De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student universiteit

2004

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 of 2 maal?
1/(1+x4) integreren
2 cosec 2(x) = tan(x) + cot(x)
3 onbekende
3e graads functie
a∑sin(x)∑cos(x)+b∑sin(x)+c∑cos(x)=0
Aantal deelverzameling van een verzameling
Absorptie eigenschap voor infimum en supremum
Afgeknotte kegel
Afgeleide in termen van primitieve
Afgeleide mbv Leibniz
Afleiden cos(2x)
Algemene oplossing differentiaalvergelijking
Algemene oplossing differentiaalvergelijking
Alice in wonderland
Alle resultaten correlaties in een tabel
Als Re(z≤)<0, dan geldt: ?
Analyse
Analyses en missing values
Anders schrijven van a sin x + b cos x
Annuiteit en schuldrest
Anova/levene`s toets
Arctanh
Aselect zonder terugleggen
Asymptoten in de vorm van meerdegraadsvergelijkingen
Basis loodrecht op lineaire deelruimte
Basisregels voor algebra
Beeld, basis, stelsels, oefening matrixrekening
Bepaling van onderzoekspopulatie nav missing values
Bepaling vector die een deel van de basis vormt
Berekenen of een punt binnen een ellips valt
Berekenen verwerpingsgebied
Bernoulli
Beta - coŽfficiŽnten
Betrouwbaarheidsinterval
Betrouwbaarheidsinterval voor percentages
Betrouwbaarheidsintervallen
Bewijs bijectiviteit
Bewijs in de l-p ruimte
Bewijs met complexe functies
Bewijs met inductie
Bewijs met middelwaardestelling
Bewijs met volledige inductie: n! > n≤
Bewijs omtrent een gesloten wandeling in een samenhangende graaf
Bewijs uit het ongerijmde
Bewijs van afgeleiden met teller en noemer ex
Bewijs van Cauchy-zijn van een rij
Bewijs van som en product van rationale getallen
Bewijs voor alle natuurlijke getallen
Bewijzen
Bewijzen met definitie van de limiet
Bewijzen van formule mbv combinatieregel
Bias en Estimators
Binomiale toets?
Binomiale verdeling
Bits
Bonferroni test
Breuken met een onbekende oplossen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
CASIO fx-82 SUPER FRACTION
Chi kwadraat en cramers v
Chi kwadraat toets en kritieke waarden
Chikwadraat
Chi-kwadraat
Chi-kwadraat
Chi-kwadraat verdeling en loglineaire analyse
Chi-Kwadraattoets bij kleine groepen
Chi-kwadratentest op TI-83
Cirkel vergelijking
Combinaties met kaarten
Combinaties van bacterieŽn
Complex getal
Complexe breuk
Complexe getallen
Complexe getallen
Complexe getallen
Complexe getallen omschrijven
Conflictlijn construeren in flash
Conforme afbeeldingen
Continuiteit
Continuiteitsbewijs
Convergentie ?
Convergentie rijen reeksen
Convergentie stochastische matrix
Convergentie van een reeks
Convex
Convexe functies
Convoluties
Correlatie
Correlatie
Correlatie en formule
Correlatie en regressie tussen niet-gestandaardiseerde variabelen
Correlatie en regressieanalyse
Correlatie of multiple regressie?
Correlatiecoefficient
Cosinus functie
Crosstabs
Datamatrices
De grootste en de kleinste waarde uit een reeks van twee
De schuine asymptoot vinden
Deelruimte
Derdegraads vergelijkingen
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijking
Derdemachtswortels vereenvoudigen
Determinant is 1 of -1
Dichotome variabele
Dichtheid bij exponentiele verdeling
Die sociologen toch
Differentiaal vergelijking met Laplace
Differentiaal vergelijking oplossen
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking scheiden van variabelen
Differentiaalvergelijking voor de inverse functies x(y)
Differentiaalvergelijking+meetkunde
Differentieren van een functie waarin een `roundup` zit
DifferentiŽren van een inverse functie
Differentievergelijking
Dobbelsteen: verwachte aantal benodigde worpen
Dobbelstenen
Doel van het getal Pi
Drie kegels en een bol
Druk uit mbv regel van de Moivre
Dubbele integraal (grenzen bepalen)
Dubbelintegraal die aan meerdere voorwaarden moet voldoen
e-x
Een alfabet van 6 letters
Een algemene oplossing
Een alternatieve standaarddeviatie
Een derdegraads vergelijking oplossen
Een goniometrische vergelijking oplossen
Een lastige integraal?
Een oefening over krommen en een constante vector
Een rationaal en irrationaal getal
Een vergelijking oplossen
Eigenwaarden
EK voetbaluitslag in Excel
Elasticiteit loglineaire functie
Elementen in een verzameling tellen
Enquete analyseren
Eta kwadraat
Eulerse hoeken optellen?
Extrema : dakgoten
Faculteit bij een deling
Flux van vectorveld door oppervlak
Formule om een inverse matrix te vinden
Formule toekomstige waarde in Excel
Formule van een cirkel
Formule voor combinaties hoogste worp bij dobbelsteen
Formule voor de magische constante
Formule voor netto contante waarde
Formuleveranderingen
Functie met twee variablen met beperkende voorwaarde
Functie onderzoek
Functievoorschrift
Functievoorschrift achterhalen van deze grafiek
Geconjugeerd en diagonaal matirx
Gegeven arg (z)^4, bereken arg (z)^23
Gemiddelde van gemiddelden
Gemiddelde van percentages
Gemiddelde van standaarddeviaties
Geprojecteerde componenten bepalen
Geslacht van een algebraische kromme
Geslachtsverhouding
Getallen optellen
Gevraagd: formule ring
Gonio integraal
Goniometrisch bewijs met volledige inductie
Gradient van een functie uitgedrukt in vectoren
Grafiek oneindig?
Gram-Schmidt
Groepen
Groepentheorie
Groepentheorie
Groot getal delen door groot getal
Gulden snede en Mondriaan
Haga-theorie, vouwkunst en wiskunde
Het Dirichletprobleem oplossen mbv de poissonintegraal
Het doen van uitspraken over representativiteit
Het kiezen van een verdeling
Het slingervlak van Foucault-slinger
Het vereenvoudigen van formules
Het verschil tussen correlaties toetsen
Hilbert-matrix
Hoe bepaal je een Eigenvector?
Hoe groot moet mijn steekproef zijn?
Hoe kan ik y vrijmaken?
Hoe los je deze vergelijkingen met e-machten op?
Hoe los je een veeltermfunctie op?
Hoe los je x tot de macht x is a op?
Hoe reken ik dit uit?
Hoe schrijf je dit bewijs netjes op?
Hoe werk ik dit correct uit
Hoeden probleem
Hoek berekenen bepaald door 3 punten
Hoeveel oplossingen van z zijn er?
Homomorfisme
Hoogte van een willekeurige driehoek
Hoogte van piramide
Hyperbolische functies
Hyperbolische funtie
Hypothesetoetsing
Implicatie in verzamelingennotatie
Independent t-test
Inductie hypothese
Inhoud van buisvormig lichaam
Inhoud van een eivormig voorwerp
Inhoud van een vat
Insluitstelling
Integraal
Integraal
Integraal
Integraal berekening met e
Integraal met wortel in de noemer
Integraal over curve in vectorveld
Integraal van (arcsinx)≤
Integraal van 1/cos≥x
Integraal van e^(05x^2)
Integraal van sinx/x
Integraalfunctie
Integraalfunctie: t = x?
Integralen
Integreren
Integreren
Integreren van (x-1)/(x+1)
Integreren van 1/(1+5x≤)
Integreren van de volgende functie
Integreren van de volgende functie:
Integreren van e tot de macht tot de macht
Integreren van eĹx≤
Integreren van een functie met een e-macht: xe^(2x)
Integreren van een grote functie
Integreren van een ingewikkelde functie
Integreren: (x-1)/(x+1)
Inverse
Inverse
Inverse bepalen van een functie
Inverse berekenen mbv algoritme van Euclides
Inverse functie
Inverse matrix
Inverse van een functie
Inverse van functie met getal van Euler
Irrationele functie
Jaarlijkse deel kapitaal en intrest bij sparen
Job-shop Scheduling
Kaarten trekken
Kan de nulvector een Eigenvector zijn?
Kanibalen en Monniken probleem
Kans op jarig zijn op verschillende dagen met n personen
Kansen berekenen bij een dichtheidsfunctie
Kansrekening met ballen
Kansverdeling
Kansverdeling van Y=(X-X≤) X~Uniform
Karakteristieke polynoom en meer
Karakteristieke veelterm
Ker en Im
Kettingbreukontwikeling
Kettingregel gelijkmatige continuÔteit
Keuze-axioma
Kleinste blok dat een cilinder omsluit
Kleinste kwadraten methode
Kleinste Kwadraten Methode om te voorspellen (trends herkennen)
Kolmogorov-Smirnov
Kunnen jullie helpen met deze integraal?
Kwadraatresten
Kwadratische vergelijking
Kwadratische vorm
Kwadrieken
Lagrangian en nutsmaximalisatie
Laplace
Laplace
LaTeX
Legendre-relatie
Lijkt op binomiaalcoŽfficiŽnten maar dan anders...
Lijnintegraal
Lijnintegralen
Lim (x≥-1)/(x≤+2x-3)
Lim sup
Limiet
Limiet
Limiet aan tonen mbv de delta-epsilon methode
Limiet in `mean square sense`
Limiet in R
Limiet mbv de stelling van Taylor en restterm
Limiet met epsilon en N als functie van epsilon
Limiet met insluitstelling
Limiet met wortel
Limiet met wortels
Limiet van breuken
Limiet van recursieve rij
Limieten
Limieten
Limieten
Limieten voor x naderend naar 0
Lineair programmeren
Lineaire differentiaal vergelijking
Lineaire regressie
Lineaire regressie met dummyīs
Lineaire transformatie
Lineaire transformatie
Lineaire transformatie
Lineare operatoren
Logaritme inverse
Logaritmes op de TI 83 plus
Logaritmisch optellen (geluid)
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking ln(x+7)+ln(x+3)=0
Logaritmische vergelijking oplossen
Machtreeks
Machtreeks, gecentreerd in x=-2
Machtreeksen
Machtsverzamelingen
Mann Whitney U Test
Maple
Maple: complexe oplossingen
Maple: raaklijn aan een functie met y en x
Matrices
Matrices
Matrices
Matrices Determinant
Matrix als afbeelding
Matrix van spiegeling
Matrix vermenigvuldiging
Matrixrekenen
Matrixrekening
Maximale standaarddeviatie
Meervoudige integralen
Meetniveau
Meetniveau variabelen
Merkwaardige lineaire afbeelding
Milieuchemie
Minimum polynoom van een matrix
Modulorekenen
Moeilijk geval rekenen met complexe getallen
Multi-collineariteit en regressie
Museumzaal, suppoosten en hoeken groter dan 180 graden
Natuurlijk logaritme - vergelijking oplossen
Nim game
Nog een vervelende integraal
Nominale rente vs effectieve rente
Normale verdeling
Normaliteit testen
Nulpunten berekenen
Nutsfuncties en nutsmaximalisatie.
Odds ratio en relatieve ratio
Oefenopgaven wiskunde B 4-6 VWO en verder
Omrekenen van diameter aan de hand van lengte
Omschrijven van complex getal van grote macht
Omwikkelen
Omzetten
Omzetten van een stelsel n-de orde DV naar een stelsel eerste-orde DV
Oneigenlijk integraal (convergent, divergent)
Oneindig schaakbord
Ongelijk grondtal
Onnauwkeurigheidsmarge
Op hoeveel manieren kun je 16 unieke knikkers verdelen over 8 knikkerpotjes?
Ophefbare discontinuiteit
Oplossen differentiaalvergelijking
Oplossen vergelijking met drie variabelen (substitueren)
Oplossing
Oplossing moet voldoen aan y(1)=2
Oplossing van een vierdegraadsvergelijking m.b.v. ontbinden in factoren.
Oplossingen voor Diophantische eerstegraads vergelijkingen
Opnemen van gelden tot aan pensioen
Oppervlakte berekenen tussen functies
Oppervlakte berekenen van domein [1, oneindig>
Oppervlakte berekenen vlak begrensd door functies
Opstellen vergelijking ellips mbv KKmethode
Optellen van kansen uit verschillende verdelingen
Optimalisatie van een simpele functie
Optimaliseringsprobleem
Orde van een matrix
Ordinaal, nominaal of interval?
Overgangsmatrix
Paired-sample T-Test
Parametervoorstelling lijn en evenwijdigheid
Partieel integreren van sin(x)∑ex
Partiele afgeleide
Partiele integratie
Pearson
Periodes berekenen
Positief geskewed
Priem ideaal of maximaal ideaal
Priemgetallen
Priemgetallen
Primitieve
Primitieve berekenen
Primitiveren van wortelvormen
Proeftentamen integreren
Puzzel van Loyd
P-waarde berekenen
Qoutientring/Polynomen
QuotiŽntverzameling
Raadsel over mannen met plakkers op hun rug
Raar bewijs
Random procedure in software
Randvoorwaarden lineair probleem met 2 variabelen
Rating scales: ordinaal of interval?
Re: Afleiden cos(2x)
Re: Algoritme om een vierkantswortel te benaderen
Re: Alice in wonderland
Re: Bepaling vector die een deel van de basis vormt
Re: Berekenen of een punt binnen een ellips valt
Re: Bewijs uit het ongerijmde
Re: Bewijzen, axioma`s, definitie etc
Re: Chi-Kwadraattoets bij kleine groepen
Re: Complexe getallen omschrijven
Re: Continuiteit
Re: Convergentie van een reeks
Re: CoŲrdinaten en kubus
Re: Correlatiemaat
Re: Dayzers
Re: De schuine asymptoot vinden
Re: Definitie van een prisma
Re: Definitie van variantie en covariantie
Re: Dichtheid bij exponentiele verdeling
Re: Differentiaalvergelijking meetkunde
Re: Drie kegels en een bol
Re: Dubieus antwoord
Re: Een alternatieve standaarddeviatie
Re: Een goniometrische vergelijking oplossen
Re: Een oefening over krommen en een constante vector
Re: EK voetbaluitslag in Excel
Re: Formule voor samengestelde interest
Re: Getallen optellen
Re: Grafiek oneindig?
Re: Gram-Schmidt
Re: Het doen van uitspraken over representativiteit
Re: Het somteken
Re: Hoe groot moet mijn steekproef zijn?
Re: Integraal
Re: Integraal berekening met e
Re: Integraal van e^(05x^2)
Re: Integreren
Re: Integreren van een functie met een e-macht
Re: Inverse Berekenden
Re: Irrationale getallen
Re: Is integreren en differentieren met GR mogelijk ?
Re: Kaartspel Poker
Re: Kanibalen en Monniken probleem
Re: Kettingbreukontwikeling
Re: Kwadraatresten
Re: Legendre-relatie
Re: Limieten
Re: Lineair programmeren
Re: Lineaire regressie
Re: Logaritmisch optellen (geluid)
Re: Machtreeks
Re: Mann Whitney U Test
Re: Maple: complexe oplossingen
Re: Mate van onderschrijving van eisen
Re: Matrixrekenen
Re: Merkwaardige lineaire afbeelding
Re: Natuurlijke logaritmen
Re: Normale verdeling
Re: Omzetten
Re: Ongelijk grondtal
Re: Ophefbare discontinuiteit
Re: Oplossing 3 huizen, 3 leidingen?
Re: Oppervlakte berekenen tussen functies
Re: Opstellen vergelijking ellips mbv KKmethode
Re: Parametervoorstelling lijn en evenwijdigheid
Re: Priemgetallen
Re: Probleem met 2 vraagstukken
Re: Puzzel van de vijven
Re: QuotiŽntverzameling
Re: Raar bewijs
Re: Rating scales: ordinaal of interval?
Re: Re: Bewijs uit het ongerijmde
Re: Re: CoŲrdinaten en kubus
Re: Re: Differentiaalvergelijking meetkunde
Re: Re: Dubieus antwoord
Re: Re: Een oefening over krommen en een constante vector
Re: Re: Kansberekening (200 worpen met muntstuk)
Re: Re: Merkwaardige lineaire afbeelding
Re: Re: Normale verdeling
Re: Re: Omzetten
Re: Re: Puzzel van de vijven
Re: Re: Re: CoŲrdinaten en kubus
Re: Re: Re: Dubieus antwoord
Re: Re: Vervelende integraal
Re: Recurrente relatie oplossen
Re: Reeks van functies, uniforme convergentie
Re: Regelmatige veelvlakken
Re: Regressie-analyse SPSS
Re: Rekenmachine voor financiŽle rekenkunde
Re: Rente op rente mbv faculteiten
Re: Representativiteit steekproef meten met chi-kwadraat toets
Re: Staartdeling van veeltermen
Re: Standaardfout
Re: Steekproef bij kwalitatief onderzoek
Re: Tan(x)=sin(x) cos(2x)-1/cos(x)-sin(2x)
Re: Trein
Re: Vergelijking complex
Re: Vergelijking met faculteiten
Re: Vervelende integraal
Re: Volleybal wedstrijd voorspelling - kans op winst - berekening uitslag
Re: Vragen
Re: Wat doet log x?
Recurrente relatie oplossen
Recurrentie en volledige inductie
Recursie
Reeks met faculteit
Reeksen
Regel van Bayes
Regressie >>> lege output!!
Regressie analyse
Regressie model
Regressie: Coderen van dummies
Regressie-analyse SPSS
Rekenen met machten
Rekenregels hoofdrekenen
Relatieklassen
Rente en constante groei
Rente op rente mbv faculteiten
Representativiteit en weging
Representativiteit met Chi-kwadraat toets
Representativiteit steekproef meten met chi-kwadraat toets
Roulette
Samengestelde functie
Schaal van de grafiek as
Schatten van scheefheid en kurtosis
Schatting van de tijd nodig om een code te ontcijferen
Separabele vergelijking
Serienummer
Setjes trekken uit een alternatief kaartspel
Sifnificantie toetsen
Significant verschil tussen trainingsmethoden
Significant verschil tussen twee verdelingen?
Significante verschillen tussen bodemvochtgehaltes
Significantie en nulhypothese
Sin([PI]x)/([PI]x)
Sin(x) + cos(2x) - 1 / cos(x) - sin (2x) = tan(x)
Sinusoide
Sommatie
Sommatie met twee variabelen
Specifieke vraag voor tellen met oplossen via x1+x2 etc
Spel
Spel met dobbelstenen
Spiegelen rond Y-as
Sqrt[x/(1 - x≤)]
Standaard deviatie
Standaard deviatie
Standaard normaal verdeling
Standaarddeviatie
Standaarddeviatie berekenen voor bepalen van volatiliteit
Standaardfout
Standaardfout van het gemiddelde
Statistisch onafhankelijk
Statistische toets in de sociologie/psychologie
Steefproef en representativiteit
Steekproef
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte experimenteel onderzoek
Steekproefomvang berekenen
Stelling van Schur
Stelsel van tweedegraads vergelijkingen
Stelsel vergelijkingen oplossen
Stelselvergelijking
Substitutie-effect
Tautologie met verzwakking en versterking
Taylorreeks?
Tegenvoorbeeld opstellen
Teken voor gewogen gemiddelde in Excel samenstellen
Tekenen in het complexe vlak
Tellen en notatie met x1+x2 etc
Tellen in een ander getalstelsel
Test
Testen of een punt in een driehoek ligt(in drie D)?
Toetsen
Transformatiematrix vormen
Trein
Treinen
T-test
T-toets
T-verdeling
Twee keer gooien met twee dobbelstenen
Tweede Regressielijn
Uitleg bij een limiet
Uitwerken afgeleide van een machtreeks
Uitwerken van (tan≤a - 1)/(tan≤a + 1)
Uitzetting verloop van een kromme
Uniform en puntsgewijs
Variantie van som en verm met scalair
Vaste punten van een schuifspiegeling
Vectorvoorstelling
Verdelingsfunctie
Verdelingsfunctie rechtscontinu
Verdere versimpeling vergelijking
Vereenvoudigen van Laplace vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking complex
Vergelijking cosinus functie
Vergelijking met faculteiten
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen in C
Vergelijkingen vanuit matrix en vector
Vervelende differentiaalvergelijking
Vervelende integraal
Verwachting
Verwachting en variantie bij Poisson verdeling
Verwachting van het maximum en minimum van 2 verdelingen
Verwachtingswaarde functie
Verwachtingswaarde van het aantal te spelen sets bij tennis
Verzameling T
Verzameling vectoren
Vierdemacht gedeeld door een cosinus
Vlakke meetkunde
Volleybal wedstrijd voorspelling - kans op winst - berekening uitslag
Volume van een zijdelings afgeplatte cilinder
Voorwaardelijk kansen
Voorwaardelijke Kansen en Bayes
Vraag over matrix
Vraagje
Vraagje
Vragen over verschillende functies
Vreemde uitkomst Mann-Whitney test
Waar moet ik beginnen
Waarom geeft SPSS een significantieniveau van 0,000?
Wanneer mag ik toetsen gebruiken?
Wat betekent overschrijdingskans letterlijk?
Wat doen met betrouwbaarheidsinterval met lage betrouwbaarheid?
Wat is de getransformeerde van de volgende functie?
Wat is een stochast?
Wat is een voldoende steekproeffunctie?
Wat is het verschil tussen de casio cfx-9850GB en de cfx-9850GBplus?
Wat is het verschil tussen kwartiel, kwantiel en percentiel?
Welke toets moet ik doen?
Welke toets moet ik toepassen
Wilcoxon rangtekentoets - wanneer de H0 verwerpen?
Wiskundige expressie voor een rotatie om een gegeven centrum C
Wortel 6 irrationeel?
Wortel functies primitiveren
Zijde berekenen uit oppervlakte
Z-scores

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3