De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student universiteit

2005

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Wie trekt er aan het kortste eind?
Axiomatische afleidingen (in systeem S)
(Niet)abelse groepen en (niet)abelse ondergroepen
1e orde DV vd 2e graad
2 vergelijkingen tot 1 herleiden, met een constante
2e Orde DV
5-punts Likert schaal
80% betrouwbaarheidsinterval
90% betrouwbaarheidsinterval voor het verschil tussen de groepen
Aantal geboren
Aantal variabelen tov aantal onderzoekseenheden
Aantonen eerste afgeleide is gelijk aan tweede afgeleide voor alle x
afgeleide & integraal van sin≤xcos≥x
Afgeleide arctan bewijzen
Afgeleide van een negatieve exponent
Afgeleide van ln(cos(x≤))
Afgeleiden
Afschatten
Afstand punten tot een vlak gegeven, wat is de formule voor het vlak?
Alternatieve afleiding abc-formule
Alternerende groep
ANOVA en mediaan
Anova of Crosstabs?
Appels en speelgoed
Argument van transferfunctie
AUB hulp bij deze meetkundige rij
Banenformule/kettingprobleem
Bartlett test
Basis nulruimte bepalen
Begrensde verzamelingen
Begrip vectorruimte
Bepaalde Integraal
Bepalen doelvermogen en bepalen inleg
Bepalen sin en cos 15 graden
Bepalen van de matrix A10
Bepalen van de variantie van een aanvultijd
Berekenen interest
Berekenen van de determinant van de volgende nxn matrix
Berekenen van een koordlengte
Beschrijvende achthoek van ellips
Betrouwbaarheid uitrekenen in SPSS
Bewijs limiet epsilon delta
Bewijs met volledige inductie
Bewijs met volledige inductie
Bewijs of weerleg
Bewijsvoering van het getal e met behulp van limiet
Bewijzen irrationaal van een grote wortel
Binomiaaltoets / Chi-kwadraattoest / Variantieanalyse / ???
Bivariaat normale verdeling
Bivariate kansdichtheid
Bloedvolume
Bovengrens
Breuk
Breuken vereenvoudigen
Breuksplitsen in twee onafhankelijke termen plus residu
Buigpunt van grafiek
Buigpunten
Carmichaelpolynomen
Caughyrij
Chi-kwadraadtoets
Chi-kwadraattoets en de eis van expected waarden
Chi-square test
Cilinderoppervlak
Commutativiteit van vermenigvuldiging
Complexe integraal
Complexe vergelijking oplossen
Complexe vergelijkingen oplossen
Conjugatie in groep
Constructie jordaan matrix
Convergentie/divergentie reeks
Convergentiestraal machtreeksen
Correlatiemetingen
Correlaties tussen oa ja/nee vragen
Cumulatieve verdelingsfunctie
Cyclische groep is abels?
De 26e afgeleide!
De afgeleide van 4 cosx siny
De algemene oplossing
De kans op 2 paar bij het gooien met 5 dobbelstenen
Deelbaarheid en grootste gemene deler
Delen en vermenigvuldigen met decimalen getallen
Derdemachts wortel uit een complex getal
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking tentamen calculus
Differentiaalvergelijking: hoe tot de oplossing?
Differentiaalvergelijkingen
Differentiaalvergelijkingen
Differentiatie logaritmische functie
Differentieerbare functie uitdrukken in andere functie
Differentieren e^xy^5
DifferentiŽren van formule golflengte
Differentieren van veelterm met kettingregel
Dimensie bepalen van een vectorruimte
Draaien assenstelsel (deel 2)
Draaien van het assenstelsel
Drievoudig integreren bij vectoranalyse
Dubbele eigenwaarde
Dubbele inductie
Dubbele integraal met e macht
Dubbelle integraal met emachten
Duikafstand
Duration
DV
Dv oplossen
Een vergelijking oplossen met verschillende machten
Eigenwaarden `ontdekker`
Epsilon en Delta in de definitie van limieten
Erfenis verdelen
Euclidean Inner Product
Euclidische deling
Euclidische en rechthoekige afstand
Expliciet schrijven polynoomfunctie
ExponentiŽle verdeling
Factor Analyse; vuistregel voor #variabelen bij X proefpersonen
Factoranalyse en betrouwbaarheid
Formule differentieren met de productregel
Formule Parabool als je CoŲrdinaten Top en een raaklijn weet
Fourier analyse
Fourier en integreren
Foutmarge
Functie 2x-(4/x)= 0 berekenen
Gemiddelde der priemgetallen
Geschikte rekenmachine
Getallen, cijfers en nummers
GGD van 2 polynomen
Gonio-
Gonio vraag
Goniometrische vergelijkingen?
Grenzen Lijn integraal met Green`s Theorem
Harmonische reeks wat is de limit?
Hausdorfmetriek op compacte verzamelingen
Heeft iedere eigenwaarde een eigenruimte
Hesse matrix bepalen
Het Babylonisch talstelsel
Hoe bereken ik de nog bestaande schuld?
Hoe bewijs ik deze stelling?
Hoe interpreteer ik de uitkomst van de Pearson en Fishers exact test
Hoe kan ik een vergelijking oplossen met een sommatie in de formule?
Hoe los ik dit op?
Hoe los ik dit op?
Hoe moet ik de normaalvector bepalen van een vlak?
Hoe reken ik R uit?
Hoe zet ik spss data in intervallen?
Hoe zet ik z-scores om naar t-scores?
Hogere order differentiatievergelijking
Homogene systemen
Hoogtelijnen functie
Inductie met twee variabelen
Inhomogene DV 2de orde
Inhomogene DV 2de orde
Inhomogene DV 2de orde
Inhomogene tweede orde DV
Inhomogene tweede orde DV
Inhoud en oppervlakte bol
Inhoud onder 3d grafiek
Integraal
Integraal met breuk
Integratie over oppervlakte enkel en meervoudig
Integreren
Integreren
Integreren van Sin[1/x] en Sin[x≥]
Interestberekening
Interpretatie chi kwadraat bij kruskal wallis toets
Interpretatie Cramer`s V waarde
Inverse binomiaalcoefficient
Inverse cosinus als functie van inverse tangens
Inverse functie
Inverse matrix
Inverteerbare matrix P en diagonaalmatrix D zodat P-1AP = D
Kan een normale verdeling lineair getransformeerd worden?
Kan iemand mij dit uitleggen?
Kans berekenen
Kansberekening
Kansrekening liftbelasting
Kansverdelingen
Kansverdelingen; berekenen van de variantie met behulp van de dichtheidsfunctie
Kritieke waarde bepalen uit de tabel van de F-verdeling
Kwadraat is altijd positief?
Kwadraat polynoom
Kwadraatsplitsen
Kwadrateren en ongelijkheden
Kwadratisch stelsel
Laplace Transformatie
Laplace transformatie
Laplace transformaties
Legendre- en jacobi-symbool
Legendre`s pi-functie
Lengte deellijn
Lijn symmetrie
Lijnintegraal
Likert schaal
Limiet
Limiet ((1/x)-1/2)/(x-2))
Limiet berekenen
Limiet schrijven als bepaalde integraal
Limiet x--> naar oneindig
Limieten epsilon en delta
Lineair afhankelijk
Lineair programmeren met een onbekende parameter
Locale extreme waarden
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Loglinear - Logit
Loodrechte Vectoren
Lorentz transformatie
Machtswortel uit X
Maple 5
Marginality
Marginality
Matrices vermenigvuldigen
Matrix [Pw] van de projectie Pw bepalen
Matrix AB = BA
Matrix rekenen met complexe getallen
Matrix van een lineaire afbeelding
Matrixvergelijking
Maximale inhoud cilinder
Methode van Lagrange
Modulus en argument
Natuurlijke logaritme vergelijking
Newton Iteratie
Niveaukromme
Normaalverdeling, steekproef en t-test
Normale verdeling
Nulpunten polynoom
Odds ratio en een 0 in de kruistabel
Omrekenen van oppervlak bolkap naar oppervlak kegel
Omtrek achtfiguur
Onbekende uit functie
Onderzoek naar favoriete lotto-getallen
Oneigenlijke integraal
Oneven of even permutaties
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren (derdegraads+vierdegraads)
Ontbinden in factoren 2x4-2x≥+x≤-x=0
Oplossen van een homogene matrix van lineaire vergelijkingen
Oplossing
Oplossing differentiaal vergelijking
Oplossing v/e lineaire differentiaalvgl is monotoon
Oplossing voor een machtreeks en de functie herkennen
Oppervlakte en integraal
Optellen golven
Overschrijdingskans berekenen
P is een oneven priemdeler en n = x≤ +1 (geheel)
Parabool of niet?
Parametervoorstelling naar cartesiaanse
Particuliere oplossing bepalen
Partieel integreren
Partieel integreren
PartieŽle afgeleiden
Partiele afgeleide
Partiele integratie
Partiele integratie
Pauli matrices
Pearson
Periodiciteit laten zien
Poisson
Poker
Polynomen in Matlab programmeren
Polynoom als produkt van irreducibele complexe polynomen
Priemgetallen
Priemgetallen (postulaat van Bertrand)
Primitieve
Primitieve matrices
Primitieve van een wortelfunctie
Primitieve van sinxcosx
Primitieven
Propositielogica
Puntchromatisch getal
Pythagoreische drietallen
Raaklijn
Raaklijnen
Rangorde ordinale variabelen
Rational nulpunt
Re: 0,999=1?
Re: 2 vergelijkingen tot 1 herleiden, met een constante
Re: Afgeleide arctan bewijzen
Re: Afgeleiden
Re: Begrensde verzamelingen
Re: Bepaalde Integraal
Re: Bepalen doelvermogen en bepalen inleg
Re: Berekenen interest
Re: Beschrijvende achthoek van ellips
Re: Bewijs limiet epsilon delta
Re: Breuksplitsen in twee onafhankelijke termen plus residu
Re: Breuksplitsing
Re: Chi-kwadraattoets en de eis van expected waarden
Re: Correlatie
Re: De fractalruimte
Re: Deelbaarheid en grootste gemene deler
Re: Differentiaalvergelijking
Re: Differentieren e^xy^5
Re: Draaien assenstelsel (deel 2)
Re: Epsilon en Delta in de definitie van limieten
Re: Eta kwadraat
Re: Euclidean Inner Product
Re: Fourier analyse
Re: Full house
Re: Getallen, cijfers en nummers
Re: GGD van 2 polynomen
Re: Graad van de teller kleiner maken dan de graad van de noemer
Re: Gram-Schmidt
Re: Harmonische reeks wat is de limit?
Re: Het verschil tussen correlaties toetsen
Re: Hoe los ik dit op?
Re: Hoe los ik dit op?
Re: Hoe zet ik z-scores om naar t-scores?
Re: Lijnintegraal
Re: Limiet
Re: Logaritmische vergelijking
Re: Loodrechte Vectoren
Re: Mann Whitney U Test
Re: Ontbinden in factoren (derdegraads vierdegraads)
Re: Ontbinden in factoren (derdegraads vierdegraads)
Re: Oplossen van een homogene matrix van lineaire vergelijkingen
Re: Oplossing voor een machtreeks en de functie herkennen
Re: Oppervlakte en integraal
Re: Parametervoorstelling naar cartesiaanse
Re: Partieel breuken
Re: Polynomen in Matlab programmeren
Re: PoolcoŲrdinaten
Re: Raaklijn
Re: Re: 0,999=1?
Re: Re: Annuiteiten
Re: Re: Differentiaalvergelijking
Re: Re: Fourier analyse
Re: Re: Full house
Re: Re: Hoe los ik dit op?
Re: Re: Kansverdelingen
Re: Re: Lijnintegraal
Re: Re: Ontbinden in factoren (derdegraads vierdegraads)
Re: Re: Randomized response
Re: Re: Re: Stelsel differentiaalvergelijkingen oplossen
Re: Re: Samenvoegen van distributies (sequentieel, parallel, conditioneel)
Re: Re: Stelsel differentiaalvergelijkingen oplossen
Re: Reguliere grafen en isomorfismen
Re: Rekenkundig gemiddelde en variantie
Re: Samenvoegen van distributies (sequentieel, parallel, conditioneel)
Re: Statistiek
Re: Stelsel differentiaalvergelijkingen oplossen
Re: Substitutie bij `vreemde` differentiaalvergelijkingen
Re: Substitutieregel bij een onbepaalde integraal
Re: Tennistournament
Re: T-toets
Re: T-verdeling
Re: Uniforme verdeling van de booglente adhv integralen
Re: Vectorvoorstelling voor snijlijn van 2 vlakken bepalen
Re: Voorwaardelijke kans
Re: Wat symboliseert een reeks met complexe nummers
Re: Wortel 3 is irrationaal
Recurrentievergelijking
Regressie analyse/ afhankelijkheidsanalyse
RegressiecoŽfficiŽnt, wat is de standaarddeviatie?
Rekenen met je GR
Rekenkundig gemiddelde en variantie
Representativiteit en betrouwbaarheid
Restrictie bij aanmaak van nieuwe variabele
Richtingsafgeleide
Ronde boor en boorgat
Samengestelde taylorpolynoom
Samenvoegen van distributies (sequentieel, parallel, conditioneel)
Significant verschil tussen twee gemiddelden
Som der kwadraten
Som van 2 sinussen
Som van een reeks bestaande uit alternerende en geometrische rij
Spelshow
Standaard normaalverdeling en 7 puntsschaal
Standaard normale verdeling
Standaardafwijking berekenen met Casio fx 82LB fraction
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie van achteraf gecombineerde groepen
Statistiek
Statistiek
Steekproefselectie
Stellen van randvoorwaarden in Maple
Stelsel van niet-lineaire differentiaalvergelijkingen
Stelsel vergelijkingen
Stuksgewijze continuÔteit
Substitutieregel bij een onbepaalde integraal
Symmetrieen van een kubus
Taylor benadering met restterm
Taylor ontwikkeling
Taylor van e2x
Taylorontwikkeling voor bepalen convergentie
Telprobleem
Tennistournament
Terugrekenen van betrouwbaarheid na insufficiŽnte steekproef
Toepassing Integraaltest Cauchy
Toetsen van verschillende variabelen tegen een populatiegemiddelde
Transitief, reflexief en symmetrisch
T-toets
Tussenaankomsttijden gamma verdeeld
T-waarde
Twee manieren, maar welke is goed?
Tweedegraadsfuncties
TweePunts Gauss Integratie
Uitdrukkingen oplossen zonder rekentoestel
Variabelen
Variantie
Vector differential calculus
Vectorrepresentatie van snijkromme van 2 oppervlakken
Vectorvoorstelling voor snijlijn van 2 vlakken bepalen
Verband tussen correlatie coefficiŽnt en richtingscoefficiŽnt
Verdisconteerde bedrag berekenen
Vergelijking naar y oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen met Mathematica
Vergelijking opstellen
Verschilfunctie oneindige som
Verschillen kwadraatgetallen
Verschillende voorwerpen verdelen
Verstek van dakplaten van een achthoekige kooi
Verwachting, onafhankelijkheid
Verwachtingswaarde (XY)
Verwachtingswaarde functie
Verwerking onjuiste antwoorden
Vier ballen gooien in vier dozen
Vierdemachts oplossen
Volledige inductie
Volledige inductie; vast gelopen
Voorwaardelijke kans
Waar halen ze het vandaan?
Waarde van p
Wat doe ik met die max-functie??
Wat is de verwachting van het maximum van een uniforme verdeling?
Wat is een differentiaalvergelijking?
Wat is impliciet differentieren nou precies?
Wat symboliseert een reeks met complexe nummers
Welke eisen gelden voor t-toets?
Welke integratiemethode toe te passen??
Wetenschappelijke toepassing
Wie helpt mij met deze limiet
Wortelfunctie
Wortelvergelijking oplossen
Z-scores

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3