De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Student universiteit

2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inverse matrix bepalen
16 cijfers achter de komma
2e orde afgeleide
4-regular graaf met 6 knopen
Aantal geboden verkoopprijzen
Aantal mogelijkheden van een rij
Actuarial method
Afgeleide en limietdefinitie
Afgeleide x2x
Afleiden sin(x+y)
Basis voor inproduct ruimte
Bayes` stelling voorwaardelijke kans
Bedrag betalen
Beeldruimte en nulruimte
Bepaal standaard matrix van een lineaire transformatie
Bepalen van kansverdelingen
Bepaling eerste term en reden eindige meetkundige rij
Berekenen determinant
Berekenen determinant en inverteerbaarheid
Berekenen volume van een suiker pot
Berekening bij de normale verdeling
Berekening met sinus kwadraat
Bevestiging van het consequentontkenning van het antecedent
Bewijs de 2 nulpunten met 3 onbekenden
Bewijs van irrationaliteit zeta(s), waar zit de fout?
Bewijzen dat uitdrukking groter is
Bewijzen van de ene functie voldoet aan de andere
Bewijzen van een productreeks
Bewijzen van formule
Boom met knopen van graad 1 of 2009
Breuken op de Casio
Compactness van sets van een topological space X
Congruentie
Congruentie oplossen
Continu maken van een functie
Cournot
Covariantie en verwachtingswaarde
De afgeleide berekenen
De afgeleide berekenen
De afgeleide van een functie met `e`
Derdegraads vergelijking
DIfferentiaalvergelijking (2e order, niet constante coefficienten)
Differentieren
Differentieren
DifferentiŽren van een formule met onbekende variabelen
Differentieren van een functie
DifferentiŽren van functie komt niet uit
Differentievergelijkingen en stabiliteit
Dijkstra`s algoritme
Discrete wiskunde (groep permutaties)
Distrubutiefunctie voor het gooien met een dobbelsteen
Domein en bereik
Dubbele integratie methode
Een integraal
Een vergelijking met breuken oplossen
Eerste orde vergelijkingen
E-macht differentieren met letters ipv cijfers
Even of een oneven functie?
Evenwichtpunt en limiet
Exact berekenen met de dubbele hoek formules
ExponentiŽle groei formule plotten met casio cfx-9850gb
Exponentiele onwaarheid
Formule Black-Scholes herschrijven
Formule voor de gaussiaanse kansdichtheidsfunctie
Functie die niet continue is
Gebruik van ongelijkheid van Jensen
Gemiddelde leeftijdcategorie
Gemiddelde van een logaritmische functie herleiden
Getallenreeks
Getaltheorie
Goniometrische verhoudingen
Gradient
Grafische rekenmachine stelselvergelijking oplossen
Groepen vergelijken met een verschillend aantal waarnemingen
Help, vergelijking met logaritmen
Hessian Matrix
Hoe bepaal je de volgende afgeleide?
Hoe bereken ik exact de waarde van sin en cos?
Hoe kan je zien dat een groot getal een kwadraat is?
Hoe vind ik een passende substitutie in een integraal met wortelfunctie?
Hoek in functie krijgen
Hoek tussen 2 vectoren
Homogene oplossing van een onderkritisch gedempt systeem omschrijven
Im en Re
Impliciet differentieren
Impliciet differienteren
Indifferentiekrommen
Integraal
Integraal geometrie
Integraal van 1/(1-x≤) bepalen
Integreren mbv breuksplitsen
Integreren met logaritmen
Integreren van een functie met twee variabelen
Integreren, partieel of substitutie en hoe?
Inverse en ťťn op ťťn
Inverse trigonometrische functies
Jordan normaalvorm
Kan ik de zesde taylor polynoom sneller berekenen?
Kansrekening op een toets met slechts a en b als antwoord
Kansverdelingsfunctie opstellen
Kansvoorspelling
Kettingregel
Kettingregel voor primitiveren
Kleinste kwadratenmethode
Knikkers in volgorde van kleur trekken
Kwadratische functies, ontbinden in factoren
L`hospital
Lagrange
Laplace Transformatie
Lastige vergelijking
Lege verzamelingen
Lengte ellips mbv binomiale series
Limiet naar 0 berekenen van een goniometrische functie
Limiet van een breuk in een breuk
Limiet van wortelfunctie
Limiet x naar 0
Limieten
Lineaire lening met restwaarde
Lineaire trend in kwartaalcijfers berekenen (via SPSS)
Linearisering van een functie
Ln en getal van Euler
Matrix diagonaliseren
Matrix rekenen
Matrixrekening
Matrixvergelijking oplossen
Meetkundige reeks
Minimum aantal proefpersonen voor verantwoord testen
Modulo rekenen
Moeilijke integraal van een eenvoudige functie
Moeite met het wegwerken van een onbekend getal in limiet
N|phi(pn-1)
Negatieve macht oplossen
Omtrek ellips
Omtrek tafelblad
Onafhankelijkheid van meerdere uitkomsten checken
Onderling onafhankelijke en gelijk verdeelde continue stochastische variabelen
Oneigenlijke integralen
Ontbinden in factoren
Oplossen differentiaal vergelijking met x en y in een wortel
Oplossing invullen in inverse functie
Oplossingen vinden in een interval
Parabool adhv 2 punten en een raaklijn
Parametrische vergelijking ellips
Partieel integreren
Partieel integreren
PartiŽle afgeleide van een minimumfunctie
Partiele integratie meervoudige integraal
Percentage
Polynoom decompositie
Primitieve bepalen
Primitive bepalen met partiŽle integratie
Primitiveren wortelfunctie
Quotientregel
Re: Bepaal standaard matrix van een lineaire transformatie
Re: Berekenen determinant
Re: Berekening bij de normale verdeling
Re: Bewijs van irrationaliteit zeta(s), waar zit de fout?
Re: Bewijzen van een productreeks
Re: Breuken op de Casio
Re: Cauchy hoofdwaarde
Re: Compactness van sets van een topological space X
Re: Cournot
Re: Delen van complexe getallen
Re: Derdemachts vergelijking
Re: Derdemachts vergelijking
Re: Distrubutiefunctie voor het gooien met een dobbelsteen
Re: Dubbele integratie methode
Re: Eigenwaarde en eigenvectoren
Re: Eigenwaarde en eigenvectoren
Re: Exact berekenen met de dubbele hoek formules
Re: Formule blackenscholes herschrijven
Re: Gemiddelde leeftijdcategorie
Re: Gemiddelde van een logaritmische functie herleiden
Re: Getallenreeks
Re: Goniometrische vergelijking
Re: Help, vergelijking met logaritmen
Re: Hoe bereken ik exact de waarde van sin en cos?
Re: Hyperbolische functie bespreken
Re: Integraal
Re: Integraal complex
Re: Integreren met logaritmen
Re: Inverse trigonometrische functies
Re: Kan ik de zesde taylor polynoom sneller berekenen?
Re: Kansrekening op een toets met slechts a en b als antwoord
Re: Kwadratische functies, ontbinden in factoren
Re: Kwadratische vergelijking P eruithalen
Re: Laurentreeks van een functie
Re: Lengte ellips mbv binomiale series
Re: Limiet x naar 0
Re: Matrixrekening
Re: N|phi(pn-1)
Re: Omtrek ellips
Re: Omtrek ellips
Re: Oneigenlijke integralen
Re: Particuliere oplossing bepalen
Re: Partieel integreren
Re: Positief
Re: Primitieve bepalen
Re: Re: Delen van complexe getallen
Re: Re: Derdemachts vergelijking
Re: Re: Derdemachts vergelijking
Re: Re: Derdemachts vergelijking
Re: Re: Distrubutiefunctie voor het gooien met een dobbelsteen
Re: Re: Exact berekenen met de dubbele hoek formules
Re: Re: Hoe bereken ik exact de waarde van sin en cos?
Re: Re: Hyperbolische functie bespreken
Re: Re: Kansrekening op een toets met slechts a en b als antwoord
Re: Re: Laurentreeks van een functie
Re: Re: Particuliere oplossing bepalen
Re: Re: Particuliere oplossing bepalen
Re: Re: Partieel integreren
Re: Re: Re: Hoe bereken ik exact de waarde van sin en cos?
Re: Re: Re: Laurentreeks van een functie
Re: Re: Re: Re: Vergelijking oplossen
Re: Re: Re: Singulariteiten en bepalen van residue
Re: Re: Re: Vergelijking oplossen
Re: Re: Singulariteiten en bepalen van residue
Re: Re: Symmetrische groep
Re: Re: Vergelijking oplossen
Re: Sigma-algebra
Re: Singulariteiten en bepalen van residue
Re: Singuliere waarde van een matrix
Re: Sinus - cosinus vergelijking
Re: Speciale hoeken op de goniometrische cirkel
Re: Symmetrische groep
Re: Toepassen van de kettingregel
Re: Vergelijking oplossen
Re: Vergelijking oplossen
Re: Verhouding gulden snede
Re: Verwachte waarde kansvariabele minimum steekproef
Re: Vinden van afgeleide
Re: Xarctanx berekenen? wat doe ik fout
Rechthoeken met gegeven omtrek of oppervlakte
ReŽle oplossing van een stelsel gewone DV`s
Relatie richtingsafgeleide, gradiŽnt, en richtingsvector
Ring homomorfisme
Root test
Samenvoegen termen
Samenvoeging
Schuine asymptoot bepalen
Set Theory
Sigma-algebra
Sinus - cosinus vergelijking
Som eindige meetkundige rij
Sommeren van lijsten
Standaard primitieve
Statistiek
Symmetrische groep
Tangensvergelijking
Taylorpolynoom
Taylors expansie
Telproblemen
Tennis speelschema
Toepassen van de kettingregel
Tussenwaardestelling
T-verdeling en P-value
Twee polynomen na elkaar toepassen
Tweede orde
Tweedegraads vergelijking
Uiterste waarden en stationaire punten
Vectorruimte en acht axioma
Vereenvoudigen van incentive constraint
Vergelijking
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen
Vergelijking oplossen en halfwaardetijd
Vergelijkingen met een onbekende
Vervalformule radioactiviteit
Verwachte waarde kansvariabele minimum steekproef
Vinden van afgeleide
Voetbalkaartjes
Voldoende voorraad?
Volume integraal bol
Voor welke waarden zijn er precies 2 snijpunten?
Voorwaardelijke kans
Vreemd symbool
Waarde integraal via infinite series
Wanneer en hoe zijn logaritmen ontstaan?
Wat is bij benadering de beste verdeling?
Wet van grote aantallen, toepassing
Wortel functie, waar komt de pi vandaan?
Xarctanx berekenen? wat doe ik fout
Zuivere dobbelsteen

Wat betekenen die bolletjes?

klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2021 WisFaq - versie 3