De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Leerling bovenbouw havo-vwo

2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

De driehoek van Pascal
Hoe bewijs je dat de afgeleide van ex ook ex is?
Mijn grafische rekenmachine geeft de verkeerde sinus en zo
Zijn de grafieken van deze poolvergelijkingen cirkels?
Gebruik van letters
2e en 3e graad
2e graadsvergelijking
3 kegels in 1 cilinder
3 limieten
3x3 tovervierkant via paardensprong methode
4e macht complex getal vergelijking
Aantal auto
Aantal mogelijke rijtjes
Aantonen afgeleide van een natuurlijk logaritme
Absolute waarde |f(x)| > f(x)
Achterliggende theorie van het partieel integreren
Afgeleide functie correct of niet?
Afgeleide van cos²x en sin²x
Afgeleide van een goniometrische quotient functie
Aflossing berekenen
Afstand
Afstand berekenen langs de breedte cirkel
Algebra (natuurkundige toepassing)
Algebra met e machten
Algebraisch nulpunten bepalen van een functie met een parameter
Algebraisch oplossen
Algebraïsch oplossen van vergelijkingen
Algebraisch oplossen, machten van e
Algemene oplossing model begrensde groei
Algemene vergelijking kegelsneden
Als je de lijn van 5x+2 heb , hoe teken je zijn omgekeerde 1 gedeeld door 5x+2
Annuiteit
Asymptoot
Baansnelheid
Balbaan berekenen
Benadering van de inhoud van een kegel met uitputting
Bepaal limiet
Bepalen van de vergelijking van een raaklijn evenwijdig aan een andere lijn
Bereken de coëfficiënt met het binomium van Newton
Bereken de kans op 4 met een oneerlijke dobbelsteen
Bereken hoeveel tekens gemaakt kunnen worden met het morse-alfabet
Bereken limiet met exponentiele functies
Berekenen van de zo groot mogelijke cirkel
Berekenen van maximum
Bewering eerstegraads functies
Bewijs
Bewijs dat alle lengtes gelijk zijn
Bewijs dat de lengte van AB gelijk is aan sin(2a) lissajous kromme
Bewijs enkele formules
Bewijs formule
Bewijs getal e
Bewijs productregel uitleg stappen
Bewijs punt op cirkelboog
Bewijs rekenregels van machten
Bewijs schuine zijde is altijd de langste
Bewijs sin (1/2 pi - x) = cos (x) zonder verdubbelingsformule voor sin
Bewijzen van een meetkundige plaats
Bewijzen van een meetkundige plaats
Bewijzen van een meetkundige plaats
Bewijzen van een sinusoiden
Bezettingsgraad
Bij hoeveel minuten zijn de tarieven gelijk ?
Bijzondere koordenvierhoek
Binaire codes
Binaire stelsel
Binomiaalverdeelde toevalsvariable met onbekende p(kans)
Binomiale verdeling
Binomiale verdeling
Binomium van newton en integreren
Bisectiemethode
Bissectrices
Blaise Pascal
Booglengte sinusfunctie en x-coördinaat
Brandpunt en richtlijn
Breintest ontwerpen
Breuk integreren dmv substitutie
Breuken integreren
Breuken vereenvoudigen
Breuken vereenvoudigen
Breuken vereenvoudigen
Breuksplits methodes
Breuksplitsen
Buffon
Buitenbissectrices 1 en 2 concurrent met binnenbissectrice 3
Bundels
Bundels van grafieken
Centrum- en spreidingsmaten
Cijfers en letters combineren
Cirkelboog
Combinaties
Combinaties en permutaties
Complexe functies
Complexe functies
Complexe functies
Concentraties
Conflictlijn parabool-punt
Constante
Constructie middencirkel bij niet-concentrische cirkels
Construeren van conflictlijn van 2 cirkels
Continuïteitscorectie
Convergentie
Convex en concaaf
Correlatie
Correlatie en regressie
Correlatie en regressie
Correlatie en regressie
Cos vergelijking
Cosinus vanuit tangens berekenen
Cosinusregel
Cumulatieve Kansverdeling van X
Cycloïde
Cycloïde
Cycloïde
Dayzers en euromillions kansberekening
De afgeleide van een wortelfunctie
De afleiding van de formule voor de Poissonverdeling
De driehoek van Pascal door Pascal zelf
De golden string
De grootste inhoud
De hypergeometrische verdeling bij schattingen
De inhoud van een omwentelingslichaam rond de y-as
De kans op minstens 3 rode eieren in een doosje van 6
De kans op vier bingogetallen
De kunsthandel
De lengte van een parameterkromme
De maximale hoogte van een cilinder in een kogel
De maximale inhoud berekenen van ruimtefiguren op een A4
De minimale oppervlakte met een maximale inhoud (balk)
De nulpunten van een 3e graadsvergelijking bepalen
De sinusoide formule ervan afleiden
De sinusregel toepassen bij stompe driehoeken
De somrij van een reken-meetkundige rij
De standaardafwijking aflezen op normaalwaarschijnlijkheidspapier
De straal van de omschreven bol
De tangens primitiveren
De tweede afgeleide bepalen
De veldmuis
De waarden c en V bepalen bij logistische groei
De wiskunde achter een strijkplank en de bewegende stangen
De zo groot mogelijke cirkel berekenen mbv een gelijkzijdige driehoek
Delen
Delen in 4 termen
Deling met een wortel en twee onbekenden
Derdegraads functies
Derdegraads vergelijking
Derdegraads vergelijking
Derdegraadsfuncties
Determinant matrix en ABC formule
Differentiaalquotiënt
Differentiaalvergelijking samenstellen bij informatie over de groei
Differentiaalvergelijkingen
Differentiequotiënt en toenamediagram
Differentieren
Differentieren
Differentieren grondtal e
Differentiëren ln
Differentiëren met logaritmen
Differentieren met machten
Differentiëren met machten van e
Differentieren Natuurlijke Logaritmen
Differentieren van een goniometrische functie
Differentievergelijking
Directe formule van een recursieve formule
Discriminant bij Cardano
Dobbelstenen
Domein en bereik bij kwadratische formules
Door deellijnen ingesloten vierhoek van Trapezium
Doorsnede afgeknotte kubus
Drie deuren probleem
Drie vrienden in een hotel
Driehoek van Cardinael
Driehoek van pascal
Driehoeksdiagrammen en lorenzkromme
Dubbele Deling
Een 1e graads functie opstellen mbv een raaklijn van een 4e graads functie
Een balk in piramide
Een breuk herleiden
Een cirkelvergelijking opstellen aan een raaklijn
Een derdegraadsvergelijking opstellen mbv 3 gegevens
Een directe formule voor een somrij
Een driedimensionaal beeld van de driehoek van Pascal
Een klas splitsen in twee groepen
Een lijn door drieen delen
Een logaritmisch getal omzetten in normaal getal
Een raaklijn vinden door een onbekend punt van een grafiek
Een reuzenrad met een diameter van 12 meter
Een simulatie waarmee je de berekende kans kunt controleren
Een tovervierkant van 4 bij 4
Een vergelijking oplossen met de abc formule
Eenparige beweging
Eenparige beweging
Eenvoudige goniometrische vergelijkingen
Eerste en tweede afgeleide
Efficient delen
Elementen euclides
Elke planaire graaf met 6 kleuren kan ingekleurd worden
E-macht
E-macht-grafiek met een vraag over afstand tot de oorsprong
Enkele vergelijkingen
Euclides
Euclides
Eudoxus uitputtingsmethode
Evenredigheidsconstante
Exact de coördinaten berekenen van de snijpunten x-as en y-as
Exact oplossingen berekenen
Examensom met parametervergelijkingen
Excel en de formule van Cardano
Exponenten
Exponenten en logaritmen
Exponentiele en logaritmische functies
Exponentiële groei
Extreme waarden bepalen, met behulp van differentieren
Factorstelling
Faculteiten
Familie functies
Faseverschil
Fermat, Pascal en de Meré
Fibonacci
Fibonacci en de gulden snede - het quotient
Fibonacci kwadraten
Formule afgeknotte piramide
Formule bewijzen
Formule ellips bewijzen
Formule gulden snede
Formule hoogtepunt
Formule kwadratische driehoeksgetallen
Formule oplossen
Formule opstellen van een functie op enkelvoudig logaritmisch papier
Formule opstellen van oppervlakte balk
Formule uitschrijven
Formule van Cardano
Formule van Cardano
Formule van euler
Formule van Euler
Formule van euler (mooiste formule)
Formule van stirling
Formule van Viete
Formule voor de grootste gemene deler van twee Fibonaccigetallen
Formule voor Phi bewijzen
Formules bij de Fibonacci rij
Foutverbeterende codes
Fractals
Franse roulette
Frequentiepolygoon
Frequentieverdeling
Functie met ln
Functies
Functies
Functies van twee variabelen
Gauss-curve
Gebroken vergelijkingen
Gebruik differentiaalvergelijkingen
Geldt dualiteit ook bij de halfregelmatige veelvlakken?
Gelijkvormige driehoeken en hoogtelijnen
Geschiedenis van de cijfers
Geschiedenis van de driehoek van Pascal
Geschiedenis van de kwadratuur van de cirkel
Getal naar grondtal
Getallen bepalen op een schaal met opeenvolgende machten van twee
Getallenrijen
Getallenstelsel algemene omreken formule
Getallenstelsels
Getallenstelsels in de wereld, tegenwoordig
Ggf uitrekenen
Glas
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische Functie
Goniometrische functies
Goniometrische functies differentieren
Goniometrische functies herleiden
Goniometrische functies van elkaar aftrekken
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Gooien met drie munten
Grafieken en translaties
Grondgetal e
Grondtal e
Grondtal e
Grondtal e
Grootste gemene deler
Grootste inhoud van een kegel in een bol (straal van 2)
Gulde snede bij dieren
Gulden snede bij platonische lichamen
Gulden snede en perfect uiterlijk?
Gulden Snede in het Pentagon
Haakjes oplossen
Haakjes wegwerken
Haakjes wegwerken
Harmonische trilling
Harmonische trilling
Harmonische trilling: Hoeveel cm ligt P af per minuut?
Herleid goniometrische formules
Herleiden
Herleiden en vereenvoudigen
Herleiden tot één logaritme
Herleiden van breuken
Herleiden van een vergelijking met sinus en cosinus
Herschrijf de formule
Herschrijven somfunctie mbv Simpsonformules
Het Babylonische getallenstelsel
Het bewijs van een formule uit de fibonacci-rij
Het braille systeem
Het drie deuren probleem
Het grootste tovervierkant
Het ontstaan van de cijfers
Het oplossen van een goniometrische vergelijking
Het oplossen van een sudoku is een NP-compleet probleem
Het oplossen van gebroken vergelijkingen
Het verschil tussen differentieren en integreren
Het verschil tussen integreren en sommeren
Hockeystickpatronen in de driehoek van Pascal
Hoe bewijs ik dat mijn Lissajousfiguur een ellips is?
Hoe geordend zijn geodes?
Hoe groot zal hun gezin gemiddeld worden?
Hoe is de hoogte van een kegel te berekenen?
Hoe kan ik een isowinstlijn tekenen?
Hoe kwam Pythagoras aan zijn stelling?
Hoe moet ik een polynoom delen door een hogere orde polynoom
Hoe priemgetal te berekenen?
Hoe reken ik een opp uit onder een parabool
Hoe rekenen je precies met een stochast?
Hoek berekenen
Hoek van het snijpunt van een kromme met zichzelf
Hoeken elliptische meetkunde
Hoeveel cijfers moet een sudoku puzzel bevatten om hem op te kunnen lossen?
Hoeveel codes kun je maken
Hoeveel combinaties zijn er mogelijk als 2 punten niet voelbaar zijn?
Hoeveel mogelijkheden
Hogere machten bij complexe getallen
Hogere machten Cos en Sin
Honderdste getal achter komma
Hoogte driehoek
Hyperbool, een raaklijn en een lijn loodrecht
Hypothese toetsen
HZZ is geen congruentiekenmerk
In een wortel of deling...
In lissajousfiguren de t berekenen
Ingeklede vergelijkingen
Ingeklede vergelijkingen
Inhoud balk in kegel
Inhoud berekenen omwentelingslichaam
Inhoud ruimtefiguur
Inhoud spiraalvormig buis
Inhoud van balk in piramide met 16-hoek
Inhoud van een kegel
Inhoud van een omwentelingslichaam
Integraal booglengte sinus
Integralen
Integreren
Integreren oppervlakte
Integreren sin
Invoeren directe formule Fibonacci-reeks
Invoeren fibonacci formule GR
Irrationaliteit alle wortels
Is er een formule om de toversom uit te rekenen?
Is het getal 2 een subset van N
Isolijnen
Isolijnen
Jeroen en Robin spelen een potje squash
Johnson-Mehl diagram
Kaarttekenen met complexe getallen
Kans bij geboorte
Kans linkshandig
Kans op jongen
Kans op 10 getallen goed en 1 letter fout
Kans op 2 in twee worpen met 1 dobbelsteen
Kansberekening met dobbelstenen
Kansen bij een andere soort loterij
Kansrekenen in de bioscoop
Kansverdeling opstellen van S of P
Kansverdeling tweesom
Keerpunten berekenen
Kenmerken van een afgeknotte piramide?
Kentekens
Kettingbreuken
Kettingbreuken
Kettingregel
Kettingregel bewijs
Kettingregel bij samengestelde functies
Kettingregel, quotiëntregel en productregel
Knabbelnoten
Kogels
Kortste wegennet in een vierkant
Krasloten
Krasloten
Kwadraat
Kwadraat aantonen
Kwadraatafsplitsen en vierkantsvergelijkingen
Kwadraten
Kwadrateren zonder rekenmachine
Kwadratische convergentie
Kwadratische vergelijking
Kwadratuur van de zeshoek
Lampjes op vaste plaatsen
Leesbaarheid formules
Lengte van een kromme berekenen
Lettersommen
Lijnstuk verdelen volgens de gulden snede
Limiet
Limiet berekenen
Limiet en afgeleide, bewijs regels
Limieten exponentiele functies
Lineaire vergelijkingen met twee variabelen
Lissajousfiguren
Lissajousfiguren
Logaritme: klopt dit?
Logaritmen differentieren
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking oplossen
Logaritmische vergelijking oplossen
Logatismische functie + translatie
Loterij en geld
Lotnummers bij de bankgiroloterij
Lotto
Lucasrijen
Maandelijkse inleg bij bekend eindkapitaal
Mac Lauren reeks in GR
Macht van 11 in driehoek van pascal
Machten
Machten en wortels
Machtsfuncties
Machtsfuncties differentiëren
Magische toverkubus
Matrices, A.B=B.A
Maximale inhoud balk in piramide
Maximale oppervlakte
Maximale oppervlakte driehoek
Maximum berekenen
Maximum/minimum zoeken van een 2e graadsfunctie onder een wortelteken
Meer decimalen
Meerdere raaklijnen berekenen van een derdegraads functie
Meerkeuze vraag van 4
Meetkundige bewijzen met complexe getallen
Meeuwen
Meneer Jansen
Merkwaardige producten
Middelpunt driehoek
Middelpuntshoek
Minimale oppervlakte van verpakkingen
Minimum berekenen
Moeilijke punten met het grafische rekenmachine berekenen
Munten
Naam van deze grafiek
Natuurkunde in het integreren
Natuurlijk getal
Natuurlijke, piramide, driehoeksgetallen
Nederlandse lotto
Negenproef toepassen
Newton en Pascal
Newton-raphson
Newton-Raphson versus regula falsi
Nieuw systeem waar bepaalde woorden niet in voor mogen komen
Nieuw talstelsel
Noetherse Ringen
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Nulpunt
Nulpunt
Nulpunt vinden
Nulpunten
Numeriek differentiëren
Nummerborden die niet zijn toegestaan
Nummerborden Duitsland
Nut van complexe getallen
Omschrijven formule
Omtrek bol op ander punt dan middelste
Omwentelingslichaam
Omzetten exponentiele formule
Omzetten van een decimale breuk t/n naar een eindige sexagesimale breuk
Omzetten van stukje formule van Cardano
Onderzoek voor welke a de vergelijking precies één oplossing heeft
Onopgeloste wiskundige problemen
Onregelmatige achthoek
Ontbinden
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren, vereenvoudigen of tot een quotient maken
Ontbinden met zoveel mogelijk factoren buiten haakjes
Op verschillende manieren primitiveren
Oplossen
Oplossen differentiaalvergelijking logistische groei
Oplossen formule met haakjes en kwadraten
Oplossen van een derdegraads vergelijking
Oplossen van een ongelijkheid
Oplossen vergelijking met ln
Oplossing van de differentiaalvergelijking
Oplossingen van derdegraads vergelijkingen
Opp driehoek van 2 functiepunten
Oppervlakte berekenen
Oppervlakte drie stukken land
Oppervlakte en inhoud cilinder
Oppervlakte onder de grafiek als integraal=0
Oppervlakte regelmatige achthoek
Oppervlakte vlakdelen parametervoorstelling
Opstellen lijn met 3 raakpunten in andere lijn
Optimaliserings probleem
OXYZ stelsel
Parabolen
Parabolen, brandpunt en richtlijn
Parallellogrammen vinden
Parameter functies
Parameters met differentieren en andere bewerkingen
Parametervoorstelling
Parametervoorstelling van een cirkelbeweging
Parametervoorstellingen: + of - en sin of cos?
Parkietjes en leeftijd
Partieel integreren
Partieel integreren
Partieel integreren
Partieel integreren
Partieel integreren
Partieel integreren in meerdere stappen
Perfecte vierkanten en modulo reeksen
Periode en snijpunt x-as
Periode priemgetallen in breuken
Phi berekenen op ti-83
Pincodes
Piramide met als grondvlak een regelmatig achtvlak
Piramide oppervlak en hoogte
Piramide van Pascal
Plaats en hoogte toren
PO maken over parabolen
Poisson
Poisson, de Pruisen en de Lotto opgave 5.5
Poker: royal flush
Poolfuncties
Poolvergelijking, die rechtsom draait
Poolvergelijkingen
Poolvergelijkingen aflezen
Populatiegroei
Populatievoorspellingsmatrix
Porisme cirkels
Praktische opdracht: Newton-Raphson Methode (uitleg)
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen
Priemgetallen van de vorm 4n+3
Prijs formule omschrijven naar Marginale kosten formule
Primitieve van een e macht met coefficient in exponent
Primitieve van natuurlijke logaritme
Primitiveren
Primitiveren cosinus
Primitiveren van 1/(ax^2+bx+c)
Primitiveren van bepaalde formules
Primitiveren van een wortelfunctie
Primitiveren van goniometrische functies
Probleem getallenrijen
Probleem van Chevalier de Méré
Probleem van Chevalier de Méré
Programma schrijven voor GR
Programmeren op Casio
Prooi roofdier model --> evenwichtswaarde berekenen
Pythagoras
Pythagoras met 2 onbekenden en verhouding 16:9 (met/zonder GR)
Pythagoreische Tripels
Quotiënt van twee lineaire functies
Quotientfunctie en Extremen
Quotiëntfuncties primitiveren
Raaklijn berekenen
Raaklijnen met e
Rakende grafieken
Ramanujan
Ramanujan-Chudnovsky
Rationale getallen
Re: 19 knikkers verdelen over 5 bakjes
Re: 2e graadsvergelijking
Re: 3 limieten
Re: Aantonen afgeleide van een natuurlijk logaritme
Re: Afgeleide van een goniometrische quotient functie
Re: Afgeleide van logaritmische functies
Re: Afleiden van de formule voor de oppervlakte kegel
Re: Aflossing berekenen
Re: Algebraisch oplossen, machten van e
Re: Benadering van de inhoud van een kegel met uitputting
Re: Bewering eerstegraads functies
Re: Bewijs
Re: Bewijs irrationaliteit wortel 2
Re: Breuk integreren dmv substitutie
Re: Breuk oplossen
Re: Breuken vereenvoudigen
Re: Breuken vereenvoudigen
Re: Breuken vereenvoudigen
Re: Buffon
Re: Centrum- en spreidingsmaten
Re: Cirkelboog
Re: De driehoek van Pascal om producten uit te werken
Re: De nulpunten van een 3e graadsvergelijking bepalen
Re: De nulpunten van een 3e graadsvergelijking bepalen
Re: De straal van de omschreven bol
Re: Deling met een wortel en twee onbekenden
Re: Derdegraads vergelijkingen
Re: Derdegraadsfuncties
Re: Diagonaliseren matrices
Re: Diagonaliseren matrices
Re: Differentiëren met logaritmen
Re: Differentievergelijking
Re: Doorsnede kubus
Re: Doorsnedes tekenen in een kubus
Re: Driehoek delen in twee gelijke oppervlaktes
Re: Een afstand berekenen
Re: Een balk in een piramide
Re: Een cirkelvergelijking opstellen aan een raaklijn
Re: Een directe formule voor een somrij
Re: Eenparige beweging
Re: Euclides
Re: Euclides
Re: Examensom met parametervergelijkingen
Re: Excel en de formule van Cardano
Re: Exponentiele en logaritmische functies
Re: Extreme waarden bepalen, met behulp van differentieren
Re: Fibonacci en de driehoek van Pascal
Re: Fibonacci rij met kwadraten
Re: Formule afgeknotte piramide
Re: Formule afgeknotte piramide
Re: Formule Ellips Bewijzen
Re: Formule van Cardano
Re: Formule van stirling
Re: Formule van Viete
Re: Functie met ln
Re: Functies
Re: Functies van twee variabelen
Re: Gebroken vergelijkingen
Re: Goniometrische functies herleiden
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Grondgetal e
Re: Gulde snede bij dieren
Re: Herleiden en vereenvoudigen
Re: Het braille systeem
Re: Het oplossen van gebroken vergelijkingen
Re: Het verschil tussen integreren en sommeren
Re: Hoe bereken ik de annuiteiten?
Re: Hoe bereken je de kansen bij de Lotto?
Re: Hoe is de hooogte van een kegel te berekenen?
Re: Hoek berekenen
Re: Hoek van het snijpunt van een kromme met zichzelf
Re: Hoeken bepalen van ongelijkzijdige piramide met rechthoek als basis
Re: Hoeveel mogelijkheden
Re: Hoeveel tekens zijn er mogelijk in braille?
Re: Inhoud berekenen omwentelingslichaam
Re: Inhoud van balk in piramide met 16-hoek
Re: Integralen
Re: Inverse van 301 (modulo 577)
Re: Is er een formule om de toversom uit te rekenen?
Re: Is het getal 2 een subset van N
Re: Kansrekenen in de bioscoop
Re: Kleine straat bij Yahtzee....
Re: Krasloten
Re: Kwadratische vergelijking met 3 onbekende
Re: Lampjes op vaste plaatsen
Re: Lengte van een kromme berekenen
Re: Limiet
Re: Limiet en afgeleide, bewijs regels
Re: Logaritmes bepalen met een huishoudrekenmachientje
Re: Logatismische functie translatie
Re: Lotnummers bij de bankgiroloterij
Re: Lucasrijen
Re: Machtsfuncties differentiëren
Re: Minimale oppervlakte prisma
Re: Minimale oppervlakte van een literblik
Re: Minimum berekenen
Re: Newton-raphson
Re: Nulpunt bepalen
Re: Nulpunt vinden
Re: Nulpunten
Re: Nummerborden Duitsland
Re: Oefening op meetkunde
Re: Onderzoek voor welke a de vergelijking precies één oplossing heeft
Re: Online controleren primitiveren
Re: Onopgeloste wiskundige problemen
Re: Oplossing van de differentiaalvergelijking
Re: Oppervlakte regelmatige achthoek
Re: Oppervlakte vlakdelen parametervoorstelling
Re: Opstellen lijn met 3 raakpunten in andere lijn
Re: Periode en snijpunt x-as
Re: Phi
Re: Phi geschreven als kettingbreuk
Re: Priemgetallen van de vorm 4n+ 3
Re: Prijs formule omschrijven naar Marginale kosten formule
Re: Primitiveren cosinus
Re: Prooi roofdier model --> evenwichtswaarde berekenen
Re: Re: Algebraisch oplossen, machten van e
Re: Re: Bewering eerstegraads functies
Re: Re: Breuken vereenvoudigen
Re: Re: Breuksplitsen in vier termen?
Re: Re: De nulpunten van een 3e graadsvergelijking bepalen
Re: Re: Differentiëren met logaritmen
Re: Re: Een afstand berekenen
Re: Re: Extreme waarden bepalen, met behulp van differentieren
Re: Re: Functies
Re: Re: Grondgetal e
Re: Re: Het oplossen van gebroken vergelijkingen
Re: Re: Hoe bereken je de kansen bij de Lotto?
Re: Re: Hoe is de hooogte van een kegel te berekenen?
Re: Re: Hoek berekenen
Re: Re: Hoek van het snijpunt van een kromme met zichzelf
Re: Re: Hoeveel mogelijkheden
Re: Re: Integralen
Re: Re: Kleine straat bij Yahtzee
Re: Re: Kleine straat bij Yahtzee
Re: Re: Limiet en afgeleide, bewijs regels
Re: Re: Lucasrijen
Re: Re: Lucasrijen
Re: Re: Lucasrijen
Re: Re: Oppervlakte regelmatige achthoek
Re: Re: Periode en snijpunt x-as
Re: Re: Phi
Re: Re: Phi geschreven als kettingbreuk
Re: Re: Prooi roofdier model --> evenwichtswaarde berekenen
Re: Re: Re: Algebraisch oplossen, machten van e
Re: Re: Re: Breuksplitsen in vier termen?
Re: Re: Re: De nulpunten van een 3e graadsvergelijking bepalen
Re: Re: Re: De snelste route
Re: Re: Re: Het oplossen van gebroken vergelijkingen
Re: Re: Re: Integralen
Re: Re: Re: Lucasrijen
Re: Re: Re: Phi
Re: Re: Re: Prooi roofdier model --> evenwichtswaarde berekenen
Re: Re: Re: Re: Het oplossen van gebroken vergelijkingen
Re: Re: Re: Re: Phi
Re: Re: Re: Re: Re: Phi
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Re: Re: Re: Re: Re: Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Re: Re: Re: Re: Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Re: Re: Re: Reeks voor inhoud bol
Re: Re: Re: Somrijen
Re: Re: Re: Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Re: Re: Reeks voor inhoud bol
Re: Re: Richtingshoek berekenen
Re: Re: Somrijen
Re: Re: Substitueren van een formule met betrekking tot meetkunde met vectoren
Re: Re: Toon aan dat de formule juist is
Re: Re: Translatie van machts- en logaritmische functies
Re: Re: Vergelijking van rechtelijn
Re: Re: Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Re: Re: Verhouding tussen cos x en cos 1/2x
Re: Re: Wat klopt er niet?
Re: Recursief tellen
Re: Recursieve formule van een rij met als directe formule een breuk
Re: Reeks voor inhoud bol
Re: Regula falsi
Re: Richtingshoek berekenen
Re: Ruimtecommunicatie
Re: Schrijf als macht van a
Re: Snijpunten van twee parabolen
Re: Somrijen
Re: Sparen en aflossen
Re: Spel met 4 verschillende dobbelstenen
Re: Standaardafwijking berekenen
Re: Substitueren van een formule met betrekking tot meetkunde met vectoren
Re: Ternaire getallen
Re: Tetrapak
Re: Theorema van De Moivre
Re: Toon aan dat de formule juist is
Re: Top berekenen, Maximaal, Afgeleide berekenen, Differentieren
Re: Translatie van machts- en logaritmische functies
Re: Vectoren, afbeeldingen
Re: Vergelijking van een oplossingskromme
Re: Vergelijking van rechtelijn
Re: Vergelijking zonder (!) de abc formule
Re: Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Re: Vergelijkingen oplossen
Re: Verhouding tussen cos x en cos 1/2x
Re: Verschilformule voor tangens
Re: Verschuiven grafiek 1 naar links over x-as
Re: Vervormen
Re: Vleugelbelasting en zijn formule
Re: Volmaakte getallen
Re: Waar is p·( q r ) gelijk aan?
Re: Wanneer gebruik je tangens en shift-tangens?
Re: Wat klopt er niet?
Re: Wet van Lorentz
Re: Z en Normaalverdeling
Re: Z-waarde terugzoeken op de TI83
Re: Zwaartepunt van oppervlak algebraisch bepalen
Rechthoekige driehoek
Recursieformule bij rijen van de cijfers 0, 1 en 2
Recursieve formule van een rij met als directe formule een breuk
Reeks voor inhoud bol
Reeksontwikkeling 2 tot de macht x
Reeksontwikkelingen
Regelmaat in reeks cijers
Regula falsi
Rekenen met Phi
Relativiteit
Repeterende cijfers bij niet-priemgetallen in de noemer
Restterm van Lagrange
Richtingshoek berekenen
Ruimtecommunicatie
Saldo spaarrekening
Saldo spaarrekening met jaarlijks inleg en opname
Schatting standaardafwijking
Schrijf als macht van a
Schrijfwijzen voor ons getallensysteem
Schuine asymptoot
Schuine asymptoot
Significant verschillend?
Significantieniveau
Sin x - 1/4x = 0 oplossen
Sinus en co
Sinus en cosinus rekenregels
Sinus Functies
Sinus regel
Sinusregel
Snelheid van reeksen waarmee je pi benadert
Snelheidsvector
Snelheidsvector bij een parameterkromme
Snijpunt met een cirkel en een lijn
Snijpunten
Snijpunten poolvergelijkingen
Snijpunten van diagonalen van regelmatige veelhoeken
Somregel
Somregel cos(4x)
Somrij met sinus
Somrij, verschilrij en kwadraatrij
Somrijen
Speelt de volgorde een rol?
Spel met 4 verschillende dobbelstenen
Speltheorie
Speltheorie
Spoed van de propellor
Staatsloterij
Stabiele verdeling
Standaard normale verdeling
Standaardafwijking
Standaardafwijking
Standaardafwijking berekenen
Standaardafwijking berekenen bij een normaalverdeling
Standaardiseren
Stel een directe formule op voor een somrij van een rekenkundige reeks
Stelling menelaos, pappos, desargues
Stelling van De Moivre
Stelling van de Moivre
Stelsels 3X3
Stelsels oplossen
Straal van cirkel die op een functie loopt/rolt
Struisvogeleieren gooien van flat
Substitueren van een formule met betrekking tot meetkunde met vectoren
Substitutie
Substitutie methode
Symmetrie-as 3e macht
Symmetrische matrices met nullen en enen
Syracuse rij
Syracuserij
Systematische steekproef
Taylorreeks
Termsgewijze afleiding
Ternaire getallen
Ternaire getallen
TI-83 Plus Window instellen
Toenamediagram
Toepassingen van Bijzondere Getallen
Toevalsgetallen
Toon aan dat de formule juist is
Top berekenen, maximaal, afgeleide berekenen en differentieren
Top van parabool
Toppen van parabolen
Tovervierkanten
Translatie van machts- en logaritmische functies
Twee antwoorden via de eenheidscirkel
Twee functies gezocht
Twee jongens bouwen een boot
Twee ontbrekende getallen vinden in een rij van getallen
Tweede en derde oplossing vinden
Tweekamp tussen A en B
Uitgebreid Euclidisch Algoritme
Uitrekenen van staartdelingen volgens de regels klopt soms niet?
Uitwerkingen binomiaalcoefficient
Uitzonderingen
Uren in een dag
Vaasmodel
Vaasmodel
Valbeweging
Van afnemend stijgend naar toenemend stijgend
Van een getal het omgekeerde getal aftrekken, het verschil omkeren en weer bije
Vaste waarden van sinus, cosinus en tangens
Vastgelopen bij Goniometrische functie
Vector berekenen die loodrecht op een andere vector staat
Vectoren, afbeeldingen
Vectorvoorstelling
Veel vragen over complexe getallen
Veeltermen
Veeltermfuncties
Vensterinstellingen kiezen
Verbanden tussen voetbal en wiskunde
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen breuk
Vereenvoudigen Formule
Vergelijking
Vergelijking berekenen met de abc formule
Vergelijking bissectrice van een rechte lijn met de x-as
Vergelijking met ln
Vergelijking met onbekende exponent
Vergelijking met wortels oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking raaklijn van cirkel met een punt
Vergelijking van een cirkel (3)
Vergelijking van een oplossingskromme
Vergelijking van rechtelijn
Vergelijking zonder (!) de abc formule
Vergelijkingen en evenwicht
Vergelijkingen Exponenten
Vergelijkingen met twee onbekenden en gehele oplossingen
Vergelijkingen oplossen
Vergelijkingen oplossen met machten van e
Verhouding tussen cos x en cos 1/2x
Verhoudingen en diagonaal zeshoek
Verhoudingen en diagonalen van een zeshoek
Verjaardagprobleem
Vermenigvuldiging tov een punt
Verschil berekenen
Verschil tussen fractal en fractale kromme
Verschillende Logaritme
Verschuiven grafiek 1 naar links over x-as
Verslag schrijven perodieke bewegingen
Verticale, horizontale en scheve asymptoten
Vervormen
Verwachtingswaarde
Vierdegraads veeltermfunctie
Vierdegraadsvergelijkingen
Vierhoek
Vierhoeksgetallen in de driehoek van Pascal
Vierkantsvergelijking oplossen
Vierkleurenstelling klopt niet?
Vleugelbelasting en z`n formule
Vleugelbelasting, verhouding van de snelheden met de formule
Volmaakte getallen
Voor 2n-1 priem is n priem
Voor aanzicht van een achthoek
Vraag uit examen 2005 tijdvak II
Vreemde notatie
Vuistregel
Waar hebben twee functies dezelfde helling?
Waarom deze combinaties?
Waarvoor wordt de formule van Euler gebruikt?
Waarvoor wordt differentieren gebruikt
Wanneer hebben twee functies twee snijpunten?
Wat doet Seq() op een GR?
Wat houdt een wiskundig literatuurverslag in
Wat is een randpunt?
Wat is een zadelpunt?
Wat is het verband tussen Projectieve Meetkunde en Dualiteit?
Wat is het verschil tussen r(h)ombische en romboëdrische figuren?
Wat klopt er niet?
Wat moet ik invullen in rijeninvoerscherm
Wat zijn applets en waarvoor kun je ze gebruiken?
Wegen construeren
Werp met drie dobbelstenen en meer
Wet van Lorentz
Wie bedacht het symbool voor pi?
Wig van Wallis
Wiskunde formules
Wiskundig kunstwerk
Wiskundige problemen
Witte en zwarte knikkers
Wortellimieten naar oneindig
Wortels in uitkomst abc-formule
Worteltrekken van een breuk
Xe^x primitiveren
Y is gelijk aan?
Yahtzee fullhouse gooien in drie beurten
Yahtzee gooien in 3 beurten
Z en Normaalverdeling
Zeef van Erastosthenes
Zeer grote getallen berekenen met logaritmen
Zelfgemaakte vraag
Zijden berekenen driehoeken
Zijn er meer kunstenaars die tovervierkanten gebruiken dan alleen ALbrecht Dure
Zonder haakjes schrijven
Zonnewijzers
Zwaartepunt van een omwentelingslichaam

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2022 WisFaq - versie 3