De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Leerling bovenbouw havo-vwo

2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3-reguliere graaf
Aantal combinaties
Aantal volgordes
Afkoelingswet van Newton
Afleiden van de formule van Cardano
Algebra
Algebraisch de coordinaten van een snijpunt berekenen
Algebraisch oplossen
Algebraische formule berekenen
Algebrasommen online controleren
Antwoorden samenvoegen bij radialen?
Asymptoten bepalen met een staartdeling
Beeld tekenen in complexe vlak
Bereken a en b uit logaritmische functie
Bereken a, b , c
Berekenen van convergentie
Bewering juistonjuist? waarom?
Bewijs driehoek
Bewijs rekenregels logaritmen
Bewijzen dat F(t) een primitieve is van (g)t
Bewijzen dat F(t) een primitieve is van (g)t
Binair getal opdrachtje
Boxplot
Brandpunt parabool construeren
Break-evenafzet
Breuk
Breukongelijkheden
Breuksplitsen met een som in de teller en noemer
Breukvergelijking
Chi-kwadraat
Cijfers combineren
Combinaties
Complementaire kansen
Complexe getallen integraal
Concentratie C02
Conflictlijn berekenen cirkel en raaklijn gegeven
Coordinaten afleiden
Correlatie en regressie
Cosinus functie
Deelsom
Delen door hogermachtswortel
Deze is lastig hoe los ik het op
Differentiëren
Differentieren en herleiden
Differentieren en herleiden
Directe en recursieve formule
Directe formule
Dobbelstenen
Doe ik iets fout?
Driehoek van pascal
Druk z in x en y uit
Een goniometrische vergelijking
Een lijn en een punt
Eenheidscirkel
Exact kans berekenen
Exact oplossen
Exponentiele formule
Exponentiele functie herschrijven om vervolgens de afgeleide te berekenen
Exponentiele ongelijkheid met eerstegraadsfunctie
Exponentiële vergelijking
Extrapoleren
Fibonacci omgekeerd
Figuur met vraag
Formule bij een grafiek opstellen
Formule herschrijven
Formule in mijn rekenmachine zetten
Formule oplossen stap voor stap
Formule opstellen
Formule slingertijd veranderen in g
Formule uit grafiek bepalen
Formule vinden van Pythagoreïsche drietallen
Fout gedifferentieerd
Frequentiepolygonen
Functie met kwadraat of macht binnen de haakjes
Functie plotten
Gebroken vergelijking
Gebroken vergelijking
Gebroken vergelijking
Geheugen weg na batterijvervanging
Gelijkheid bewijzen
Gelijkstellen aan 0
Gelijkstellen aan nul
Goniometrische functies, uitgedrukt in radialen
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijkingen
Gooien met een viervlaksdobbelsteen
Grafen
Grafiek tekenen van meerdere formules
Groei van bevolking
Grondgetal X
Grote getallen berekenen met logaritme
Haakjes uitwerken
Heb een vraag over een vergelijking
Hebben asymptoten een domein?
Hellinggrafieken
Herleiden
Herleiden en formule
Het gewicht van zakken potgrond
Het oplossen van een vergelijking met machten
Hoe heet een prisma met een gat
Hoe los ik deze vergelijking op?
Hoe los ik dit op?
Hoe moet je een sinusoïde in je grafiek instellen?
Hoe moet je een iets tot de macht x differentieren?
Hoe voer ik logaritmen in mijn rekenmachine in?
Hoe voer je `Y1` in?
Hoekberekening
Hoeken
Hoeveel uitkomsten heeft de afgeleide?
Hogeregraadsvergelijkingen exact oplossen
Horizontale afstand
Hypothesetoets
Ik kan het wel maar snap het niet
Inhoud bereken van zwembad met scheikundige antwoorden
Inkomsten berekenen uit tabellen die procenten voorstellen
Integraal
Integraal formule van cauchy
Intergreren formule
Interpoleren, extrapoleren
Inverse functies
Invoeren logistische groei
Kansberekening met dobbelstenen en munten
Kansformule variabelen
Kansrekenen
Kansspel
Kettingregel (integreren)
Klokvorm percentages
Knikkers
Kosten berekenen bij minimale oppervlakte en lasnaden
Kruisende lijn
Kruislings vermenigvuldigen
Kwadratische differentiaalvergelijkingen van de eerste orde
Kwadratische sinusoide
Kwadratische vergelijking
Kwadratische vergelijking
Kwadratische vergelijking
Lijn door snijpunten hoogtelijnen, middeloodlijnen en zwaartelijnen
Lijn raken en snijden
Lijn van de grafiek doortrekken?
Lineair of exponentieel
Lissajous
Lissajousfiguren
Lissajousfiguur
Lissajousfiguur
Ln primitiveren
Logaritmen herleiden
Logaritmen invoeren op de GR
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logistische groei
Loterij
Lucky day kansberekenen
Machten
Machtige functies
Machtsvergelijkingen
Maximale inhoud berekenen met beperkte gegevens
Maximale oppervlakte
Met 3 dobbelstenen gooien
Methode van Archimedes
Modulo rekenen met restklassen
Niet-lineaire modellen invoeren
Normaal verdeeld?
Normale verdeling
Normale verdeling
Omgekeerd evenredig
Omrekenen
Omschrijven
Omwenteling
Omwentelingslichaam van een wortelfunctie
Onbekende vergelijking
Oneindig limiet regel van l`Hôpital
Online differentiëren
Oplossing vierdegraads zonder cardano
Oppervlakte bij omwentelen x-as
Parameterkromme
Parameterkromme
Pareto kromme
Partieel integreren
Permutaties en combinaties
Populatie verdeeld in groepen
Primitiveren
Primitiveren van breuk
Primitiveren van exponentiële functies
Raaklijn construeren
Randpunt bepalen
Re: 3-reguliere graaf
Re: Aantal volgordes
Re: Afkoelingswet van Newton
Re: Algebraisch oplossen
Re: Algebraische formule berekenen
Re: Antwoorden samenvoegen bij radialen?
Re: Bereken a, b , c
Re: Bewering juistonjuist? waarom?
Re: Bewijs driehoek
Re: Breukvergelijking
Re: Cos, sin, tan
Re: De kunsthandel
Re: Deze is lastig hoe los ik het op
Re: Differentiëren
Re: Directe en recursieve formule
Re: Eenheidscirkel
Re: Formule eindkapitaal bij vaste inleg
Re: Formule uit grafiek bepalen
Re: Fout gedifferentieerd
Re: Frequentiepolygonen
Re: Functie formules
Re: Gebroken vergelijking
Re: Gooien met een viervlaksdobbelsteen
Re: Grafiek tekenen van meerdere formules
Re: Grote getallen berekenen met logaritme
Re: Heb een vraag over een vergelijking
Re: Herleiden en formule
Re: Hoe voer ik logaritmen in mijn rekenmachine in?
Re: Hoe voer je `Y1` in?
Re: Hoekberekening
Re: Integreren van ln functie
Re: Inverse Functies
Re: Kans op een jongetje of een meisje
Re: Kettingregel (integreren)
Re: Knikkers
Re: Kwadratische ongelijkheden
Re: Lijn raken en snijden
Re: Limiet met goniometrie
Re: Logaritmen invoeren op de GR
Re: Logaritmische vergelijking
Re: Logaritmische vergelijkingen
Re: Maximale oppervlakte
Re: Minimale oppervlakte van een literblik
Re: Minimale oppervlakte van een literblik
Re: Omwentelingslichaam van een wortelfunctie
Re: Oneindig limiet regel van l`Hôpital
Re: Online controleren differentieren en primitiveren
Re: Online controleren differentieren en primitiveren
Re: Oplossing vierdegraads zonder cardano
Re: Periodieke breuken
Re: Permutaties en combinaties
Re: Primitiveren van breuk
Re: Primitiveren van exponentiële functies
Re: Programma afgeleide
Re: Re: Afkoelingswet van Newton
Re: Re: Algebraisch oplossen
Re: Re: Bereken a, b , c
Re: Re: Bewering juistonjuist? waarom?
Re: Re: Functie formules
Re: Re: Gote getallen berekenen met logaritme
Re: Re: Grafiek tekenen van meerdere formules
Re: Re: Herleiden en formule
Re: Re: Lijn raken en snijden
Re: Re: Logaritmen invoeren op de GR
Re: Re: Maximale oppervlakte
Re: Re: Oppervlakte van een driehoek
Re: Re: Primitiveren van breuk
Re: Re: Primitiveren van exponentiële functies
Re: Re: Re: Algebraisch oplossen
Re: Re: Re: Gote getallen berekenen met logaritme
Re: Re: Re: Re: Algebraisch oplossen
Re: Re: Re: Re: Gote getallen berekenen met logaritme
Re: Re: Re: Re: Re: Algebraisch oplossen
Re: Re: Re: Re: Re: Primitiveren hogere machtsfuncties gonio
Re: Re: Re: Sinus exact oplossen
Re: Re: Rekenen met e-machten
Re: Re: Sinus exact oplossen
Re: Re: Stelsel Vergelijking
Re: Re: Toepassen differentieren
Re: Re: Toepassen differentieren
Re: Re: Toepassing tuinbouw differentiaalvergelijking
Re: Re: Waarden van p
Re: Rekenen met e-machten
Re: Richtingscoefficient
Re: Sinus exact oplossen
Re: Sinusfunctie
Re: Snijpunten van grafieken
Re: Snijpunten zoeken
Re: Stelsel van 2 lineaire vergelijkingen met 3 onbekenden
Re: Stelsel Vergelijking
Re: Suikerzakje
Re: Teken in het (x,y)-vlak de volgende formules
Re: Toepassen differentieren
Re: Toepassen differentieren
Re: Toepassen differentieren
Re: Toepassen differentieren
Re: Toepassing tuinbouw differentiaalvergelijking
Re: Vectorvoorstelling van raaklijn bepalen
Re: Vergelijking met 4 onbekenden
Re: Verpakking afgeknotte piramide
Re: Verschillende functies invoeren
Re: Waarde van y1 in table klopt niet
Re: Waarden van p
Re: Wiskundige vraag over je leven redden met vraag
Re: Wortelteken op je computer
Re: Zon op het hoogste punt
Rekenen met e-machten
Relatieve cumulatieve frequentiepolygoon
Richtingscoefficient
Richtingscoefficient berekenen
Rijen
Schrijf L als functie van q
Seconden van een beat
Sinus cosinus
Sinus exact oplossen
Sinus vergelijking exact oplossen
Sinusfunctie
Sinusfunctie
Sinusfunctie
Sinusoïde
Snijlijn van twee vlakken
Snijpunten berekenen in cirkel
Snijpunten zoeken
Spreidingsdiagrammen
Steekproeven
Stelsel oplossen
Stelsel Vergelijking
Substitutie
Tafelschikking
Teken in het (x,y)-vlak de volgende formules
Tekenen van conflictlijnen
Toegepaste differentiaalvergelijking
Toepassen differentieren
Toepassen differentieren
Toepassen differentieren
Toepassen differentieren
Toepassen differentieren
Toepassing tuinbouw differentiaalvergelijking
Top bepaling functie met faculteiten en meerdere variabelen
Toppen berekenen met meerdere kwadraten
Trend
Twee grafieken in één
Twee grafieken in één
Twee grafieken in één
Twee oplossingen
Twee wortelvergelijkingen oplossen
Vakantiegangers binominaal?
Valsnelheid
Variabele in de noemer
Variabele isoleren
Variabelen vrij maken in formules
Vectorvoorstelling van raaklijn bepalen
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking exact oplossen
Vergelijking exact oplossen
Vergelijking met 4 onbekenden
Vergelijking met dubbel delen
Vergelijking onbekende
Vergelijking op stellen bij cirkel
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossigskromme
Verpakking afgeknotte piramide
Vier jongens en vijf meisjes gaan naar de bios
Voor welke waarde van x is de functie f dalend?
Waarde van y1 in table klopt niet
Waarden van p
Waarom ?
Waarom kan je het grondgetal veranderen?
Wat is de oplosvergelijking van natriumfluoride met water?
Wat is het praktische nut van algebra?
Wegbreedte
Welke dingen mogen wel en niet bij herleiden?
Willekeurige driehoek
Wiskundige vraag met simpel antwoord over wie iets heeft gedaan
Wiskundige vraag over je leven redden met vraag
Zon op het hoogste punt

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3