistiek
Breuk met moeilijke noemer
Breuken in vergelijking
Breuksplitsen met 5de macht in de noemer
Breuksplitsen met een vierdemacht in de noemer
Breukvergelijking oplossen
Cardinaliteit powerset X en 2^X
Casio fx-92
Complex geconjugeerde
Complexe getallen hoge macht
Complexe vergelijking oplossen
Continuiteit
Convergentie bepalen
Convergentie bij reeksen
Convergentiestraal
Convergentiestraal met D`Alembert
Cos(a)=3/5?
Cosinus (constante * x)
Cross product - volume parallepided
De afgeleide bij functies van twee variabelen
De bus in
De kans op een som van 16 ogen bij 5 dobbelstenen
Deelverzameling
Derdegraadsvergelijking
Determinant
Differentiaalvorm met `gaten`
Differentieren
Differentieren en limieten
Differentieren naar x (een breuk)
Differentieren van een breuk met arcsinx
Dimensie van een oplossingsverzameling
Direct bewijs
Dmv substitutie en elimeneren een lineair stelsel met 5 variabelen oplossen
Dot product
Drie vergelijkingen met drie onbekenden
Dubbele integraal
Dubbele integraal
Dubbele integraal
Dubbele integraal
Dubbele integraal met kartesische coordinatenstelsel
Dubbele integraal met poolcoordinaten
Dubbele integraal met wortel en grenzen
DV met beginvoorwaarde
Dx/dy
Een functie omzetten naar een natuurlijk logaritmische functie
Een matrix ontbinden in een diagonalizeerbare matrix en een nilpotente matrix
Een term vinden
Een vergelijking
Eerste orde DV met moeilijke breuk
Efficient oplossen van een matrix som
Egyptische wiskunde
Eigenwaarde matrix
Eigenwaarden en diagonaliseerbaarheid
Eigenwaarden en Eigenvectoren
Ene functie groter dan de andere
Entier met afgeleide nul
Evenwichspunt bepaling van een differentiaal vergelijking
Exponentieel verdeeld
Extrema vinden
Factor 2/wortel pie in foutfuntie
FLOOR functie
Foutanalyse meetresultaten
Foutfunctie
Functie bepaalde integraal
Functie met 2 variabelen en substitutie
Gamma functie vervolg
Gamma-functies
Gebruik van parseval identiteit bij fourier
Genummerde ballen trekken zonder herhaling
Goniometrische formule met twee variabelen
Goniometrische identiteit
Goniometrische integraal
Goniometrische vergelijking oplossen
Grenzen bepalen poolcoordinaten
Groep met vier personen
Groep van priemorde
Groepen
Handelsreizigerprobleem
Herleiden
Herleiden tot een vorm
Herleiden tot hoeken in het eerste kwadrant
Hermites geadjungeerde
Hermitese afbeeldingen en unitaire afbeeldingen
Het probleem van Lucas
Hier substitueren?
Hoe bepaal ik deze limiet
Hoe bereken ik annuiteiten?
Hoe bereken ik deze limiet?
Hoe kan ik hier de integraal van vinden
Hoe splits ik deze breuk?
Homogene differentiaalvergelijking
Hoofdwaarde van het argument
Hulp bij sommen
Imaginaire getallen
Impliciet differentieren
In Laplace transformatie
Inhomogene lineaire recurrente betrekking
Inhoud van een omwentelingslichaam
Injectie en surjectie
Injectiviteit bewijzen
Insluitstelling voor sin, cos en tan
Integraal
Integraal die je moet differentiŽren
Integraal met d/dx
Integraal met de substitutiemethode
Integraal met wortel ln
Integreren
Integreren dmv scheiding van variabelen
Integreren mbv int factor
Integreren met 2 functies
Integreren, Substitutie, Goniometrie
Invariantie deelruimtes onder een transformatie
Inverse functie
Inwendige automorfismen
Is de deze polynoom irreducibel en hoeveel elementen heeft het lichaam?
Kans op Y vraag gegeven M events
Kettingregel
Kettingregel voor functies van meerdere variabelen
Kort vraagje over herleiden
Kwadratische formule
Laatste stap breuksplitsen
Laplace transformatie
Laplace transformaties
Laplace transformaties van periodieke functies
Laurentreeksen
Limiet bestaat niet?
Limiet bewijzen
Limiet goniometrisch/logaritmische functie
Limiet met een wortel
Limiet van een complexe functie
Limiet van ln die naar e gaat
Limiet van x≤/sin x
Limieten en continuiteit
Lineaire combinatie
Lineaire deelruimte onduidelijkheid
Lineaire differentiaalvergelijking eerste orde oplossen
Lineaire transformaties
Lineare vergelijking
Logaritme oplossen 7=x + log x
Logaritmen
Loodrechte projectie
Machten
Make a sketch of the body which volume is given by the integral
Maximale richtingsafgeleide
Maximum likelihood estimation
Meetkundige betekenis lijnintegraal
Meetkundige rij met niet constante reden
Methode keuze voor differentiaal vergelijking
Minima en maxima van een cirkel
Minimalizeren
Mogelijkheden bij cijfers
Multicollineariteit
Niet lineaire differentiaalvergelijking
Niveaukromme(nutsfunctie)
Normale verdeling verdubbelen
Nulpunten reele polynoom van de oneven graad
Nulruimte
Numeriek integreren
Onbepaalde integraal uitrekenen
Ongeldigheid volledig inductie bewijs
Ongelijkheden
Ongelijkheden oplossen
Oorsprong op een raakvlak
Oplossen
Oplossen differentiaal vergelijking
Oplossen van complexe vergelijkingen
Oplossen van differentiaal vergelijking met laplace transforms
Oplossen van differentiaal vergelijkingen
Oplossing Differentiaal vergelijking
Oplossing van differentiaalvergelijking
Oppervlakte afgeplatte cirkel
Oppervlakte van bol via integraal
Oppervlakte wentellichaam
Parameter elimineren van parameterkrommen
Parametriseren
Pareto verdeling
Particulier oplossing bepalen
Partieel integreren of substitueren
Partieel integreren??
PartiŽle som berekenen
Permutatiegroepen
Polynoom en e-macht
Positieve gehele getallen
Predikatenlogica: zin vertalen
Primitieve met arctan
Primitieve van arccos(wortel(x))
Primitiveren
Probleem met een constante
Probleem met partiŽel primitiveren
Productregel met meer dan 2 termen
Qq-plot
Raaklijn aan een kromme
Raaklijn bepalen
Raaklijn berekenen
Raaklijn opstellen van een functie
Raaklijn punt berekenen
Raakvlak
Radicaal van ideaal
Re: Aantal woorden uit een bepaald alfabet
Re: Afgeleide van een breuk
Re: Afgeleide van een impliciete functie
Re: Afh var is niet normaal verdeeld, t-test/ regressie uitvoeren?
Re: Afleiden van de algemene formule van de inhoud van een torus mbv integratie
Re: Afname ballon
Re: Algebraisch oplossen van x≤ = sin x
Re: Bepalen van richtingsafgeleide
Re: Betekenis elementen uit een functie
Re: Bewijs gelijkbenige driehoek
Re: Bewijzen dat eigenwaarden voldoen aan formule
Re: Bewijzen symmetrie
Re: Breuken in vergelijking
Re: Cauchy hoofdwaarde
Re: Convergentie
Re: Convergentie bepalen
Re: De afgeleide bij functies van twee variabelen
Re: De som van derdemachten
Re: Deelruimten
Re: Deelverzameling
Re: Differentieren en limieten
Re: Driehoek van pascal op de casio cfx 9850
Re: Dubbele integraal
Re: Dubbele integraal met wortel en grenzen
Re: Dx/dy
Re: Eigenwaarde matrix
Re: Eigenwaarde matrix
Re: Exponentieel verdeeld
Re: Extrema vinden
Re: Goniometrische vergelijking oplossen
Re: Het probleem van graaf de Buffon
Re: Hier substitueren?
Re: Hoe kan ik hier de integraal van vinden
Re: Imaginaire getallen
Re: Impliciet differentieren
Re: Integraal met d/dx
Re: Integraal van sec≥x
Re: Invariantie deelruimtes onder een transformatie
Re: Kettingregel
Re: Limiet bewijzen
Re: Limiet van een recursieve rij
Re: Online een vergelijking oplossen
Re: Op n snelle eenvoudige manier de cos van 120į berekenen
Re: Oplossen 4degraads Vergelijking
Re: Oplossen van differentiaal vergelijkingen
Re: Oppervlakte wentellichaam
Re: Particulier oplossing bepalen
Re: Positieve gehele getallen
Re: Raaklijn opstellen van een functie
Re: Re: De som van derdemachten
Re: Re: Deelruimten
Re: Re: Eigenwaarde matrix
Re: Re: Extrema vinden
Re: Re: Formules invoeren
Re: Re: Oppervlakte wentellichaam
Re: Re: Re: Oppervlakte wentellichaam
Re: Re: Re: Primitiveren
Re: Recursieformule integratie (sin(x))^k
Re: Roteren
Re: Snijpunt van twee krommen bepalen
Re: Sommaties
Re: Substitutiemethode
Re: TweePunts Gauss Integratie
Re: Vergelijking bepalen van lijn door A
Re: Vergelijking van functie met twee onbekenden en een raaklijn
Re: Vergelijkingen met breuk
Re: Viergroep van klein
Re: Wat is het orthogonale complement?
Recursieformule integratie (sin(x))^k
Reeks bepalen mbv Foerierreeks
Reeks manipulatie en wortel Pi
Rekenen met i
Rekenen met matrices
Scheiden van variabelen
Set van priemgetallen
Simpele integraal?
Sin4x schrijven als som van sin(nx)
Sinx = sin12x
Snelle manier ontbinden
Snijpunt van twee krommen bepalen
Snijpunt van twee logaritmische functies
Som van een functie berekenen dmv limiet
Sommatie teken differentieren
Sommaties
Sommen van sinus en cosinus en periodiciteit
Sommeren
Somrij oplossen
Spss output
Standaard gamma verdeling integreren
Standaarddeviatie van een maand terug rekenen naar een week
Standaardvorm
Std afwijking berekenen
Stereografische projectie
Stochast van indicatoren
Substitutie algemeen
Substitutie exp
Substitutie met 2 variabelen
Substitutiemethode
Taylor polynoom komt niet uit
Taylorexpansie toepassen op vergelijking
Trekken zonder terugleggen
Twee variabelen elimineren
Tweede orde inhomogene differentiaalvergelijking
Uniforme continuiteit van een functie f met begrensde afgeleide
Vanderwaals vergelijking
Variantie
Veeltermen
Verbanden bij vergelijkingen
Vereenvoudigen
Vergelijking bepalen van lijn door A
Vergelijking complexe e-macht
Vergelijking met 2 onbekenden
Vergelijking met ln oplossen
Vergelijking met logarime oplossen
Vergelijking van functie met twee onbekenden en een raaklijn
Vergelijkingen
Vergelijkingen met breuk
Vergelijkingen oplossen
Vergelijkingen van de raaklijnen aan de grafiek
Verwachtingswaarde
Volledige inductie
Volledige inductie bij een ongelijkheid
Volledige inductie op rij
Voorwaardelijke kans met 2 vazen
Waarom rekenen met logaritme en niet met alleen macht?
Wat is het orthogonale complement?
Winnaar wereldbeker voetbal
Wint de 2^n of n^1000 op den duur in een breuk?
x10=10x
yx=xy
Zoeken naar geschikte kandidaten
Zwaartepunt bepalen

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3