De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Leerling bovenbouw havo-vwo

2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Exacte waarden sinus, cosinus en tangens
Re: Re: Baansnelheid
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keerpunten
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keerpunten
Re: Re: Re: Re: Snelheid
5e machtswortel 1-i
80 graden staat gelijk aan 90 graden
Aantal diagonalen van een zevenentwintighoek
Aantal keerpunten Lissajousfiguren
Afgeknotte hexaëder met zijden van twee
Afgeleide bepalen
Afgeleide bepalen
Afleiden cosinus
Afleiding sin(4t)
Algebraïsch oplossen
Algemene formule brandpunt en richtlijn bewijzen
Al-khwarizmi
Alpha-baan
Archimedische lichamen
Arctangensreeks
Asymptoten
Baansnelheid
Baansnelheid
Baansnelheid
Baansnelheid
Backspaceachtig teken
Batterijen
Benaderen sin(x)
Berekenen dmv dubbele hoek formule, zonder GR
Berekenen van een limiet
Berekenen van een zijde van een driehoek
Berekening voor het aantal termen
Bewijs met het binomium van Newton
Binomiale kansberekening
Boomdiagram en volgordes
Breuk differentieren
Breuk met machten
Breuken
Breuken met periode 6
Breuken zo eenvoudig mogelijk schrijven
Breuksplitsen
Buigpunten
C en de periode
Cardioide
Casio 9850 GB Plus Solver
Codes??
Combinaties en volgorden
Computerprogramma
Congruentierekenen
Coördinaten bepalen
Coordinaten top van 2e graads formule
Croissants of bruinbrood
Cumulatieve verdeling
Cycloiden
Cyclometrische functies
De afgeleide bepalen
De afgeleide van een product van 2 functies weer ontbinden in factoren
De kans van de som met 3 dobbelstenen
De regel van Guldin (Inhoud omwentelingslichaam)
Deelbaarheid en priemgetallen
Dekpunten
Derdegraads vergelijking oplossen
Derdegraads vergelijkingen
Derdegraads vergelijkingen
Derdegraadsvergelijking
Derdemachts vergelijking
Derdemachtsvergelijking
Differentiaal vergelijkingen oplossen
Differentieer
Differentieren
Differentiëren
Differentieren hoe ook alweer op gr?
Differentieren van een functie met drie nulpunten
Differentieren, met `twee keer` kettingregel
Directe formule uit recursieve
Directe formule uit recursieve
Distantiecirkel en zichtcirkel
Donoren
Drie deuren probleem
Drie keer gooien met een dobbelsteen
Drie keer gooien met een dobbelsteen
Drie opgaven over kansberekening
Drie termen haakjes wegwerken
Driehoek met kleinste omtrek
Driehoek van Pascal
Drieterm haakjes wegwerken
Duale tegenhanger
Dubbelverhouding
Een derde rijtje toevoegen bij table op de grafische rekenmachine
Een formule herleiden
Een gebroken vergelijking met absolute waarden
Een goniometrische vergelijking oplossen
Een groep van 12 personen
Een limiet exact berekenen
Een linear verband
Een ruit
Een schutter
Een stel en een bus
Eenparige cirkelbeweging draaibaan
E-functie met 2 horizontale asymptoten
Eindwaarde
E-macht primitiveren
Emmertje met bolletjes
Erfelijkheid, kansen op blauw of bruine ogen
Eulertour Eulerwandeling
Evenwicht wordt groter bij vaker gokken?
Evenwichtswaarden uitrekenen uit differentievergelijken
Examen 2006-1 opdr 7
Excel en logistische groei
Excursie
Exponenten `wegwerken`
Exponenten en logaritme
Exponentiele vergelijking
Exponentiele vergelijking algebraisch oplossen
Exponentiële vergelijking algebraÏsch oplossen
Exponentiele vergelijking met e algebraisch oplossen
Exponentiële vergelijking oplossen
F- en Z-Hoeken zijn gelijk
Faculteit weergeven door middel van combinaties
Faseverschuiving
Fibonacci
Fibonacci
Formule en rangnummerformule formuleren
Formule Fibonacci
Formule inhoud bij een halve cirkel dakgoot
Formule ombouwen
Formule opstellen voor de inhoud van een driehoekige dakgoot
Formule uit 3 punten
Formule van Euler toepassen
Formule van Simpson
Formule vereenvoudigen
Formule voor de oplossingen van een derdegraadsvergelijking
Formule voor inhoud segment van ellipsoide
Formule voor Maximum
Functie met de natuurlijke logaritme
Functie van 2 variabelen
Functies met een parameter
Functies met parameters
Functievoorschrift
Gelijkstellen
Gelijkvormigheid met driehoeken
Gelijkwaardige formules en de invoer in de GR
Gemiddelde winstverwachting Sponsor Bingo Loterij
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking oplossen
Grafiek tekenen van functies
Grafische manier
GRM casio recursieve rijen
GRM-probleem
Grolsch in pijpjes en beugelflessen
Grootste oppervlakte vierhoek
Gulden snede in gezichten
Gulden spiraal en Fibonacci-spiraal
Haakjes wegwerken
Haakjes wegwerken
Haakjes wegwerken 2
Handig uitrekenen van binominaalcoefficienten
Hellinggrafiek plotten op casio
Herhaald partieel integreren
Herhaald partieel integreren
Herschrijven -- hoe haal ik m uit deze vergelijking?
Het afgeleide tonen
Het argument van verschillende functies
Het bewijzen van een bepaalde bijzondere eigenschap van derdegraadsfunctie
Het omgekeerde van differentiëren: primitiveren
Het oude differentiëren en het nieuwe van nu...
Hoe bereken je de Z-waarde?
Hoe bewijs je dat een sudoku maar 1 oplossing heeft?
Hoe heet het programma waarmee je fractals kan schrijven?
Hoe stel je de formule van een raaklijn op?
Hoek in graden berekenen tussen twee raaklijnen
Hoeken en afstanden
Hoeken en zijden
Homogene vergelijking
Hyperbolische functies
Hypothese toetsen
Hypothesetoetsen
Icosaëder oftwel regelmatig twintigvlak
Ik wil achterwaartse insnijding in getallen uitleggen
Impliciet differentieren
Index-cijfers
Informatie over breuksplitsen
Inhoud figuur met 8 gelijkzijdige driehoeken en 18 vierkanten
Inhoud omwentelingslichaam
Inhoud van een deel van een bol
Integraal
Integraal
Integraal
Interestpercentage
Inverse functie met domein en bereik
Inverse matrix
Is een scheef prisma ook een halfregelmatig veelvlak?
Julia
Julia verzameling onsamenhangend
Kaas verkopen op de markt
Kans op waterschade
Kans overlijden
Kans tussen
Kansberekening met 3 kleuren
Kansverdelingtabel van Z
Keerpunten
Kettingregel bij primitiveren
Kettingregel met wortels
Kleine stelling van Fermat
Kleinste waarde die x en y kunnen aannemen
Korte afstand ellips berekenen
Kruislings vermenigvuldigen in Excel
Kubieke meter berekenen
Kwadratische functie met parameter en xtopytop
Laat de top zien van een formule
Laatste stelling van Fermat
Laatste stelling van Fermat
Leg deze formule uit
Lengte van de grafiek
Lengte van de grafiek
Lenzenformule
Lesliematrix
Lesliematrix
Lesliematrix
Levensduur koffiezetapparaten
Levensverzekering
Lijnen
Limiet exact berekenen
Limiet van een oneindige rij
Limieten etc
Limieten met wortels
Lineaire afbeeldingen en matrices
Lissajousfiguur
Ln-functie zonder Verticale asymptoot
Logaritme afleiden
Logaritme wegwerken in een vergelijking
Logritmen herschrijven dimensie
Magisch vierkant met even orde die een viervoud is
Mandelbrot cardioïde
Massa
Max Bill en Pythagoras
Maximale baansnelheid
Maximale inhoud voor een rechthoek, trapezium en driehoek
Meetkunde vergelijking
Meetkundige plaats bepalen
Methode van Euler
Miljoenenjacht
Miller veelvlak
Minimale waardeberekenen met behulp van afgeleide
Modulo rekenen
Mogelijkheden groepen vormen
Multiple choice
Normaal verdeling tweede vraag
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling op casio
Normale verdeling, niet vaak voorkomende vraag!
Normeringsvergelijking
Omreken van binair naar tertiair en andersom
Omtrek driehoek
Omwentelingslichaam
Onafhankelijke verzameling van maximale grootte
Onbekende x in deling
Onderzoek phi in het menselijk lichaam
Onderzoek regelmaat door naar kleine vierkantsgetallen te kijken
Online controleren differentieren en primitiveren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren en haakjes wegwerken
Ontsnappings probleem
Opgave 13 eindexamen VWO B1,2 2006-I
Oplossen van goniometrische vergelijkingen
Oplossen van vergelijking met sinus
Oppervlakte van een driehoek
Oppervlakte berekenen met behulp van primitiveren
Oppervlakte boven een grafiek
Oppervlakte cirkel zelfde als oppervlakte van de stompe hoeken
Oppervlakte hart
Opstellen van een exponentieele formule uit een grafiek
Overgangsmatrix
Overvolgeboekt
Parabool
Parabool delen door een lijn
Paraboollijn
Parameterkromme
Parametervoorstelling van een cirkelbeweging
Particuliere oplossing
Periode
Periodieke functies
Permutaties of combinaties
Pi in het antwoord
Piramide
Piramidegetallen in de driehoek van Pascal
Poiseuille`s Regel
Poissonverdeling
Poissonverdeling verjaardagsprobleem
Praktische opdracht derdegraads vergelijkingen
Primitieven
Primitiveren
Primitiveren
Primitiveren
Primitiveren met substitutiemethode
Primitiveren van een functie
Primitiveren van goniometrische functies
Productfuncties
Provista
Raaklijn aan een kromme
Radiaal exact geven
Rare tekentjes
Re: Afleiding formule inhoud afgeknotte kegel
Re: Baansnelheid
Re: Baansnelheid
Re: Baansnelheid
Re: Baansnelheid
Re: Baansnelheid
Re: Breuk met machten
Re: Breuken zo eenvoudig mogelijk schrijven
Re: Breuksplitsen
Re: Buigpunten
Re: Codes??
Re: Coördinaten bepalen
Re: Coordinaten top van 2e graads formule
Re: Croissants of bruinbrood
Re: De kans van de som met 3 dobbelstenen
Re: Dekpunten
Re: Differentiaal vergelijkingen oplossen
Re: Differentiëren
Re: Differentieren functies
Re: Differentieren met breuken en wortels
Re: Differentieren, met `twee keer` kettingregel
Re: Drieterm haakjes wegwerken
Re: Een goniometrische vergelijking oplossen
Re: Exponenten `wegwerken`
Re: Faculteit weergeven dmv combinaties
Re: Fibonacci
Re: Formule en rangnummerformule formuleren
Re: Formule opstellen voor de inhoud van een driehoekige dakgoot
Re: Formule uit 3 punten
Re: Formule voor Maximum
Re: Functies met een parameter
Re: Functies met parameters
Re: Functievoorschrift
Re: Gelijke hoeken in figuur na veranderen door matrix
Re: Gelijke koorden uitsnijden
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Gulden Snede Spiraal
Re: Haakjes wegwerken
Re: Haakjes wegwerken
Re: Handig uitrekenen van binominaalcoefficienten
Re: Herhaald partieel integreren
Re: Hoe bereken je de onbekende standaarddeviatie?
Re: Hoek in graden berekenen tussen twee raaklijnen
Re: Hyperbool construeren met behulp van twee cirkels
Re: Inhoud van een deel van een bol
Re: Integraal
Re: Integraal
Re: Integraal
Re: Interestpercentage
Re: Kans berekenen
Re: Keerpunten
Re: Leeglopend vat
Re: Lengte van de grafiek
Re: Lengte van de grafiek
Re: Lengte van de grafiek
Re: Lenzenformule
Re: Los de vergelijking op
Re: Magisch vierkant met even orde die een viervoud is
Re: Massa
Re: Maximale baansnelheid
Re: Meeh - coefficient
Re: Miljoenenjacht
Re: Minimale oppervlakte prisma
Re: Minimale waardeberekenen met behulp van afgeleide
Re: Oefening op matrices
Re: Omwentelingslichaam
Re: Onderzoek phi in het menselijk lichaam
Re: Online controleren differentieren en primitiveren
Re: Ontbinden in factoren
Re: Oplossen van goniometrische vergelijkingen
Re: Oppervlakte berekenen met behulp van primitiveren
Re: Oppervlakte boven een grafiek
Re: Parameterkromme
Re: Piramide
Re: Piramidegetallen in de driehoek van Pascal
Re: Primitiveren
Re: Primitiveren met substitutiemethode
Re: Primitiveren van een functie
Re: Re: Baansnelheid
Re: Re: Baansnelheid
Re: Re: Breuken zo eenvoudig mogelijk schrijven
Re: Re: Codes??
Re: Re: Drieterm haakjes wegwerken
Re: Re: Een goniometrische vergelijking oplossen
Re: Re: Exponentieel
Re: Re: Formule en rangnummerformule formuleren
Re: Re: Formule van Simpson
Re: Re: Functies met een parameter
Re: Re: Functies met parameters
Re: Re: Functievoorschrift
Re: Re: Gulden Snede Spiraal
Re: Re: Haakjes wegwerken
Re: Re: Haakjes wegwerken
Re: Re: Integraal
Re: Re: Integraal
Re: Re: Kans berekenen
Re: Re: Keerpunten
Re: Re: Lengte van de grafiek
Re: Re: Lengte van de grafiek
Re: Re: Magisch vierkant met even orde die een viervoud is
Re: Re: Massa
Re: Re: Maximale baansnelheid
Re: Re: Minimale waardeberekenen met behulp van afgeleide
Re: Re: Omwentelingslichaam
Re: Re: Oppervlakte boven een grafiek
Re: Re: Parameterkromme
Re: Re: Piramide
Re: Re: Piramidegetallen in de driehoek van Pascal
Re: Re: Primitiveren met substitutiemethode
Re: Re: Primitiveren van een functie
Re: Re: Re: Baansnelheid
Re: Re: Re: Een goniometrische vergelijking oplossen
Re: Re: Re: Exponentieel
Re: Re: Re: Functievoorschrift
Re: Re: Re: Keerpunten
Re: Re: Re: Lengte van de grafiek
Re: Re: Re: Massa
Re: Re: Re: Maximale baansnelheid
Re: Re: Re: Piramide
Re: Re: Re: Piramidegetallen in de driehoek van Pascal
Re: Re: Re: Re: Keerpunten
Re: Re: Re: Re: Re: Keerpunten
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keerpunten
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keerpunten
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ruimtelijk figuur2
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Voor welke waarde van p heeft de afgeleide0 geen oploss
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Voor welke waarde van p heeft de afgeleide0 geen oploss
Re: Re: Re: Re: Re: Ruimtelijk figuur2
Re: Re: Re: Re: Re: Voor welke waarde van p heeft de afgeleide0 geen oplossing
Re: Re: Re: Re: Ruimtelijk figuur2
Re: Re: Re: Re: Voor welke waarde van p heeft de afgeleide0 geen oplossing
Re: Re: Re: Recursieve formules
Re: Re: Re: Ruimtelijk figuur
Re: Re: Re: Ruimtelijk figuur2
Re: Re: Re: Snelheid
Re: Re: Re: Standaardafwijking
Re: Re: Re: Voor welke waarde van p heeft de afgeleide0 geen oplossing
Re: Re: Re: Zwaartepunt
Re: Re: Recursieve formules
Re: Re: Ruimtelijk figuur
Re: Re: Ruimtelijk figuur2
Re: Re: Snelheid
Re: Re: Speciale ligging van plaatsen op de aardbol
Re: Re: Standaardafwijking
Re: Re: Transformaties van standaardfuncties
Re: Re: Voor welke waarde van p heeft de afgeleide0 geen oplossing
Re: Re: Wentelen om een rechte lijn en functies
Re: Re: Window instellingen
Re: Re: Zwaartepunt
Re: Recursieve formules
Re: Recursievergelijking wortels
Re: Ruimtelijk figuur
Re: Ruimtelijk figuur2
Re: Schijf
Re: Schijf
Re: Significantie tussen verschillende waarden bepalen
Re: Snelheid
Re: Snijdende functies
Re: Som- en verschilgrafieken
Re: Speciale ligging van plaatsen op de aardbol
Re: Standaardafwijking
Re: Stel mbv differentierende formule op van de raaklijn in de oorsprong
Re: Substitutiemethode
Re: Taylorreeks
Re: Toepassen van de centrale limietstelling
Re: Toepassen van de centrale limietstelling
Re: Toetsen van hypothesen
Re: Transformaties van standaardfuncties
Re: Vector tussen twee punten
Re: Veeltermen algebraïsch oplossen
Re: Vergelijking oplossen met abc-formule (met haakjes)
Re: Vergelijkingen oplossen met 2 onbekenden
Re: Vergelijkingen oplossen met machtreeksen
Re: Vierkant met distantiecirkel
Re: Vlakverdeling in de kunst Max Bill
Re: Voor welke waarde één of meer buigpunten?
Re: Voor welke waarde van p heeft de afgeleide0 geen oplossing
Re: Vraag dekpunten
Re: Wanneer gebruik je nCr of nPr?
Re: Wentelen om een rechte lijn en functies
Re: Window instellingen
Re: Wortels van breuken in standaardvorm
Re: Wortelvergelijking oplossen
Re: Zwaartepunt
Rechthoek
Recurrente betrekking
Recursieformules invoeren in GRM
Recursievergelijking wortels
Reeksontwikkelingen voor standaardfuncties
Restwaarden bij elfproef
Riemann
Rijen U0 en U1
Roulette
Roulettespelletje
Ruimtelijk figuur
Ruimtelijk figuur2
Schaakbord 4x4 en 6x6
Schijf
Schrijf als macht van x
Significante cijfers optellen en aftrekken bij ongelijke eenheden
Significantie tussen verschillende waarden bepalen
Simuleren
Sinusvergelijking met dubbele én enkele hoek
Snelheid
Snijdende functies
Snijpunt bepalen x en ln-functie
Som- en verschilgrafieken
Speciale ligging van plaatsen op de aardbol
Spline kwadratisch
Stand object ten opzichte tafereel
Standaardafwijking
Standaardafwijking
Steinerpunt
Stel mbv differentierende formule op van de raaklijn in de oorsprong
Stelling van Morley
Stochast
Straal berekenen adhv vergelijking
Substitutiemethode
Terugrekenen van rente bij een annuiteiten lening
Toepassingen van LP behalve de optimalisatie van winsten?
Toetsen van hypothesen
Transformaties en translaties in een bepaalde volgorde
Transformaties van standaardfuncties
Tritair
Twee kruisjes in negen hokjes
Twee telproblemen
Twee vazen met knikkers
Tweede afgeleide bepalen
Twintig leerlingen worden op een rij gezet
Vector tussen twee punten
Veeltermen algebraïsch oplossen
Veeltermen als onbekenden in een vergelijking
Venus-amulet met hebreeuwse getallen
Verder in recusrsievergelijkingen op GR (TI-84)
Vereenvoudigen
Vergelijking met de tangens van theta
Vergelijking met meerdere logaritmen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen met abc-formule (met haakjes)
Vergelijkingen oplossen met 2 onbekenden
Vergelijkingen oplossen met machtreeksen
Verklaring van de waarden in de modulor
Verschil tussen ~, equivalentieteken en een congruentieteen
Verschuivende geodriehoek
Verticale raaklijn
Verzamelingen en vereniging
Vierkant
Vierkant met distantiecirkel
Vijf keer gooien met een dobbelsteen
Vinden waarmee y evenredig is
Voetbalplaatjes albert heijn
Volledige n-zijde
Voor welke waarde één of meer buigpunten?
Voor welke waarde van p heeft de afgeleide=0 geen oplossing
Vraag dekpunten
Waar vind ik het RECUR menu bij de TI-83 plus?
Waarom heeft een driehoek 180 graden Wanneer ik een driehoek op de grond teken
Wanneer gebruik je binomcdf en wanneer binompfd?
Wat is het verband tussen conchoïdes en poolvoorstellingen?
Wel of niet een tweedegraadsvergelijking als kwadraat weggewerkt kan worden?
Welk voorkeur de Casio fx 9850 of de Casio fx 9860
Wentelen om een rechte lijn en functies
Willekeurige lengte ribben
Window instellingen
Wortels van breuken in standaardvorm
Wortelvergelijking oplossen
X berekenen
Yahtzee met drie personen
Zwaartepunt
Zweving

Wat betekenen die bolletjes?

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2022 WisFaq - versie 3