De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Leerling bovenbouw havo-vwo

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Afbeeldingsmatrices
Afleiden van de somregel van sinus
Afleiden van reeks voor cosinus uit die van sinus
Bewijzen van de stelling van Pythagoras
Bewijzen voor de stelling van Pythagoras
Bijzondere getallen in de driehoek van Pascal
Binaire getallen delen
BiografieŽn van beroemde wiskundigen
De gulden snede en de zonnebloem
De oppervlakte en inhoud van een tetraŽder
Doorsnedes construeren
Eb en vloed
Formule van Cardano
Formule van Euler
Formules voor piramidegetallen in de driehoek van Pascal
Functies en functieonderzoek
Geschiedenis formule van Cardano
Geschiedenis formule van Cardano
Geschiedenis van de kansrekening
Het controleren van een ISBN-nummer
Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
Hoe kun je de formule van een parabool vinden?
Hoe trek je de wortel uit een complex getal?
Hoeveel pincodes zijn er mogelijk?
Hoeveel tekens zijn er mogelijk in braille?
Newton Raphson methode
Online controleren differentieren
Online controleren primitiveren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Regelmatige en halfregelmatige veelvlakken
Straal ingeschreven cirkel dodecaŽder/icosaŽder of de hoek
Tekenen van complexe functies
Tekenen van complexe functies
Vercijferen met behulp van priemgetallen: RSA
Verschillende toepassingen van complexe getallen
Wat is breuksplitsen?
Wat is breuksplitsen?
Wat is het verband tussen de driehoek van Pascal en het binomium van Newton?
Wat is het verband tussen Fibonacci en de Gulden Snede?
Wat is het verschil tussen regelmatige en halfregelmatige veelvlakken?
Wat is oneindig?
Welke methode wordt toegepast bij het controleren van een ISBN-nummer?
Wie zijn de bedenkers van complexe getallen?
Wiskundige staatslieden
(2+2ln(x))/x = ax
2log x = 4log (2x+ 1)
1, 4, 9, 16, 25, ...
1/ln2x
100 keer simuleren
12 blokjes, met 4 verschillende kleuren. Hoeveel mogelijkheden?
2, 5, 10, 17, 26
2e oplossing derdegraadsvergelijking
3 dobbelstenen, kans uitkomst deelbaar door 5 simuleren
3 keer kop achter elkaar gooien
3de graads vergelijkingen
≥log x = 1Ĺ
4 dobbelstenen
4 kleine vraagjes
4 onbekenden
4de graads vergelijking
4de graads vergelijking
5 getallen, een antwoord
A sin x + b cos x oplossen
a≥+b≥
Aanpak van vergelijkingen
Aantal auto`s per gezin in Europa
Aantal cd s
Aantal driehoeken in een stippenrooster
Aantal kentekens in Nederland
Aantal keuzemogelijkheden bij gym
Aantal megelijkheden met dorpjes en elektriciteitscentrale
Aantal mogelijke kentekens
Aantal mogelijkheden met 9 personen en 5 plaatsen
Abc formule of niet?
ABC-formule
ABC-formule met p
Absolute Waarde
Absolute waarden en grafieken
Acceptgiro nummers
Achilles en de schildpad
Achttallig stelsel
Achtvlak of octaŽder
Afbeelding
Afbeelding en domein
Afbeeldingen en figuren
Afgeleide
Afgeleide bepalen
Afgeleide bepalen
Afgeleide bepalen m.b.v. gebroken exponenten
Afgeleide bepalen van een sinusfunctie...
Afgeleide bepaling met probleem min-teken
Afgeleide functie
Afgeleide functie
Afgeleide functies
Afgeleide met een wortel
Afgeleide met quotientregel
Afgeleide van ...
Afgeleide van 2x
Afgeleide van afgeleide
Afgeleide van arcsin en arccos
Afgeleide van een breuk-functie
Afgeleide van een functie met een wortel
Afgeleide van functie met een macht
Afgeleide van G(t)=7700 x 0,93t - 5500 x 0,96t
Afgeleide van hyperbolische functies
Afgeleiden met meerderen machten
Afleiden van de ABC-formule
Afleiding formule
Afleiding van de Poissonverdeling
Afronden
Afschatten van een veelterm
Afschijvingskosten
Afstand tussen twee punten op verschillende ellipsen
Afstanden op een bol
Aftelbaarheid
Algebraisch bewijs voor de stelling van Pythagoras
Algebraisch oplossen
Algemene formule tovervierkanten
Algemene formule tovervierkanten
Al-Khwarizimi en de abc-formule
Al-Khwarizmi
Alle delers van 1184
Alle doorsneden van een kubus
Alle mogelijke doorsneden
Alles over vectoren
Amerikaanse maten in centimeters
Andere verdeling x-as in Maple
Annuiteiten
Antiprisma s
Archimedische kromme
Archimedische lichamen
Architectuur......
Arctan
Arctangens
Asymptoten en extremen
Asymtoten en extremen berekenen
Autobanden
Axioma van Wallis
Axioma`s algebra?
Babylonisch getallenstelsel
Ballenpiramide met driehoek als grondvlak
Balletjes met nummertjes trekken
Bankgiroloterij
Bankrekeningnummers
Bankrekeningnummers en chipknips
Barycentrum, vierkant, 3-punten
Beleggen
Belgische nummerborden
Beltrami-Klein model
Benaderen van pi
Benaderen van sin x
Benadering van pi
Benamingen van de functie-variabelen
Bepalen directe formule van een meetkundige of rekenkundige rij
Bepalen functie
Bepalen of een vlak door O gaat
Bepalen van het bereik
Bereken de oppervlakte van V
Berekenen van een inverse matrix
Berekenen van een limiet
Bernouilli-experiment
Beschrijvende statistiek
Bestuursleden kiezen
Betrouwbaarheid percentages
Betrouwbaarheidsinterval
Betrouwbaarheidsintervallen
Betrouwbaarheidsintervallen
Bevolkingsgroei enz.
Bewijs convergentie bij limiet
Bewijs dat algebraisch oplossen van vijfdegraadsvergelijkingen onmogelijk is
Bewijs dat RSA werkt
Bewijs deelbaarheid 3
Bewijs formule Ptolemeus
Bewijs formule van De Moivre
Bewijs formule van Euler
Bewijs hoofdstelling van de getaltheorie
Bewijs over F-hoeken
Bewijs stelling van Ceva
Bewijs van de scharnierpuzzel van Dudeney
Bewijs van vergelijking
Bewijs voor de bolle lens formule
Bewijs voor de kwadratuur van de rechthoek
Bewijs voor de vijf kleurenstelling
Bewijs voor maximaal aantal platonische lichamen
Bewijs: de overstaande hoeken van een parallellogram zijn gelijk
Bewijzen in het algemeen
Bewijzen rondom parabolen
Bewijzen van de kwadratuur van een rechthoek
Bewijzen van een gonio-functie
Bifurcatie
Bij welke prijsstijging verandert het optimum?
Bij Yahtzee in ťťn keer Full House gooien...
Bijzonder punten in een gelijkzijdige driehoek
Binair talstelsel
Binaire codes
Binaire codes
Binaire getallen delen
Binaire logaritmen
Binaire stelsel
Binomiaal verdeelde stochast
Binomiaal verdeling naar normaal verdeling
BinomiaalcoŽfficiŽnten
BinomiaalcoŽfficiŽnten in Word
Binomiale verdeling
Binomiale verdeling benaderen met normale verdeling
Binomiale verdeling zonder p?
Binominaal kansexperiment
Binomium van Newton
Binomium van Newton
Binomium van Newton
Blaise Pascal
Blikoppervlakte
Bol
Bol(2)
Boldriehoek
Bollen
Bolmeetkunde
Bolmeetkunde
Bolmeetkunde
Booglengte berekenen van een archimedische spiraal
Booglengte en oppervlakte cirkelsegment
Booglengte van een lissajous figuur
Boter kaas en eieren
Bouw van een nieuw vergadercentrum
Bovengrens integraal
Boxplot
Boxplot in Excel
Brahmi getallen
Braille en binaire codes
Braille en permutaties
Brandpunt en richtlijn van een parabool
Brandpunt en richtlijn van een parabool
Brandpunt van een wortelfunctie
Breuk vereenvoudigen
Breuken
Breuken
Breuken
Breuken en periodiciteit
Breuken en periodiciteit
Breuken enz
Breuken vereenvoudigen met pascal driehoek
Breuken vermenigvuldigen en delen
Breukformule vereenvoudigen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen
Breuksplitsen in vier termen?
Breuksplitsen met 3e graad in de noemer
Brugkracht-formules
BTW en marge
Buigpunten
Buigpunten bepalen
Buigpunten en oppervlakte
C in Mandelbrot
C-14 ouderdomsbepaling, ongelijkheid
C14-methode
C14-Methode
Calculus
Cardano bijna ontrafeld
Carribean studpoker
Carthesiaanse vergelijking van een cirkel
Casino met standaardafwijking
Chaostheorie
Chaostheorie
Chaos-theorie
Chevalier de Merť
Chevalier de Merť, de driehoek van Pascal en een matrix
Chinese driehoek van Pascal
Chuck-a-luck
Cilindervlak
Cirkelbewegingen
Cirkelkwadratuur
Cirkelkwadratuur
Cirkels en roosterpunten
Cobb-douglas model
Coderingen
Coderingssystemen
Coderingssystemen
Collineaire punten
Collineaties
Combinatie van productregel en quotientregel met kettingfunctie
Combinaties
Combinaties
Combinaties en de driehoek van Pascal
Combinaties met dobbelstenen
Combinaties permutaties
Combinaties van K uit N
Complementregel
Complex geconjugeerde
Complexe formules en bewijzen
Complexe getallen
Complexe getallen
Complexe getallen en fermat
Complexe getallen en fractals
Complexe vergelijkingen oplossen
Computer Aided Design
Computer en simulaties
Computersimulatie
Concurrente lijnen
Conditie en uithoudingsvermogen
Congruentie en gelijkvormigheid
Constructie van een regelmatige 17-hoek van Gauss
Constructie van evenwijdige lijnen
Construeren Gulden Snede
Construeren van doorsnedes
Construeren van een spiegeling
ContinuÔteit en differenteerbaarheid
Controle correctheid vergelijking
Controlesysteem
Convergentie in webgrafiek
Convergentie van rijen
Coordinaten tussen een cilinder en een lijn
Coordinaten van de snijpunten berekenen en...
CoŲrdinaten van raaklijnen berekenen
Coordinatenstelsels
Correcte berekening primitieve
Correlatie en Excel
Correlatie en regressie
Correlatie op de beurs
Correlatiecoefficient
CorrelatiecoŽfficiŽnt
Correlatiematen
Cos4a=1/8(3+4∑cos2a+cos4a)?
Cosinus vergelijking oplossen
Cosinus, tanges, sinus
Cosinusregel in de praktijk
Cosinusregel verklaren
Cumulatieve normale verdeling
Cycloide
Cycloide
CycloÔde
Da Vinci
Daniel Bernoulli
Dartbord, kansen
Dayzers
De a, b, c in de formule voor een parabool
De afgeleide
De afgeleide en primitieve van x tot de macht x?
De afgeleide van een logaritmische functie
De algemene formule van een cirkel
De babylonische methode voor het oplossen van kwadratische vergelijkingen
De berekening van braille
De cirkellimiet van Escher
De cosinus functie
De draakkromme
De drie hoeden
De driehoek van Pascal
De driehoek van Pascal
De driehoek van Pascal en kansberekeningen
De driehoek van Pascal om producten uit te werken
De driehoek van Pascal op een A4-tje
De elektriciteitscentrale mogelijkheden met dorpen
De formule van een ellips opstellen
De formule van pythagoreÔsche getallen
De formules van pythagoreische tripels
De fyllotaxis
De geschiedenis van de Grieken en pi
De getallen 0.67 en 1.5 als exponenten en de biologie
De getallen en hierogliefen
De graad van een functie
De grafen van de 5 verschillende platonische lichamen
De grootste gemene deler
De gulden driehoek
De gulden spiraal
De hele noemer delen door x ?
De helling in een punt bepalen
de inhoud bereken van een heel raar object (vinden wij dan)
De invloed van Thales en Euclides
De kans om binnen een cirkel te vallen
De kans op getallen in getallen
De kegel met de grootste inhoud
De kleine stelling van Fermat
De mediaan en de TI83
De meetkundige afleiding van de Pythagoreische tripels
De mens van Vitruvius
De nul bij roulette
De oppervlakte van een dodecaŽder
De periode van het omgekeerde van priemgetallen
De primitieve bepalen van een functie met e-macht
De productregel gebruiken
De regel van Simpson
De rij van Fibonacci en de stelling van Pythagoras
De ruimtelijke spons
De snelste route
De som van de hoeken in een driehoek
De somrij bepalen
De spion
De Sponsor Loterij
De stelling van Pappos in kegelsneden
De stelling van Ptolemaeus en de stelling van Pythagoras
De stelling van Pythagoras
De theoretische kans op minstens ťťn keer dubbel zes bij 24 worpen
De uitputtingsmethode
De volgende differentiaalvragen
De vuurpijl
De Wig van Wallis
Decimaal getal wordt breuk en omgekeerd
Deel van een grafiek wentelen om y-as
Defecte pakken melk
Definities en bewijzen
Definities voor pi
Deling met complexe getallen
Derde en vierde graads functies
Derde en vierdegraads functies
Derde graads functies zonder x≤ erin
Derdegraadfunctie
Derdegraads functies
Derdegraads vergelijkingen
Derdegraads vergelijkingen
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijking
Derdegraadsvergelijking oplossen
Derdegraadsvergelijkingen
Derdegraadsvergelijkingen
Derdemachtswortel uit een negatief getal
Desargues
Diagonalen in veelhoeken
Differentiaal toepassing
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijking
Differentiaalvergelijkingen en fractals
Differentieer deze vergelijking met e
Differentieer x en y
Differentieerbaarheid
Differentieerbaarheid en continuÔteit van een functie
Differentieerbaarheid onderzoeken
Differentiequotient
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
Differentieren
DifferentiŽren
DifferentiŽren
Differentieren en grafieken
Differentieren en het nulpunt...
Differentieren en limiet berekenen
Differentieren en limieten bepalen
Differentieren en nulpunten bepalen ...
Differentieren met asymptoten
DifferentiŽren met e
DifferentiŽren met e en x als exponent
DifferentiŽren met Ln
Differentieren met rechthoeken en cirkels
DifferentiŽren van een exponentiŽle functie
DifferentiŽren van een functie
DifferentiŽren van iets tot de x-de macht
Differentieren van vorm 1/x
Dijkstra's algoritme
Dimensie draakkromme
Dimensie fractal
Discrete kansmodellen
Diverse afgeleiden
Domein
Domein
Domein en bereik!
Doorzien
Draakkromme
Drie vragen over Euclides
Drie wijzen
Driehoek delen in twee gelijke oppervlaktes
Driehoek van Leibniz
Driehoek van pascal
Driehoek van Pascal
Driehoek van Pascal
Driehoek van Pascal
Driehoek van Pascal inkleuren
Driehoeken
Driehoeken in stippenrooster
Driehoekige stapeling - sum(i^k)
Driehoeksdiagram
Driehoeksgetallen en piramidegetallen
Driehoeksgetallen, rechthoeksgetallen en vierkantgetallen
Drietallen van positieve gehele getallen
Driezijdig prisma en een driezijdige piramide
Duur nummerborden systeem
Dynamisch model
Dynamische discrete modellen
e en wortelfunctie
E -machten differentieren en asymtoten bepalen
Eb en vloed
Eb en vloed
Eb en vloed
Eb en Vloed
Een achtbaan bouwen
Een bak met guldens, kwartjes en dubbeltjes
Een bol in een regelmatig viervlak
Een cilindervlak
Een derdegraads functie
Een doosje van een vierkant stuk karton
Een fietsenrek voor 8 fietsen
Een formule omschrijven met het binomium van Newton
Een formule voor een kwart cirkel
Een formule voor priemgetallen
Een fractal met behulp van phi
Een functie bepalen
Een functie die zo makkelijk lijkt
Een functie, buigpunten en maxima
Een hulpstelling van Saccheri
Een integraal berekenen
Een lijn in drieŽn delen
Een logaritmische formule afleiden
Een matrix tot de macht n
Een merkwaardig rijtje...
Een opgave probleem
Een opmerkelijke toepassing van het binomium van Newton
Een opmerkelijke toepassing van het binomium van Newton
Een ovaalvormige cilinder
Een parabool is een kegelsnede?
Een practische opdracht over zeilen en vectoren
Een prisma met 50 ribben
Een programma voor decimalen
Een regel die me niet lukt
Een stelsel van vier vergelijkingen met vier onbekenden
Een strategie voor een wiskundig spel
Een tweedegraads vergelijking
Eťn van de drie griekse problemen
Een vierdegraads vergelijking oplossen
Een vierkant construeren uit een rechthoek met dezelfde oppervlakte
Een vierkant in perspectief
Een vierkant roteren
Eenvoudige vergelijking oplosen
Eerste en derde kwartiel
Eerstegraadsfunctie bij een grafiek opstellen
Eigen kansspel
Eindig combinatorisch spel
Elektriciteitscentrale
Elliptische krommen met rationale coefficienten zijn modulair
Elliptische meetkunde
E-machten oplossen
Escher
Escher
Escher, Penrose en Popke Bakker
Eschers Prentententoonstelling
Euler
Euler en logaritmen
Evenwichtsoplossing
Exacte waarde bepalen van sin en cos (voor niet-standaard hoeken)
Exacte waarde van sin 75į
Exacte waarden
Examensom
ExponentiŽle en lineaire verbanden
ExponentiŽle functie
ExponentiŽle functies
ExponentiŽle functies
Exponentiele groei
ExponentiŽle groei
ExponentiŽle groeifuncties
Exponentiele spiraal
Exponentiele vergelijking
Exponentiele vergelijking
ExponentiŽle vergelijking oplossen
ExponentiŽle vergelijkingen
Extrema bepalen onder nevenvoorwaarde
Extreme waarden bepalen en buigraaklijn opstellen
Ezelsbrug quotientregel
F(x) = log(10x)
Factorstelling
Faculiteitsrekenen??!!
Feigenbaumconstante
Fermat, Pythagoras en Fibonacci
Fibonacci
Fibonacci en ggd
Fibonacci en prikneus
Fibonacci getal modulo zijn index: Fp (mod p)
Fibonacci rij met kwadraten
Fibonacci Search - min/max van functie met minimaal aantal evaluaties
Fibonacci: melkkannen theorie
Fie berekenen
Formule aantonen
Formule bij parabool berekenen
Formule binominale verdeling
Formule centrale limietstelling
Formule die toppen van parabolen verbindt
Formule herleiden
Formule maken bij een kwadratisch verband
Formule met een logaritme
Formule om het aantal kubusjes te berekenen
Formule omzetten
Formule opstellen bij ellips en hyperbool
Formule opstellen bij getallenrijen
Formule van Cardano
Formule van Cardano
Formule van de logaritme
Formule van driehoek-en piramidegetallen
Formule van Euler
Formule van Euler
Formule van Moivre
Formule Von Koch fractaal
Formule voor de dimensie van een fractaal
Formule voor de rijsom van een tovervierkant
Formule voor derdegraads vergelijkingen?
Formule voor herhalingscombinaties
Formule voor karakteristieke som van een tovervierkant
Formule voor papierformaten
Formules
Formules
Formules
Formules C-14 methode
Formules die priemgetallen genereren
Formules in het heelal
Formules met pi zonder cirkels of bollen
Formules voor bollen
Formules voor pi
Foutmelding: illegal nest bij veranderingen
Fractals in de muziek
Fractaltheorie en chaostheorie
Franse nummerborden
Franse nummerborden
Franse nummerborden
Frequentiepolygoon
Frequentieverdeling
Freudenthal
Fruitautomaat
Fruitautomaat
Functie differentieren
Functie herschrijven
Functie Kromme K
Functie met absolute waarde
Functies
Functies en grafieken
Functies met exponenten
Functies van veeltermen zonder haakjes schrijven
Functievoorschrift bij een gegeven toenamentabel
F-verdeling
Galois theorie
Gauss
Gausskromme
Gebroken functie
Gebroken functies
Gecombineerde annuÔteiten
Gegeven de afgeleide, wat was de functie?
Gekoppeld stelsel differentiaalvergelijking
Gelderman-getallen
Gelijkvormigheid
Gelukkige getallen
Gelukkige getallen
Geluksgetallen gooien
Gemeenschappelijke priemfactor
Gemeenschappelijke priemfactor
Gemiddelde of sd vastzetten
Geodetische koepels
Geschiedenis binomiale en normale verdeling
Geschiedenis cryptografie
Geschiedenis ISBN-Nummers
Geschiedenis kansrekenen
Geschiedenis kansrekening
Geschiedenis Matrices
Geschiedenis projectieve meetkunde
Geschiedenis PythagoreÔsche tripels
Geschiedenis van de breuken
Geschiedenis van de cijfers
Geschiedenis van de cijfers
Geschiedenis van de goniometrie
Geschiedenis van de rekenstelsels van de grieken en de egyptenaren.
Geschiedenis van eenheden
Geschiedenis van exponentiele groei
Geschiedenis van formules van een tienkamp
Geschiedenis van het getal
Geschiedenis van het kansrekenen
Geschiedenis van het tellen
Geschiedenis van kansrekenen
Geschiedenis van logaritmen
Geschiedenis van variabelen
Geschiedenis wortelvergelijking
Getallen maken met maximaal 6 vieren
Getallen reeksen met pi oneindig
Getallenrij met Phi
Getallenrijen en papierformaten
Getallenstelsels
Getallenstelsels
Getallenstelsels
Getallenstelsels
Getalverzamelingen
Gezamelijke oppervlakte van 2 functies
Gezin van 3 kinderen, X = aantal meisjes
GGD
GinicoŽfficient
Gironummers
Gonio en herleiden
Gonio functies primitiveren ?
Gonio subsititutie
Gonio vergelijking
Goniometriche functies
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie en astronomie
Goniometrische functie herleiden
Goniometrische vergelijking
Goniometrische vergelijking oplossen
Goniometrische vergelijkingen
Goniometrische vergelijkingen
Goniovergelijking oplossen
Gooien met twee stenen (alweer)
Gooien met zeven dobbelstenen
Graad van een veelterm
Graden en radialen
Grafiek maken
Grafiek of tekenschema
Grafiek parabolen
Grafiek tekenen
Grafiek van de mandelbrotfractal
Grafieken op een weg met stelling van Pythagoras
Grafieken, poolcoŲrdinaten en differentiŽren
Grafische rekenmachine
Grazende koe op cirkelvormig graasland
Grenswaarde bij een differentievergelijking
Griekse oplossing van de vierkantsvergelijking
Groeimodel Malthus
Groepentheorie
Grootste Gemene Deler
Gulde snede en Fechner
Gulden Snede
Gulden snede
Gulden Snede
Gulden snede en Phi
Gulden Snede in een vijfhoek
Gulden snede in het onderlichaam van de mens
Gulden snede in schilderijen
Gulden snede in schilderijen
Gulden Snede: Stichting Vierkant Kalender 1999
Gulden spiraal
Haakjes
Half regelmatige veelvlakken
Hamilton pad
Handleiding grafische rekenmachine
Harmonische trilling
Harmonische trillingen
Heaviside sprongfunctie
Hebben jullie tips en ideeťn voor een profielwerkstuk?
Helling en raaklijnen
Helling van k uitrekenen
Hellingsgrafieken
Herleiden
Herleiden
Herleiden
Herleiden van een gonio-functie
Het bepalen van een vergelijking van een vlak
Het bereik en asymptoten bepalen
Het bioscoopbezoek
Het blok in de Melancholia van Albrecht Durer
Het effect van a en b op derdegraadsvergelijkingen
Het feestcomitť
Het getal e in de natuur
Het getal nul
Het getal pi
Het grondtal e
Het grootste vierkant met een ritme erin
Het konijnenvraagstuk van Fibonacci
Het melkkannenprobleem
Het ontwerpen van een kansspel
Het opstellen van een formule bij logaritmisch papier
Het spel Set: de kans dat er geen set te vinden is
Het tekenen van een kromme
Het uitgebreide algoritme van Euclides
Het verschil is tussen een parabool en een hyperbool
Het VIER deuren probleem
Het vinden van priemgetallen
Het yale tablet 7289 en de Plimpton322
Het zwaartepunt berekenen
Hoe bereken je de kansen bij de Staatsloterij??
Hoe bereken je de sinus van een hoek?
Hoe bereken ik het domein en bereik van een functie.
Hoe bereken je de doorsnede van een cirkel als je alleen de omtrek weet?
Hoe bereken je de gulden snede met een pentagram?
Hoe bereken je de kans met het gooien van een muntstuk?
Hoe bereken je het IQ van een volwassene?
Hoe bereken je van een omwentelingslichaam de oppervlakte?
Hoe bewijs je dat sin≤x + cos≤x = 1?
Hoe construeer ik een deellijn?
Hoe de primitieve van e-machten vinden?
Hoe een goniometrische vergelijking oplossen ?
Hoe groot is de kans dat je iemand met dezelfde pincode tegenkomt?
Hoe integreren
Hoe kan ik optellen met Romeinse cijfers?
Hoe kan ik view window goed instellen?
Hoe kom ik bij deze vergelijking aan de primitieve functie?
Hoe komt men aan een axioma?
Hoe kwam Archimedes aan zijn BREUK(en) ?
Hoe lees je braille en hoe werd het vroeger gebruikt?
Hoe los ik een dergelijke vergelijking op?
Hoe los je een stelsel van 4 vergelijkingen op?
Hoe maak je hier een differentiaalvergelijking van?
Hoe McRonald de netto winst kan maximaliseren
Hoe met de GRM de vergelijkingoplosser gebruiken ?
Hoe moet ik nu verder?
Hoe moet je een matrix gebruiken?
Hoe ontstond de stelling van Pythagoras?
Hoe oppervlakte berekenen en integreren
Hoe reken ik met de c?
Hoe reken je de primitieve functie uit van een breuk?
Hoe reken je een gewoon getal om in een binair getal?
Hoe schat ik een klassenmidden?
Hoe schrijf je 2x+3y=6 als y=...?
Hoe veel streepjescodes zijn er mogelijk?
Hoe veilig is een pincode?
Hoe vind ik een raaklijn aan een parabool?
Hoe vind ik het 567e getal in een fibonacci-rij?
Hoe waarschijnlijk is: 6 van de 8 kinderen is een meisje?
Hoe werk je dubbele haakjes weg?
Hoe werkt de abc-formule?
Hoe werkt de cirkellimiet van Escher?
Hoe zet je de formules om?
Hoe zet je een cosinus formule om
Hoe zou je het aantal nummerborden uit kunnen breiden?
Hoek 60 graden
Hoek berekenen die cirkelbogen maken...
Hoeken berekenen zonder de lengte van de zijden in cijfers maar in letters
Hoeken in grote romben icosidodecaeder
Hoeveel gegevens van de variabelen bij correlatie en regressie?
Hoeveel getallensoorten zijn er?
Hoeveel nummerborden kan je maken?
Hoeveel pincodes van 4 cijfers kan je maken?
Hoeveel postcodes zijn er mogelijk?
Hoeveel tekens zijn er mogelijk waarvan 2 puntjes voelbaar zijn?
Hoeveel verschillende nummerborden zijn er in Nederland mogelijk?
Hogeregraadsvergelijkingen
Hoofdstelling integraalrekening
Hoogte berekenen dmv vergelijking oplossen
Hoogte tetraeder
Hoogte van een tetraŽder berekenen
Hulp nodig bij 2 vragen
Huygens
Hypatia
Hyperbolische functies
Hyperbolische functies
Hyperbolische functies
Hyperbolische meetkunde
Hyperbool
Hypotheek - Annuiteiten
Hypothese toetsen
Idee voor een praktische opdracht
Iets met een wortel
Iets tot de x-de uitrekenen
Ik krijg de volgende functie niet gedifferentieerd
In programma s opdrachten laten herhalen
Informatie over perspectief
Inhalen eerste PTA
Inhoud berekenen
Inhoud berekenen omwentelingslichaam met GR: Ti 82
Inhoud deel van een bol / sfeer
Inhoud dodecaeder en icosaeder
Inhoud en opp. berekenen van een halve cilinder met een doorsnede
Inhoud exact
Inhoud kwadratische caleidocyclus
Inhoud piramide met uitsparing voorkant
Inhoud platonische figuren
Inhoud van de omwenteling van een ellips
Inhoud van een afgeknotte kegel
Inhoud van een dodecaeder
Inhoud van een goot
Inhoud van een kubus met 1 schuine zijde.
Inhoud van een piramide vergeleken met die van een kubus
Inhoud van een soort UFO
Inhoud van een viervlak
Inhoud van tetraeder
Inhouden van cilinder, bol en kegel
Inklemmen met behulp van TI 83
Inkoopbeleid
Inkoopbeleid, verwachtingswaarde
Inkoopbeleid, verwachtingswaarde 6 dozen
Instellingen TI83
Integerfunctie
Integerfunctie
Integraal
Integraal en Primitieve
Integraalberekening met e1/x
Integraalconstante
Integraalrekening (oppervlaktefuncties)
Integratieconstante
Integreer problemen
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren
Integreren en differentieren
Integreren en differentieren
Integreren en oppervlakte bepalen
Integreren en primitieven vinden
Integreren lukt niet
Integreren m.b.v de substitutiemethode
Integreren met e machten
Integreren met een wortel in de noemer
Integreren met kettingregel
Integreren van arcfuncties
Integreren van e functie
Integreren van parameterkrommen
Integreren van producten
Interpoleren en extrapoleren
Intresttafels
Inverse
Inverse 3 x 3 Matrix
Inverse formule (affine cipher) y=ax+b(mod26)
Inverse van functies
Invloed van Euclides op de wiskunde van nu
Invoer formule differentiequotient op TI83
Is deze functie puntsymmetrisch?
Is ex altijd groter dan nul?
Is het getal 1 priem?
Is integreren en differentieren met GR mogelijk ?
ISBN
ISBN nummers
ISBN-Nummers
Iteratief oplossen
Jackpot Bankgiroloterij
Jacob Bernoulli
Jongens en meisjes in een rij
Julia fractals begrensd en Mandelbrot fractals convergent?
Kaartspel
Kaartspel
Kaartspel
Kaartspel
Kaartspel poker
Kabel voor een TI-83 plus
Kano`s en kajaks
Kans dat derdegraadsvergelijking meer dan 1 oplossing heeft
Kans dat een punt binnen een vierkant ook binnen een cirkel ligt
Kans op bonuspunten Yahtzee
Kans op dubbel 6 in 24 worpen
Kans op eindcijfer goed
Kans op evenveel witte en zwarte vakjes
Kans op winst
Kansberekenen
Kansberekenen
Kansberekenen bij loterijen
Kansberekenen met vlakken
Kansberekening
Kansberekening (diversen)
Kansberekening met een muntstuk
Kansberekening roulette
Kansen berekenen met een roosterdiagram
Kansen en dobbelstenen
Kansen, relatieve frequentie en soldaten
Kansmodellen
Kansrekenen
Kansrekenen
Kansrekenen
Kansrekenen
Kansrekenen
Kansrekenen
Kansrekenen (tennis toernooi)
Kansrekenen roulette examenopgave
Kansrekening met 11 balletjes in een vaas
Kansspel
Kansspel
Kansspel ontwerpen
Kansspelen
Kansverdeling
Kegelsneden
Kepler
Kettingbreuken
Kettingbreuken
Kettingbreuken
Kettingbreuken
Kettingfuncties
Kettinglijn
Kettinglijn
Kettingregel
Kettingregel gebruiken
Kettingregel in macht
Kettingregelen differentieren met wortels
Kiessystemen en kiesmechanismen
Kinetische en potentiele energie
Klaverjassen
Kleine straat bij Yahtzee....
Kleinste gemene veelvoud
Kleinste kwadraten
Kleur in het complexe vak....
Klopt deze berekening?
Klopt dit bewijs voor 0,9999...=1 wel?
Knop en formule voor het terug rekenen van exponentiele groei
Koch-eiland / Sneeuwvlok van Koch
Koffie en melk
Korter opschrijven
Krelis en Eddy maken een fietstocht
Kromme
Krommen
Krommen door rechten
Kruislings vermenigvuldigen
Kubus en bol (wiskunde olympiade)
Kubus of driehoek tekenen
Kun je met achtvlakken een ruimte vullen?
Kunnen negatieve getallen geen priemgetallen zijn?
Kwadraat bewijzen bij een bol
Kwadraatafsplitsen
Kwadratische formules
Kwadratische functies
Kwadratische ongelijkheden
Kwadratische productfunctie
Kwadratische productfunctie
Kwadratische uitdrukking
Kwadratische uitdrukking delen door lineaire uitdrukking
Kwadratische vergelijking zonder abc formule...
Kwadratische vergelijkingen
Kwadratuur
Kwadratuur van de cirkel
Kwadratuur van de cirkel
Kwadratuur van de vijfhoek
Kwadratuur van een cirkel
Kwadratuur van een driehoek
Landmeetkunde
Lastige limiet
Lastige sommen met afgeleide en extremen
Lastige vergelijkingen oplossen
Lege flessen in een flesbak
Leibniz productregel
Lengte lijnen in een cirkel
Lengte van de lijn van een parabool
Lentevoordeelweken
Leonardo da Vinci
Levy Fractal
Lijn delen door parabool
Lijnelementenveld
Lijnstuk AB in assenstelsel
Lim sin(x)/x berekenen met eenheidscirkel
Limiet
Limiet berekenen
Limiet berekenen
Limiet berekenen
Limiet met de l Hospital
Limiet van breuk waaruit 0/getal komt
Limiet van een rechthoek
Limiet: 0/0 !!?!
Limiet?
Limieten
Limieten
Limieten berekenen
Limieten berekenen
Limieten berekenen lukt niet
Limieten en uiterste waarden
Limieten met 0/0
Limieten met sin & cos
Limieten van goniometrische functies
Limiten en modulus
Lineaire hypotheek
LinkSoftware
Liouville getal
Literblik
ln differentieren en primitiveren
Ln≤ functie differentieren
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme
Logaritme vraag
Logaritmen berekenen met de hand
Logaritmen uitrekenen zonder hulp je rekenmachine
Logaritmische functies
Logaritmische functies
Logaritmische functies tekenen en domein en bereik bepalen
Logaritmische ongelijkheden
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logaritmische vergelijking
Logica
Logistiek probleem
Loodrechte lijnen
Loodrechte snijlijnen
Loonheffing
Lootjes trekken voor Sinterklaas
Lorenzcurve en GinicoŽficiŽnt
Lorenzkromme
Lorenzkromme
Lorenzkromme, driehoeksdiagram en andere grafische verwerkingen
Loterij waarbij 10 loten verkocht zijn
Loterijen
Loterijen
Loterijen
Lotto
Lotto
Lotto voor de zoveelste keer...!! 2
Lucas rijen
Lucas-getallen
Lucky day
Lucky Day
M.C. Escher
Maandelijkse rente afleiden uit jaarlijkse rente
Machin
Machin-achtige relaties
Machten
Machten
Machten vermenigvuldigen
Machtsformules in de biologie
Machtsfuncties
Machtsfuncties
Machtsverheffen bij de Chinezen
Machtswortel
Magisch vierkant met kwadraten
Magische vierkant van 6 x 6
Mandelbrot fractaal
Mandelbrot-verzameling
Maple gebruiken
Mastermind
Mastermind
Mastermind (kansen)
Matrices
Matrices en lineaire vergelijkingen
Matrices opstellen
Maxima en minima
Maximaal grondvlak
Maximale omtrek gelijkbenige driehoek
Maximale omtrek rechthoek binnen een bergparabool
Medische expertsystemen
Meeh - coefficient
Meer dan 2 variabelen
Meer dan, hoogstens?
Meerdere keren dobbelen bij Yahtzee
Meest gebruikte benadering van pi
Meetkunde
Meetkundige betekenis
Meetkundige eigenschappen van een parabool
Meetkundige plaats in cirkel
Meetkundige reeks
Meetkundige rijen
Meetkundige som
Mercator projectie
MesopotamiŽrs en Ferrari
Met of zonder terugleggen
Methode van Euler
Methoden om gebouwen op te meten
Middellijn van een cirkel
Midden lijnstuk
Miljoenenjacht
Miljoenenjacht
Minimale oppervlakte cilinder bij gegeven inhoud
Minimum en maximum
Minimum en maximum
Minirotonde
Model van Malthus
Model voor populatie
Modulorekenen en de kleine stelling van Fermat
Mogelijkheden van verschillende nummerborden.
Mooie rijen?!
Muziek en stemmingen
Naaste buurprincipe / Handelsreizigersprobleem
Nadelen steekproeven
Namen van platonische lichamen
Natuurlijk logaritme
Natuurlijke logaritme
Negatief getal onder wortel abc formule
Negatieve discriminant
Negatieve discriminant
Neoplatonisme
Newton en Raphson
Newton Raphson methode
Newton-Raphson
Newton-Raphson
Newton-Raphson
Newton-Raphson methode
Niet lineaire regressie
Noemer wortelvrij maken
Nog een keer drie fiches bij roulette
Nogmaal viervlaks- en achtvlaksdobbelsteen
Nomogrammen
Normaalvector
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Normale verdeling
Nul is niet niks
Nul maal oneindig bij limieten
Nulpuntberekeningen
Nulpunten
Nulpunten en ontbinding
Nulpunten van goniometrische functies
Nulwaarde en extreme waarde gebroken functie
Nummerbord met 2 letters en 3-5 cijfers
Nummerborden
Nummerborden
Nummerborden Denemarken
Nummerborden Europa
Nummerborden Zwitserland
Ombouwen derdegraadsfuncties
Omgekeerde machtsverheffen?
Omgeschreven en ingeschreven bol
Omrekenen van 10 naar 9tallig stelsel
Omschreven cirkel met PEL
Omschrijven van logaritme
Omtrek bij regelmatige N-hoek
Omtrek en oppervlakte ellips
Omtrek en oppervlakte van een pythagorasdriehoek
Omwentelingslichaam
Onbekenden berekenen
Onbepaalde integralen
Oneindige rij
Oneindigheid
Oneven getallen in het kwadraat
Ongelijkheden
Ongelijkheid
Ongelijkheid met natuurlijke logaritme
Onmogelijke figuren
Onmogelijke figuren
Onmogelijke figuren
Onmogelijke ruimtefiguren
Onmogelijke scheve vierhoek
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Onvolledige en overvloedige getallen
Opbrengstmodellen
Open cubes van Sol LeWitt
Opgave bij somformule meetkundige reeksen
Opgaven met kromme
Opgaves met een kegelvlak
Oplossen
Oplossen (complexe) vijfdemachts functie
Oplossen kwadratische vergelijkingen
Oplossen of niet?
Oplossen tweedegraads vergelijking
Oplossen van een derdegraads vergelijking
Oplossen van een vergelijking met een functie
Oplossen van ongelijkheden
Oplossen van stelsels
Oplossen van stelsen met 5 functies en 5 variabelen
Oplossen van tg x + tg 2x + tg 3x = 0
Oplossen van tweedegraads- en derdegraadsvergelijkingen
Oplossen van vierdegraads vergelijkingen
Oplossen van x≥-9x≤-x+105 = 0
Oplossing van 3z+5i=2i+2
Oplossing van 3z+5i=2iz+2
Oppervlak bol op bol
Oppervlakte bepalen
Oppervlakte berekenen en inhoud berekenen
Oppervlakte bol
Oppervlakte deel cirkel
Oppervlakte driehoek berekenen
Oppervlakte en inhoud van Archimedische lichamen
Oppervlakte en inhoud van Archimedische lichamen
Oppervlakte en inhoud van een voetbal
Oppervlakte integraal
Oppervlakte is 3x de omtrek
Oppervlakte ovaal
Oppervlakte pijlpunt
Oppervlakte van blik van 1 l
Oppervlakte van een bolkap
Oppervlakte van een driehoek
Oppervlakte van snijvlak van 2 bollen
Oppervlakte vierhoek
Oppervlakte vlak V
Oppervlaktebenadering
Oppervlakteformules cirkel en bol
Oppervlaktes berekenen
Opstellen derdegraads functie bij vier punten
Opstellen van model
Optellen van decimalen achter de komma
Optimaliseren
Ouderdomsbepaling C-14 via logaritme
Ouderdomsbepalingen met de C14-methode
Over pi, piramides en de kwadratuur van de cirkel
Overlevingskansen berekenen
Overlevingstabel
p≤ = 1 (mod 24) voor p>3
Panfluit
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen
Parabolen altijd symmetrisch
Parabolen en ellipsen
Parabolen en formules
Parabolen en formules
Parabolen/formule
Parabolen/formule
Parabolische Functie bepalen n.a.v. een tabel
Parabool gedeeld door lijn
Parabool met gegeven helling
Paralellenpostulaat
Parallellogram
Parallellogram
Parameter waarden bepalen
Parameterfuncties integreren.
Parameters
Parametervoorstelling
Parametervoorstelling cilinder
Parametervoorstelling maken
Parametervoorstellingen
Partijenvraagstuk
Pascal een fractal??
Patronen in de driehoek van Pascal
Patronen in de driehoek van Pascal
Periodiciteit bij decimale breuken
Periodiek systeem voor TI83 plus
Periodieke functies
Permutaties en combinaties
Permutaties en combinaties
Perspectiefberekening
Phi en een piramide
Pi
Pi
Pi en de methode van Archimedes
Pi en definities
Pi en Fibonacci
Pi en kansrekenen
Pierre de Laplace
Pimitieve bepalen
Pincode
Pincode
Pincode raden
Pincodes
Pincodes
Pincodes gokken en de complementregel
Pinpas
Piramide getallen
Piramide met trapezium grondvlak
Piramide met trapezium grondvlak (2)
Piramidegetallen
Plato en platonische lichamen
Platonische lichaam
Platonische lichamen
Platonische lichamen
Plinkoboard
PO
PO over benzine, diesel en lpg??
PO wiskunde A1 kansspel Risk
Poisson - Kwaliteitskeuring
Poisson en binomale verdelingen
Poisson verdeling
Poisson verdeling
Poisson vergelijkingen
Poisson-verdeling
PoolcoŲrdinaten
PoolcoŲrdinaten
Poolvergelijking van een spiraal
Postcode Loterij
Postulaat van Bertrand
Poule van zes voetbalteams
Praktische opdracht matrices
Praktische opdracht veelhoeken
Praktische opdracht veelvlakken
Praktische opdracht wiskunde
Praktische opdracht wiskunde
Praktische opdracht wiskunde
Prentententoonstelling
Presentatie getal nul
Priem-, perfecte en binaire getallen
Priemfactoren
Priemfactoren
Priemgetal in de vorm van 4n + 1 schrijven als unieke som van twee kwadraten
Priemgetallen
Priemgetallen (en perfecte getallen)
Priemgetallen en codering
Priemgetallen en codering van berichten
Priemgetallen en Euler
Primitieve bepalen
Primitieve pythagoreische drietallen
Primitieve PythagoreÔsche Tripels
Primitieve Pythagorische tripels
Primitieve van cosinus en sinus
Primitieve van een wortel
Primitieve van f bewijzen
Primitieven bepalen
Primitieveren van tan(x)
Primitiveren
Primitiveren
Primitiveren
Primitiveren met dubbele cosinus-term
Primitiveren van cosinus/sinus?
Primiveren met e?
Prisma
Probleem van Chevalier De Merť
Problemen bij de formule van Cardano
Problemen bij de formule van Cardano
Procenten
Product opeenvolgende oneven getallen
Productfuncties
Proefwerk met 50 meerkeuzevragen
Profielwerkstuk Babylonisch getallenstelsel
Profielwerkstuk over fractals
Programma GR voor derdegraadsvergelijkingen
Programma om functies te tekenen
Programma om ruimtelijke grafieken tekenen
Programma van de kans
Programma`s verwijderen
Programmeren
Programmeren
Programmeren en simuleren
Prooi-roofdier cyclus
Propedeuse..
Propeller
Ptolemeus en de ontwikkeling van de goniometrie
Puntspiegeling en lijnspiegeling
Puntsymmetrisch
Puzzels van Dudeney e.a
Pythagoras
Pythagoras
Pythagoras
Pythagoras en Fermat
Pythagorees drietal en pythagoras en de astronomie
Pythagoreische drietallen
Pythagoreische drietallen
PythagoreÔsche drietallen en Fermat
Pythagorese getallen triple
QuotiŽntfunctie
QuotiŽntfunctie
Raaklijn
Raaklijn van twee parabolen
Raaklijnen en limieten
Raaklijnen en ongelijkheden
Raakvlak aan een bol
Radialen
Raken en loodrecht snijden
Randomized response
Randpunt
Rangschik de getallen 1,2,...,n op een bijzondere manier
Rationaal getal
Re -gonio functie
Re: 100 keer simuleren
Re: 2, 5, 10, 17, 26
Re: Aanpak van vergelijkingen
Re: Aantal driehoeken in een stippenrooster
Re: Achttallig stelsel
Re: Afbeeldingen en figuren
Re: Afgeleide bepalen
Re: Afgeleide bepalen m.b.v. gebroken exponenten
Re: Afgeleiden met meerderen machten
Re: Afleiden van de somregel van sinus
Re: Afleiden van reeks voor cosinus uit die van sinus
Re: Alles over vectoren
Re: Als A en B een karwei kunnen klaren in 6 uur
Re: Asymptoten en extremen
Re: Babylonisch getallenstelsel
Re: Belgische nummerborden
Re: Benadering van pi
Re: Benamingen van de functie-variabelen
Re: Bepalen functie
Re: Betrouwbaarheid percentages
Re: Betrouwbaarheidsinterval
Re: Betrouwbaarheidsintervallen
Re: Bewijs van vergelijking
Re: Bewijs voor de kwadratuur van de rechthoek
Re: Binaire codes
Re: Binomiale verdeling
Re: Boldriehoek
Re: Booglengte
Re: Braille: kans op herkenning bij beschadiging
Re: Breuk vereenvoudigen
Re: Breuksplitsen
Re: Breuksplitsen
Re: Buigpunten bepalen
Re: Cilindervlak
Re: Combinaties met dobbelstenen
Re: Congruentie en gelijkvormigheid
Re: Constructie van een vijfhoek
Re: ContinuÔteit en differenteerbaarheid
Re: Controle correctheid vergelijking
Re: convergentie in webgrafiek
Re: Coordinaten tussen een cilinder en een lijn
Re: Coordinaten tussen een cilinder en een lijn
Re: Correcte berekening primitieve
Re: Cosinus vergelijking oplossen
Re: De cosinus functie
Re: De driehoek van Pascal op een a4-tje
Re: De formule van de Zweed Paterson
Re: De hele noemer delen door x ?
Re: De kegel met de grootste inhoud
Re: De primitieve bepalen van een functie met e-macht
Re: De productregel gebruiken
Re: De rij van Fibonacci en de stelling van Pythagoras
Re: De snelste route
Re: De staatsloterij
Re: Definities en bewijzen
Re: Delen door nul
Re: Derde graads functies zonder x≤ erin
Re: Derdegraadfunctie
Re: Derdegraads vergelijkingen
Re: Derdegraadsvergelijking
Re: Derdegraadsvergelijking
Re: Derdegraadvergelijkingen
Re: Differentieer deze vergelijking met e
Re: Differentieerbaarheid onderzoeken
Re: Differentieren
Re: Differentieren met breuken en wortels
Re: DifferentiŽren met e en x als exponent
Re: DifferentiŽren met Ln
Re: Differentieren met rechthoeken en cirkels
Re: Differentieren van vorm 1/x
Re: Dimensie draakkromme
Re: Dobbelstenen in Risk
Re: Domein
Re: Doorsnedes construeren
Re: Dynamische discrete modellen
Re: E -machten differentieren en asymtoten bepalen
Re: Een merkwaardig rijtje...
Re: een moeilijke
Re: Een programma voor decimalen
Re: Een trimmer op het strand(2)
Re: Een trimmer op het strand(2)
Re: Een trimmer op het strand(2)
Re: Een trimmer op het strand(2)
Re: Eindig combinatorisch spel
Re: Examensom
Re: Extrema bepalen onder nevenvoorwaarde
Re: Formule bij parabool berekenen
Re: Formule van Cardano
Re: Formules
Re: Frequentietabel
Re: Functie onderzoek
Re: Functies met exponenten
Re: Functievoorschrift bij een gegeven toenamentabel
Re: Gebruik ti-83 bij standaardafwijking
Re: Gezamelijke oppervlakte van 2 functies
Re: Gonio functies primitiveren ?
Re: Goniometrie
Re: Goniometrische vergelijking oplossen
Re: Goniometrische vergelijkingen
Re: Grafiek of tekenschema
Re: Grafiek van de mandelbrotfractal
Re: Het ontwerpen van een kansspel
Re: Het oplossen van een derdegraadsvergelijking
Re: Het tekenen van een kromme
Re: Het yale tablet 7289 en de Plimpton322
Re: Hoe bereken je de kansen bij de Lotto?
Re: Hoe bereken je de kansen bij de Lotto?
Re: Hoe de primitive van e-machten vinden?
Re: Hoe maak ik in 2d een 3d tekening?
Re: Hoe met de GRM de vergelijkingoplosser gebruiken?
Re: Hoe vind ik een raaklijn aan een parabool?
Re: Hyperbolische functies
Re: Iets met een wortel
Re: Inhalen eerste PTA
Re: Inhoud 20-vlak
Re: Inhoud deel van een bal
Re: Inhoud icosaŽder en dodecaŽder
Re: Inhoud van de omwenteling van een ellips
Re: Integraal
Re: Integraal en Primitieve
Re: Integreren
Re: Integreren
Re: Integreren
Re: Integreren en differentieren
Re: Integreren en oppervlakte bepalen
Re: Integreren en primitieven vinden
Re: Integreren lukt niet
Re: Inverse formule (affine cipher) y=ax+b(mod26)
Re: ISBN-nummers
Re: Kans op een hartaanval?
Re: Kansberekenen
Re: Kansberekenen
Re: Kansberekening met een muntstuk
Re: Kansen berekenen met een roosterdiagram
Re: Kansrekenen
Re: Kansspelen
Re: Kegelsneden
Re: Kettingregel gebruiken
Re: kettingregel in macht
Re: Kiessystemen en kiesmechanismen
Re: Klopt deze berekening?
Re: Kwadraat bewijzen bij een bol
Re: Kwadratische vergelijking zonder abc formule...
Re: Kwadratuur van rechthoek en driehoek
Re: Lastige vragen oplossen
Re: Leibniz productregel
Re: Lentevoordeelweken
Re: Lijn delen door parabool
Re: Limiet berekenen
Re: Limiet met de l Hospital
Re: Limieten
Re: Limieten berekenen
Re: Limieten berekenen lukt niet
Re: Limieten met n! (n faculteit)
Re: Limieten met sin en cos
Re: Limieten oplossen
Re: Limieten van goniometrische functies
Re: Limiten en modulus
Re: Logaritme
Re: Logaritme-vergelijking oplossen
Re: Lucky Day
Re: Machten
Re: Magisch vierkant van 5 bij 5 van der Blij
Re: Mandelbrot-verzameling
Re: Mastermind (kansen)
Re: Meer dan, hoogstens?
Re: Methode van Euler
Re: Miljoenenjacht
Re: Minirotonde
Re: Model voor populatie
Re: Modulor van Le Corbusier
Re: Naaste buurprincipe / Handelsreizigersprobleem
Re: Negatief getal onder wortel abc formule
Re: Newton-Raphson
Re: Nomogrammen
Re: Nulpuntberekeningen
Re: Nulpunten bepalen en integreren
Re: Nulpunten van 3e graads functies
Re: Oefeningen.
Re: Omwentelingslichaam
Re: Onbekenden berekenen
Re: Onbepaalde integralen
Re: Ontbinden in factoren
Re: Opgaven met kromme
Re: Oplossen
Re: Oppervlakte berekenen en inhoud berekenen
Re: Oppervlakte bol
Re: Oppervlakte bol
Re: Oppervlakte deel cirkel
Re: Oppervlakte en inhoud van een voetbal
Re: Oppervlakteformules cirkel en bol
Re: Opstellen van model
Re: Overlevingskansen berekenen
Re: Parabolen
Re: Parabolen
Re: Parabolen
Re: Parabolen en ellipsen
Re: Parabolen/formule
Re: Parabool met gegeven helling
Re: Parallellogram
Re: Parameter waarden bepalen
Re: Parameterfuncties integreren.
Re: Pascal een fractal??
Re: Patronen in driehoek van Pascal
Re: Periodiciteit bij decimale breuken
Re: Perspectief tekening
Re: Pincodes
Re: PO wiskunde A1 kansspel Risk
Re: Poisson-verdeling
Re: Praktische opdracht matrices
Re: Priemgetal
Re: Priemgetal
Re: Primitieve pythagorische tripels
Re: Primitieven bepalen
Re: Primitiveren van sin≥x via differentialen
Re: Probleem met berekening limiet
Re: Randomized response
Re: randpunt
Re: Rationaal getal
Re: Re: Aantal manieren om N voorwerpen te verdelen over M posities
Re: Re: Afleiden van de somregel van sinus
Re: Re: Babylonisch getallenstelsel
Re: Re: Betrouwbaarheid percentages
Re: Re: Betrouwbaarheid percentages
Re: Re: Betrouwbaarheidsintervallen
Re: Re: Bewijs voor de kwadratuur van de rechthoek
Re: Re: Coordinaten tussen een cilinder en een lijn
Re: Re: Coordinaten tussen een cilinder en een lijn
Re: Re: De formule van de Zweed Paterson
Re: Re: De formule van pythagoreÔsche getallen
Re: Re: Derdegraadfunctie
Re: Re: Differentieerbaarheid onderzoeken
Re: Re: Doorsnedes construeren
Re: Re: Een trimmer op het strand
Re: Re: Een trimmer op het strand(2)
Re: Re: F(x)=1/x als x uit C (complexe getallen)
Re: Re: Gezamelijke oppervlakte van 2 functies
Re: Re: Goniometrische vergelijking oplossen
Re: Re: Het ontwerpen van een kansspel
Re: Re: Hoe de primitive van e-machten vinden?
Re: Re: Hoe met de GRM de vergelijkingoplosser gebruiken?
Re: Re: Hoe met de GRM de vergelijkingoplosser gebruiken?
Re: Re: Hyperbolische functies
Re: Re: Inhoud van de omwenteling van een ellips
Re: Re: Kansberekenen
Re: Re: Kansrekenen
Re: Re: Kwadraat bewijzen bij een bol
Re: Re: Lastige vragen oplossen
Re: Re: Lijn delen door parabool
Re: Re: Limieten
Re: Re: Limieten berekenen lukt niet
Re: Re: Limieten oplossen
Re: Re: Limiten en modulus
Re: Re: Modulor van Le Corbusier
Re: Re: Negatief getal onder wortel abc formule
Re: Re: Newton-Raphson
Re: Re: Nulpuntberekeningen
Re: Re: Onbepaalde integralen
Re: Re: Parameter waarden bepalen
Re: Re: periodiciteit bij decimale breuken
Re: Re: Re: Differentieerbaarheid onderzoeken
Re: Re: Re: Een muntstuk heeft geen geheugen
Re: Re: Re: Gezamelijke oppervlakte van 2 functies
Re: Re: Re: Hoe de primitive van e-machten vinden?
Re: Re: Re: Nulpuntberekeningen
Re: Re: Re: Re: Een muntstuk heeft geen geheugen
Re: Re: Re: Re: Re: Een muntstuk heeft geen geheugen
Re: Re: Re: Re: Re: Voorwaardelijke kans
Re: Re: Re: Re: Voorwaardelijke kans
Re: Re: Re: Tangens op de GR
Re: Re: Re: Voorwaardelijke kans
Re: Re: Repeterende vergelijking
Re: Re: Repeterende vergelijkingen
Re: Re: significantie niveau
Re: Re: Standaard deviatie berekenen bij normale verdeling TI-83
Re: Re: Steekproef om u te vinden bij onbekende u en o
Re: Re: Tangens op de GR
Re: Re: Uitkomsten optellen
Re: Re: Uitkomsten optellen
Re: Re: Uitkomsten optellen
Re: Re: Vereenvoudigen
Re: Re: Voorwaardelijke kans
Re: Rechthoekige gelijkbenige driehoek in Cabri
Re: Redeneren en bewijzen
Re: Rekenen
Re: Rente berekenen
Re: Repeterende vergelijking
Re: Repeterende vergelijkingen
Re: Risk
Re: Roulette
Re: Roulette - gecombineerde inzetten
Re: significantie niveau
Re: Simulatie
Re: sin≤(pi∑x)
Re: Somformule (oneindige) meetkundige rijen
Re: Sommatieteken
Re: Staartdeling toepassen bij limieten
Re: Standaard deviatie berekenen bij normale verdeling TI-83
Re: Steekproef om u te vinden bij onbekende u en o
Re: Stellingen van Fagnano, Fermat en Morley
Re: T voor punt met snelheid 1
Re: Tangens op de GR
Re: Tekenen van complexe functies
Re: Tekenen van complexe functies (2)
Re: Transportproblemen
Re: Triangulatie
Re: Twee sinussen in een vergelijking
Re: Tweede en derdegraads functies
Re: Tweedegraads functie
Re: Uitkomsten optellen
Re: Vectorvoorstelling lijn en vlak in de ruimte
Re: Vectorvoorstelling lijn in Oxy-vlak
Re: Vergelijking
Re: Vergelijkingen in[C]
Re: Vergelijkingen lukken niet...
Re: Vergelijkingen oplossen
Re: Verhouding tussen r en h in een bol
Re: Verjaardag
Re: Verschil sigma en integraal
Re: Verschilrij
Re: Verschilrij van Fibonacci
Re: Verwachtingswaarde en variantie van binomiaal verdeling
Re: Verwachtingswaarde inkoopbeleid
Re: Verzin een kansspel
Re: Vierhoek en equivalentiebewijs
Re: Vierkleuren probleem
Re: Viervlak
Re: Von ThŁnen model
Re: Voor welke waarden van a is het logaritme een geheel getal
Re: Voorwaardelijke kans
Re: Vrouwenvolleybalteam
Re: Vuistregel
Re: Waar daalt g het snelst?
Re: Waarom differentieert men?
Re: Wat is een rationaal getal?
Re: Wat voor een soort functie is xx?
Re: Webgrafiek tekenen
Re: Welke formule is nu precies de formule van Cardano?
Re: Welke is groter?
Re: Wortel 2 is irrationaal
Re: Yahtzee gooien in drie beurten
Re: Zwitserse Nummerborden
Rechthoekige gelijkbenige driehoek in Cabri
Recursievergelijking
Recursievergelijking
Reeksen
Reeksen
Reeksen en rijen
Reeksen van Gregory en Brouncker
Reeksontwikkeling
Reeksontwikkeling
Reeksontwikkeling
Reeksontwikkelingen
Reeksontwikkelingen, taylorreeks
Regelmatige en onregelmatige veelvlakken
Regelmatige vijfhoek
Regeloppervlak
Regels voor het differentieren
Reguliere en irreguliere priemgetallen
Rekenen
Rekenen met complexe getallen
Rekenen met de normale verdeling en een tabel
Rekenen met gebroken exponenten
Rekenen met kansen
Rekenen met kansen
Rekenen met logaritmen
Rekenen met Phi => breuken in elkaar omzetten
Rekenen met procenten
Rekenkundig bewijs voor de methode van Van der Blij
Rekenliniaal
Rekenliniaal
Rekenliniaal
Rekenregels van het sommatie teken
Relatieve afname van a.b2.c3
Relatieve cumulatieve frequentie met de TI83
Rente berekenen
Repeterende vergelijking
Repeterende vergelijkingen
Repeterende vergelijkingen
Repeterende vergelijkingen
Repeterende vergelijkingen
Richtingsgetal
Riemann op Casio
Riemann op Casio CFX-9850
Riemann-som
Rij van Fibonacci
Rijen
Rijen en reeksen
Risk
Roulette
Roulette - gecombineerde inzetten
Roulette en de normale verdeling
Roulettesysteem
Routes in een driedimensionaal rooster
Routes in een rooster
RSA
RSA coderen en decoderen
Ruimtemeetkunde
Ruimtevulling
Ruitentwaalfvlak??
Saccheri poging om het 5e postulaat van Euclides te bewijzen
Samengestelde interest
Samengestelde sinusfuncties hoorbaar maken
Samengestelde trillingen, vervormen
Samenvatting wiskunde B
Samenvoegen van programma s
Schaakprobleem
Schatten
Scheiden van variabelen
Schets zonsverduistering
Scheve asymtoten en functies onderzoeken
Schotelantennes en parabolen
Secans methode
Sigmasommen
Significantie
Significantie niveau
Significantie, hoe moet je dit uitrekenen?
Significantieniveau
Simťon Denis Poisson
Simulatie
Simulatie
Simulatie
Simulatie met casio
Simulatie met de grafische rekenmachine
Simuleren
Simuleren
Simuleren
Simuleren en optellen
Simuleren: 3 keer kop gooien na elkaar
sin 45į
Sin(a)=sin(b)
sin(x)=1/5x
sin≤(pi∑x)
Sinus
Sinus en cosinus
Sinus en cosinus van 90į
Sinus hyperbolicus
Sinusfuncties
Sinusgrafiek eb en vloed
Sinusoiden
SinusoÔden
SinusoÔden op de GR
Sinusregel
Sites met oefeningen kansrekening
Slingeruurtheorie en Gulden Snede
Snel berekenen van priemgetallen
Snel kwadrateren van een getal dat op 5 eindigt
Snelheidsmeting van sterren
Snijpunt van twee lineaire functies
Snijpunten bepalen
Snijpunten berekenen
Snijpunten van een lijn met een cirkel
Snijpunten x -as van een derdegraads functie
Sofi-nummers
Somformule (oneindige) meetkundige rijen
Somformule meetkundige reeks
Somrijen
Somrijen
Somteken
Soorten functievormen
Spel met vier dobbelstenen
Spelkans
Spelletjes op televisie
Spiegeling van een parameterkromme
Staafdiagram
Staafjes
Staartdelen
Staartdeling toepassen bij limieten
Staartdelingen
Staartdelingen
Staatsloterij
Staatsloterij
Staatsloterij, kansen en prijzen...
Standaard Afwijking
Standaard deviatie berekenen bij normale verdeling TI-83
Standaardafwijking
Standaardafwijking berekenen
Standaardnormale verdeling op de TI-83
Statistisch onderbouwen onderzoek
Statistische toets mbv excel
Steekproef om u te vinden bij onbekende u en o
Steekproefgrootte
Steekproeven
Stelling van Desargues
Stelling van Desargues
Stelling van Euclides
Stelling van Euler en Euclidisch algoritme
Stelling van Graaf van Buffon
Stelling van Menelaos
Stelling van Napoleon
Stelling van Pythagoras
Stelling van Pythagoras en irrationale getallen
Stelling van Wilson
Stellingen van Menelaos, Desargues en Pappos
Stelsel met meerdere variabelen
Stelsel oplossen 5 functies 5 variabelen
Stelsels vergelijkingen
Stelsels vergelijkingen
T voor punt met snelheid 1
Tabel poissonverdeling
Tangens en sinus
Taylor
Taylor en Euler
Tekenen van een kromme
Telprobleem startvolgordes vliegtuigen
Telproblemen
Telproblemen en kansrekenen
Terugrekenen bij normale verdeling op de TI-83
TetraŽder
The Fish Laboratory (PO)
Theorie differentiequotiŽnt
Ti83 en kansverdeling
TI-83 MODE/Seq
Tienkamp
Toenamediagrammen
Toepassen van ab=ac
Toepassing van de stelling van Desargues
Toepassingen Euclidische meetkunde
Toepassingen hyperbolische functies
Toepassingen van goniometrie
Toetsen van hypothesen op Casio 9850GB
Toon aan: 0.5<=1(n+1)....
Top berekenen met casio
Toppen
Toppen
Totale verkoop berekenen
Touw vastgebonden aan twee uiteinden
Tovervierkanten
Tovervierkanten: praktische toepassingen?
Trancendent
Transformaties bij verschillende vormen
Transformaties complexe functies
Translatie bij parameterkrommen
Transportproblemen
Transversalen en vlakke meetkunde
Triangulatie
Triangulatie
Triangulatie
Triathlon
Trilling
Trillingen en frequenties berekenen
Trinominale kansberekening
Tripels
Turing machine
Tussen haakjes zetten
Twee grafieken snijden van een lijn een lijnstuk af
Twee irrationale getallen bij elkaar optellen
Twee methodes tot het berekenen van e
Twee sinussen in een vergelijking
Tweedegraads functie
Tweezijdig binomiaal toetsen en de z-toets
Uit de geschiedenis van de formule
Uitdrukken in andere variablen
Uitkomst
Uitkomsten optellen
Uitwerken van haakjes
Uitwerken van haakjes (2)
Uitzonderingen nummerborden
Vaas met 20 blauwe en 10 witte knikkers
Vaasmodel
Vakgebieden met isolijnen
Van chaos naar ordening
Van cirkelschijf tot kegel
Van de formule van cirkel naar ellips
Vazen, ballen, kansen en verwachtingswaarde
Vectorvoorstelling lijn en vlak in de ruimte
Vectorvoorstelling lijn in Oxy-vlak
Veelhoeken en de formule van Pick
Veeltermen delen
Veeltermen vermenigvuldigen
Veelvlakken kleuren
Veelvouden met gelijke cijfers
Venn-diagram
Venndiagrammen
Verander een vierhoek in een parallellogram!
Verandering van de lichtintensiteit bij doorgang door een transparante plaat
Veranderingen
Veranderingen
Verband tussen archimedische lichamen prisma s en anti-prisma s
Verband tussen de driehoek van Pascal en de rij van Fibonacci
Verband tussen de reeks van Fibonacci en priemgetallen
Verduidelijking vraag raaklijn parabool
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen
Vereenvoudigen functie
Vereenvoudigen van afgeleide
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking in de vorm van sin x = x
Vergelijking met 2 onbekenden
Vergelijking met absoluutstrepen
Vergelijking met een breuk
Vergelijking met machten
Vergelijking met machten oplossen
Vergelijking met sinus en cosinus
Vergelijking met somteken vervolg
Vergelijking nummer 2 met somteken
Vergelijking van de raaklijn
Vergelijking van een buigraaklijn
Vergelijking van een vlak in een cilinder
Vergelijking van lijn k opstellen
Vergelijking2
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen
Vergelijkingen lukken niet...
Vergelijkingen met ongelijk deler
Vergelijkingen oplossen
Vergelijkingen oplossen met Logaritme
Vergelijkingregels
Verhouding tussen r en h in een bol
Verjaardag
Verjaardagen simuleren
Verkeersdoorstroming
Verkeersdoorstroming
Verkeersdoorstroming
Verkiezingen
Verkleinen van de productregel
Verkoopbeleid
Vermenigvuldigen met breuken in Egypte
Vernam-codering
Verschil sigma en integraal
Verschil tussen een set en een fractaal
Verschillen projectieve en Euclidische meetkunde
Verschillen van verschillen en cirkels
Verschillende soorten bonbons
Verschillende systemen
Verschilrij
Verwachtingswaarde bij de staatsloterij
Verwachtingswaarde en variantie van binomiaal verdeling
Verwachtingswaarde inkoopbeleid
Verwerken van een enquete
Verzameling toppen
Verzamelingtoppen
Verzin een kansspel
Vierdegraads functies
Vierdegraads vergelijkingen
Vierdegraadsfunctie
Vierderde graads vergelijking vervolg
Vierhoek en equivalentiebewijs
Vierkant maken met cirkels (passermeetkunde)
Vierkanten en parabolen
Vierkleuren stelling
Viervlak
Vijfde axioma van Euclides
Vijfhoek
Vijfhoek
Vlakverdeling
Vlakverdeling
Vlakverdeling in de kunst Max Bill
Vlakvulling
Vlakvulling
Vlakvulling met regelmatige veelhoeken
Vlakvullingen
Voetbal
Volgende getal
Volledige inductie
Volmaakte getallen
Volmaakte getallen en perfect numbers
Volume in een cilinder
Von ThŁnen model
Von ThŁnen/Wailbel
Voor en nadelen van verschillende landen
Voor welke p positief maximum
Voor welke waarden van a is het logaritme een geheel getal
Voorstel van Huygens
Voorstelling van negatieve exponent
Voorwaardelijke kans
Voorwaardelijke kansen
Voorwaardelijke kansen en verjaardagen
Voorwaarden Poisson verdeling
Voorwaardes voor de bepaling van een vlak
Vraagjes over integreren
Vraagstuk oplossen door vergelijking op te stellen
Vraagstuk verkorten
Vrouwenvolleybalteam
Vuistregel sinusreeks
Waar daalt g het snelst?
Waar komt de naam fractaal precies vandaan?
Waar komt die x vandaan?
Waar zijn driehoeksgetallen in de driehoek van pascal te vinden?
Waarom differentieert men?
Waarom modulo 11 bij banknummers?
Waarom moeten bruggen uit driehoeken bestaan?
Waarom zijn complexe getallen bedacht?
Waarom zijn mensen nog steeds op zoek naar priemgetallen?
Waarvoor is statistiek nodig?
Wanneer bestaat de afgeleide.
Wanneer gebruik je de formule van Cardano en wanneer niet?
Wanneer gebruik je welke regel?
Wanneer heeft f precies twee snijpunten?
Wanneer is een vergelijking derdegraads?
Wanneer werden voor het eerst derde- en vierdegraadsvergelijkingen opgelost?
Wat is arcsin?
Wat bekekent een O met puntjes?
Wat betekent begrensd en wat is het complexe vlak?
Wat betekent het woord 'pi' letterlijk?
Wat betekent middelevenredig?
Wat doet een bifurcatiediagram?
Wat houdt loodrechte projectie in?
Wat is `gunstige` bij kansrekenen?
Wat is 100! exact?
Wat is beschrijvende statistiek?
Wat is de calculus?
Wat is de definitie van rekenkunde?
Wat is de formule van de gulden snede?
Wat is de overeenkomst tussen goniometrische en hyperbolische functies?
Wat is de standaarddeviatie?
Wat is de stelling van Pappos?
Wat is delta x?
Wat is een abacus?
Wat is een algoritme?
Wat is een cycloÔde?
Wat is een helicoÔde?
Wat is een paraboloÔde?
Wat is een rationaal getal?
Wat is een regeloppervlak?
Wat is het doel van de iteratie functie?
Wat is het geconjugeerde van een complex getal?
Wat is het nut van wiskunde?
Wat is het positie- en additief stelsel?
Wat is het verband tussen wiskunde en fractals?
Wat is het verschil tussen een getal en een cijfer?
Wat is het verschil tussen een wortel en een logaritme?
Wat is ii?
Wat is lineaire algebra?
Wat is ternair?
Wat zijn Brahmi getallen?
Wat zijn complexe getallen?
Wat zijn de platonisten?
Wat zijn fullerenen?
Wat zijn graphics?
Wat zijn kegelsneden?
Wat zijn matrices?
Webgrafiek
Webgrafiek tekenen
Weer een vaas met knikkers
Wegingsfactor
Wel gelijkvomig maar niet congruent
Wel of geen derdegraads vergelijking?
Welk paar wordt voorgebracht
Welke formule is nu precies de formule van Cardano?
Welke is groter?
Welke soorten kansverdelingen zijn er?
Welke wiskunde wordt er gebruikt bij GPS?
Welke wiskundigen in de 17e eeuw hielden zich bezig met kansrekening?
Werkplanner
Wet van Benford
Wet van Benford
Why does this work
Wie heeft nu eigenlijk primgetallen uitgevonden?
Wie publiceren er statistieken?
Wie was de ontdekker van de priemgetallen?
Windenergie
Windenergie
Windmolens
Winstverwachting
Wiskunde a la Nijmegen
Wiskunde en Braille
Wiskunde in de medische wetenschap
Wiskunde in medische wetenschap (2)
Wiskunde opdracht
Wiskunde Po
Wiskunde po ontwerp een camping
Wiskunde PO over Braille
Wiskunde sommen maken over fractals
Wiskundeopgave in de krant
Wiskundige X
Wortelfunctie
Wortels
Wortels met de hand uitrekenenen
Wortels met de hand uitrekenenen
Wortels vermenigvuldigen
Wortelvergelijking
Wortelvergelijking
X-kwadraattoets
Yahtzee
Yahtzee
Yahtzee gooien in drie beurten
Z4=-16
Zadelpunt
Zeising en van der Schoot?
Zelf formules maken aan de hand van info
Zes vragen over parabolen
Zes worpen van een dobbelsteen
Zeshoek
Zijde van gelijkzijdige driehoek met oppervlakte 1
Zijn er ook verschillende soorten 3e-graadsvergelijkingen?
Zijn er pincodes die niet gebruikt worden?
Zoek veelvoud van 5100 dat geen nullen bevat
Zonnestand en daglengte
Zoveel mogelijk blikken uit een bepaalde plaat
Z-waarde terugzoeken op de TI83
Zwaartekracht
Zwaartelijnen
Zwaartepunt bepalen
Zwaartepunt van een cirkel met een gat erin

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3