De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student universiteit

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Hoe moet je hier breuksplitsen?
Pi is irrationaal
Waar en wanneer zijn de decimale getallen ontstaan?
| z - j | = 1
170001 rijtjes
2 logaritmen
2 vergelijkingen met 2 variabelen
3 vergelijkingen met 3 onbekenden
4-de dimensie
5de graadsvergelijkingen en hoger
Aankomstproces van klanten
Activiteiten
Afgeleide
Afgeleide en uitwerking
Afgeleide functie
Afgeleide is 0
Afgeleide van (x cos x) / (1+sin x)
Afgeleide van tangens hyperbolicus
Afgeleide van x^1/ln(x)
AIC
Algemene oplossing bepalen
Algemene oplossing differentiaal vergelijking
Alpha en beta
Amplitude sinusfunctie
Analyse van z=y2-x2
Arbeid
Asymptoot
Aximoma`s groepentheorie
Basis voor vectorruimte van veeltermen
Bepaal lijn in de ruimte die twee andere lijnen snijdt
Bepaalde integralen
Bepalen van aantal items/elementen binnen een variabele
Bepalen van de steekproefgrootte
Bepaling van minimale steekproefomvang bij gewenst verschil in gemiddelde
Berekenen van coŲrdinaten
Berekening gemiddelde prijs
Betrouwbaarheden doorberekenen
Betrouwbaarheid
Bewijs afgeleide f(x)=eg(x)
Bewijs lineaire deelruimte
Bewijs mbv inductie
Bewijs met complexe getallen
Bewijs voor de somformules
Bewijzen dat een gegeven polynoom irreducibel is
Binair/Ternair
Binomiale verdeling
Binomium van Newton - Driehoek van Pascal
Bivariate normaalverdeling/SPSS/dringend hulp gevraagd
Bolmeetkunde
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen met complexe getallen
Breuksplitsen met een macht van kwadratische factor in de noemer
BTW compensatie stichtingskosten
Cadlag functie
Cartesische vergelijking
Casio fx-82 super
Centrummaat voor het toetsen van een hypothese
Combinatiemogelijkheden
Commutatieve groep en commutatieve ring
Complexe opgave
Complexe sinusfunctie
Complexe vragen
Complexe wortel
Compound poisson
Continue stochast en Poisson proces
Contour maps
Convergentie
Convergentie van een reeks
Convex, Concaaf
Convexe functie
Convolutie
CoŲrdinaten ten opzichte van een basis
Correctie t-verdeling
Correlatie
Correlatie- en regressie-analyse (vervolg)
Correlatie/regressie-analyse/ toets van Kolmogorov-Smirnov/SPSS
Cramers regel
Cumulatieve verdeling
Cumulative verdeling
De hoek waaronder twee rechten elkaar snijden in de ruimte
De uitvinder van de Hodge theorie
Deelruimten en vectoren
Definitie van variantie en covariantie
Delen
Dichtheidsfunctie
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking - karakteristieke vergelijking
Differentiaalvergelijking naar cilindercoordinaten omzetten
Differentiaalvergelijkingen
Differentiaalvergelijkingen icm complexe getallen
Differentiaalvgl, bewegingsvergelijking.
Differentieerbaar in x=0
Differentieren
Differentieren e-macht
Differentieren van een functie met twee variabelen
Differentieren van functies met 2 variabelen is het hoofdstuk
Differentieren van sinx x
Dirac measure
Disconteren
Discrete stochast
Disjunct en afhankelijk
Disjuncte deelverzamelingen waarvan de sommen van de elementen gelijk zijn
Divergentie/convergentie PartiŽle som
Dobbelstenen
Drie formules voor de standaaddeviatie
Dubbel nulpunt
Een (on)oplosbare logaritmische vergelijking?
Een formule die niet lijkt te kloppen
Een lelijk monstertje
Een lineaire regressievergelijking omzetten in een parabool
Een oppervlakte van een figuur
Een probleem met rechthoeken
Een speciaal gevalletje
Eerste orde differentievergelijkingen
Effectieve promo
Eigenwaarden
Elke 3e valt af
Erlang-2 verdeling
Eulercircuits
Eulercircuits (domino)
ExponentiŽle limieten
Exponentiele vergelijking
Factor analyse
Faculteit negatieve getallen en breuken
Formele definitie limiet
Formule annuÔteit
Formule hoogtelijn
Formule vereenvoudigen
Foutschatting massa`s van een systeem
Functie met grondtallen
Functie van parabool met extra variabele
Functievoorschrift opstellen
Gauss-curve statistiek
Gauss-eliminatie
Gauss-eliminatie
Gaussian Elimination
Gauss-Jordan rijreductie van een matrix
Gebroken orde differentiatie
Gemiddelde
Geometrische verdeling
Gereduceerde vergelijking van een ellips
Gestratificeerde steekproef
Goldbach
Goldbach Variant
Goniometrische vgl.
Grafiek van tangens en boogtangens
Graph 65 van CASIO
Grootste gemene deler
Grootte van een steekproef
Grootte van mijn steekproef
Gulden snede
Herleiden van quotienten
Het bepalen van een Fourierreeks
Het gemiddeldeteken
Het leontief model
Het meest dichtbij gelegen punt op een lijn vanaf een punt in 3D
Het oplossen van derdegraads vergelijking
Het zwaartepunt van een onregelmatige veelhoek
Hoe bepaal ik de basis van een lineaire ruimte?
Hoe bereken je de kans bij Keno (lotto)?
Hoe integreer je xp.ln x ?
Hoe moet je x/5-3x primitiveren?
Hoe teken ik een ln grafiek?
Hoe werkt een bewijs met behulp van volledige inductie
Hypothese toetsen
Im(f)
Impliciet differentieren
Impliciet differentiŽren
In welke punten van een kromme is de raaklijn evenwijdig aan vlak?
Inhoud van een kegel in cilindercoordinaten
Inspanningswaarde
Integraal cos(x2)
Integraal met de substitutiemethode
Integraal met Dv
Integraal van een irrationale functie
Integraal van een irrationale functie
Integraal van product van twee periodieke functies
Integralen van boogtangens, boogsinus, boogcosinus
Integratie van sinussen
Integratiefactoren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren rationale functie
Integreren Sin(x≥)
Interpolatie
Interpolatie van meerdere variabelen
Interpolatiepolynoom van Lagrange
Interval [a,b)
Intervallen in Excel
Je naam uit het alfabet halen
Jordan normaalvorm
Kans op blijven in een onderneming
Kansberekening
Kansen berekenen met TI-83
Kansen Poisson
Karakteristieke functie
Kepler-probleem
Ker(D)
Kern
Kromme in poolcoŲrdinaten - oppervlakte en momenten
Kruisproduct en Inproduct
Kwadraat van een determinant
Kwadrateren achter de komma
Kwantitatief en kwalitatief
Kwartielafstand
Laplace vergelijking - Beginwaardeprobleem
Lastige breukspitsing met cos
Lengte sinuslijn
Letters combineren
Lijnen in een vlak
Lijnstuk verdelen in drie gelijke delen
Likertschaal en Multiple regression analysis(MRA)
Limiet (x + tan x ) / (1 - cos x)
Limiet met derdemachtswortel
Limiet met sinus naar pi??
Limiet naar min oneindig
Limiet van de reeks (-1)^(n+1) * 1/n
Limiet van een convergente rij
Limieten
Limieten
Limieten
Limieten berekenen
Limieten berekenen
Limieten met een log
Limieten met ln
Limieten met n! (n faculteit)
Limieten met vierkantswortel en sinussen
Lineaire afbeelding
Lineaire afbeelding en dimensie
Lineaire transformatie - matrix bepalen bij gegeven kern
Lineaire transformatie?
Lineare vergelijkingen
Lineare vergelijkingen zonder oplossingen
Lissajous figuren
Little-o bewijs
Logaritmen
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vgl
Lognormale verdeling
Loterijen
Machtsverheffen in vergelijkingen
Maclaurin-reeks
Magie met wiskunde
Magische vierkanten
Mahalanobis-afstand
Mann Whitney test of Kolmogorov toets
Maple 8: Een vergelijking oplossen
Mathematische Inductie en recursiviteit
Matrices
Matrix oplossen
Matrix reduceren met twee operaties
Matrix rekenen congruentie modulo
Maximale aannemelijkheidschatter
Maximum en minimum van normaal verdeelde stochasten
Meetfouten
Meetkundige reeksen
Meetniveau variabelen
Methode der onbepaalde parameters
Methode van lagrange
Metrische ruimten
Minimum van twee getallen in formule vorm
Natuurkundige differentiaalvergelijking
Natuurlijk logaritme bij aandelen
Nestwortel
Niet homogene lineaire differentiaal vergelijking
Niet homogene lineaire systemen
Niet homogene lineaire systemen - normaliseren
Niet lineaire functies van meer veranderlijken
Niet-significante constante in regressievergelijking
Niveaukromme
Nog een limiet met exponentiele functies
Nog eens... poissonverdeling
Normale verdeling
Normale verdeling: continuiteitscorrectie en interval
Nuldelers van een polynoom
Onbepaalde coefficienten
Oneigenlijke integraal!?
Ongelijkheid - worteltrekken
Opgave over Fourierreeksen
Oplossen formule
Oplossen van differentiaalvergelijking
Oplossing differentiaalvergelijking
Oppervlakte driehoek
Oppervlakte ellipsoide
Oppervlakte tussen curves
Optimalisering
Parametervoorstelling
Partieel differentieren
Partieel differentiŽren
Partiele afgeleide
PartiŽle integratie
Partitieel integreren
Percentage van negatieve getallen of 1 positief en 1 negatief getal
Permutaties van de letters van het alfabet
Poisson
Poissonverdeling en panties
Poissonverdeling en significante verschillen
Poker
Polynoom ontbinden in factoren dmv staartdeling
Power en steekproefgrootte bij gezin en kinderen
Poweranalyse
Primitieve elementen in eindige lichamen
Primitieve van 1/(1+wortel(x))
Primitieve van 1/cos(x)
Primitiveren en oppervlakte van een gebied bepalen
Projective transformatie matrix.
Psychologische test HBO / WO
Punten op een lijn.
Qq-plot
Rank
Rationaal en rationeel??
Rayleighdistributie, maximum waarschijnlijkheidsschatting
Re: | z - j | = 1
Re: Afgeleide is 0
Re: Berekening gemiddelde prijs
Re: Bewijs afgeleide f(x)=eg(x)
Re: Bewijs lineaire deelruimte
Re: Bewijzen dat een gegeven polynoom irreducibel is
Re: Binair/Ternair
Re: BTW compensatie stichtingskosten
Re: Complexe wortel
Re: Convexe functie
Re: CoŲrdinaten ten opzichte van een basis
Re: De drie hoeden
Re: De lengte van het logo op de Belgacom-ballon
Re: Deelruimten en vectoren
Re: Differentiaalvergelijking - karakteristieke vergelijking
Re: Disjuncte deelverzamelingen waarvan de sommen van de elementen gelijk zijn
Re: Een derdegraads functie met twee horizontale raaklijnen
Re: Een probleem met rechthoeken
Re: Eerste orde differentievergelijkingen
Re: Foutschatting massa`s van een systeem
Re: Gauss-eliminatie
Re: Gereduceerde vergelijking van een ellips
Re: Het meest dichtbij gelegen punt op een lijn vanaf een punt in 3D
Re: Het zwaartepunt van een onregelmatige veelhoek
Re: Impliciet differentiŽren
Re: Inspanningswaarde
Re: Integreren Sin(x≥)
Re: Interpolatie voor meerdere variabelen
Re: Kans op tussenstand gegeven eindstand
Re: Kleinste kwadraten methode in MatLab
Re: Laplace vergelijking - Beginwaardeprobleem
Re: limiet (x + tan x ) / (1 - cos x)
Re: Limiet met derdemachtswortel
Re: Limiet met sinus naar pi??
Re: Limieten
Re: Limieten met een log
Re: Logaritmen
Re: Logaritmische vergelijking
Re: Logaritmische vgl
Re: Magie met wiskunde
Re: Manieren van bewijzen
Re: Mathematische Inductie en recursiviteit
Re: Matrix oplossen
Re: Maximum en minimum van normaal verdeelde stochasten
Re: Minimum van twee getallen in formule vorm
Re: Oppervlakte bol
Re: Partiele afgeleide
Re: Percentage van negatieve getallen of 1 positief en 1 negatief getal
Re: Poissonverdeling en significante verschillen
Re: Power en steekproefgrootte bij gezin en kinderen
Re: Power en steekproefgrootte bij gezin en kinderen
Re: Primitieve elementen in eindige lichamen
Re: Primitieve van 1/cos(x)
Re: Re: Berekening gemiddelde prijs
Re: Re: Deelruimten en vectoren
Re: Re: Een voor mij onoplosbare limietensom
Re: Re: Interpolatie
Re: Re: Poissonverdeling en significante verschillen
Re: Re: Primitieve van 1/cos(x)
Re: Re: Re: Re: Vergelijking van een vlak
Re: Re: Re: Richtingsafgeleide en gradient
Re: Re: Re: Vergelijking van een vlak
Re: Re: Richtingsafgeleide en gradient
Re: Re: Scheefheid en kurtosis
Re: Re: Statistiek chi-squared test
Re: Re: Steekproefgrootte
Re: Richtingsafgeleide en gradient
Re: Samenstelling van matrix
Re: Schatting
Re: Scheefheid en kurtosis
Re: Specifieke schuine asymptoot
Re: Statistiek chi-squared test
Re: Steekproefgrootte
Re: steekproefomvang
Re: Steekproefomvang
Re: Vectoren
Re: Vectoren
Re: Verdisconteren met na calculatie
Re: Waarde bepalen van alpha waarvoor stelsel regulier is
Re: Wat bekekent Ker(A)?
Re: X-kwadraattoets
Recurentie
Recurrentiebetrekkingen
Recursieve rijen
Recursieve uitdrukking voor de variantie van een dataset
Reeksen
Reeksen van differentiaalvergelijkingen
Rekenen modulo
Rekenmachine voor financiŽle rekenkunde
Reken-meetkundige rijen
Relatie oppervlakte bol en inhoud bol
Relatie oppervlakte en inhoud bol
Representativiteit en chi-kwadraattoets
Ring
Samengestelde functie
Samenstelling van matrix
SAS - proc corr of proc ttest
Schakelnetwerken
Schatting
Scheefheid
Scheefheid
Scheefheid bij normaal verdeelde grootheid
Scheefheid en kurtosis
Sferometer
Significante cijfers
Significantie
Silhouetten van regelmatige veelvlakken
SLD-resolutie
Snijlijn van twee vlakken en vectoren
Snijpunt lijn en Bezier curve
Sommatieteken
Specifieke schuine asymptoot
Spiraal van archimedes
Spiralen
Standaard normale verdeling op een TI-92
Standaardfout
Stationaire punten
Statistiek chi-squared test
Statistische significantie groei
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte
Steekproefgrootte bij uitspraken over een deel van de populatie
Steekproefomvang
Steekproefomvang
Steekproeftrekking
Steekproeven
Stellingen van Fagnano, Fermat en Morley
Stelsel oplossen
Stelsel vergelijkingen oplossen met matrix-notatie
Stratified sampling
Substitutie en fundamentele integralen
Surjectief/injectief
Tangens van een hoek berekenen in een willekeurige driehoek
Tautologie
Taylorontwikkeling
Taylorontwikkeling van de oplossing
Taylorreeks
Tekenwisseling en stijgen of dalen?
Terrasbezoek: hoe waarschijnlijk dat je op alle stoelen zat na zoveel bezoeken?
Ti83 standaardafwijking en gemiddelde
Ti-89 versus ti-92
Ti-89 versus ti-92
Toegevoegde operatoren
Toon aan...
Totaal aantal nullen van alle getallen van 1 tot en met 222.222.222
Twee deelruimtes samen ook weer een deelruimte?
Twee telproblemen
Twee vragen
Tweede afgeleide met quotientregel
Uitwerken vergelijking
Unitaire ruimte , inproduct
Universitaire programma`s
Variabelen bepalen a.d.h.v likert scale
Vectoren
Vectoren
Vectoren
Vectoren
Vectoren
Vectoren probleem
Veeltermfunctie
Veranderen van referentiestelsel met hoeken
Verdeling van druppels in een neerslag
Verdisconteren met na calculatie
Vergelijken van gemiddelden
Vergelijking
Vergelijking en normaal bepalen
Vergelijking met ln
Vergelijking met logaritme
Vergelijking met ongelijkheden
Vergelijking van de raaklijn aan een grafiek
Vergelijking van de vorm a = b ∑ sin(a)
Vergelijking van een parabool als de raaklijn gegeven is...
Vergelijkingen en matrices
Vergelijkingen inconsistent
Vergelijkingen met drie onbekenden ( bespreken van stelsel met parameter )
Verhoudingsgetallen
Vermenigvuldigen/delen van gemiddeldes met standaarddeviatie
Vermenigvuldiging complexe getallen
Verschillen tussen 2 populaties?
Verschillende manieren om een trap op te lopen
Versnellingsmeter
Versterking tussen kansen
Verwachtingswaarde kwadraat van een normaal verdeelde stochast bepalen
Verwachtingswaarde, absolute waarde
Vierkantsvergelijking
Volume
Voorwaardelijke kansen en testuitslagen
Vrijheidsgraden
Waarde bepalen van alpha waarvoor stelsel regulier is
Waarde van minima bepalen in een vergelijking met 2 variabelen
Waarom is de wortel een functie?
Wanneer heeft Fermat zijn Kleine Stelling ontdekt en bewezen?
Warmtevergelijking
Wat bekekent Ker(A)?
Wat is een kansruimte?
Wat is een opspansel van een matrix?
Wat is nu de vereiste respons?
Wat is precies een elementair circuit?
Wat is reflexief, symmetrisch, transitief?
Wederom...regressie-analyse
Wel of niet een normale verdeling?
Wet van Stokes
Wie heeft de bewijsvoering via volledige inductie uitgevonden ?
Wonderlijke voorspelling?
Wortels wegwerken in vergelijking met twee onbekenden
Zijn Besselfuncties begrensd?

Wat betekenen die bolletjes?

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2022 WisFaq - versie 3