De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

2de graad ASO

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Uitkomsten controleren met de negenproef
Zijn er meer kunstwerken die een wiskundige ondertoon hebben?
(x+1)│
33-stelsels met een breuk in de opgave
3d-plotter
5 mensen in 5 huizen met ....
Aantal en teken van wortels bepalen
Aantal integraaltekens
Afleiding somformules van rekenkundige en meetkundige rijen
Afstand van een punt tot een rechte
Algebra´sch rekenen
Alle begin is moelijk
Allemaal jongens en meisjes
Bananen en kamelen
Bepaal de som
Bepaal deze quotientrij
berekening van de identiteit
Berekeningen met sinus, cosinus en tangens
Bestaansbewijs en bewijs door uitputting
Bewijs
Bewijs de volgende identiteit
Bewijs rondom een zwaartelijn in een rechthoekige driehoek
Bewijs voor de oppervlakte van een cirkel
Bewijsje met cosinus en sinus
Bewijzen van gonio identiteit
Bikwadratische vergelijkingen
Bikwadratische vgl oplossen
Binnendiameter berekenen van een buis
Bytes, megabytes en hexadecimalen
Cartesische coordinaten
Cartesische vergelijking
Cartesische vergelijking
Cirkel omtrekken
Cirkel tekenen met de TI83
CoŰfficienten
Congruentiekenmerken
Construeer een vierkant met dezelfde oppervlakte als een driehoek.
Cosinus regel
De arbelos
De cirkel
De cirkel : opgave
De cosinusregel
De gulden snede
De kubus van rubic
De lengte van zijden in een driehoek (driehoeksongelijkheid)
De maximale inhoud berekenen van een taartdoos
De persoon Pappus
De sinusregel gebruiken om iets te bewijzen
De stelling van Cross
De stelling van Pythagoras
De vierde dimensie
Delen door nul is flauwekul?
Delen van veeltermen
Descartes
Draak
Driehoeksmeting
Drietermen
Een cirkel en raaklijnen
Een cirkel en spiegelen, puntspiegelen, verschuiven en rotatie
Een cirkel met twee loodrechte middellijnen
Een kwadraat van een tweeterm
Een meetkundige rij
Een moeilijk bewijs
Een oefening
Een stelling bewijzen
Een stuk grond omheinen
Een vaas met knikkers
Een vergelijking oplossen in een vraagstuk
Een vierkantsvergelijking oplossen
Een wortelvergelijking oplossen
Eigenschappen v/d rij van Fibonacci
Eigenschappen van priemkoppels
Elk even getal is som van 2 priemgetallen
Ellips en poollijn
Euro`s in zakken
Examenrooster
Expliciet voorschrift
Expliciet voorschrift
Expliciet voorschrift
Exponenten
Exponenten
Extremumvraagstuk over oppervlakte driehoek
Fibonacci
Fibonacci, gulden snede
Formule oppervlakte piramide
Functie voorschrift bepalen
Functies in R
Funkties in R
Gebroken exponenten
Gelijkvormige driehoeken
Getal 6
Getallen en hun kwadraat met hetzelfde decimale deel
G÷dels stelling
Gokken
Goniometie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrie
Goniometrische functie
Goniometrische getallen van verwante hoeken
Goniometrische getallen.
Grafiek constueren
Grafiek van f
Grafiek van sin(2x)
Groepentheorie van Galois
Hellingshoek en hellingspercentage
Herleiden van wortels
Het schoenmakersmes
Het vermenigvuldigen van wortels
Hier klopt iets niet...
Hoe begin ik aan bewijzen?
Hoe bewijs je het binomium van Newton?
Hoe diep is deze put ?
Hoe los ik deze vergelijking op?
Hoe los je het beste zo'n vergelijking op?
Hoek berekenen
Hoeken van driehoek berekenen uit gekende zijden
Hoelang?
Homothetie
Hoogtelijn in een driehoek
Identiteit van goniometrische getallen
Ingeschreven cirkel
Inhoud en lengte ribbe kubus
Inhoud berekenen van een kubus
Inhoud van een ruimtefiguur
Integreren
K -> ░C
Kampeerders rond een cirkelvormig meer
Kan je 689 ontbinden in priemfactoren?
Kansrekenen
Koordenvierhoek
Koppel Coordinaten bepalen
Kruisende rechten
Kwadraat van een tweeterm op een TI83
Lengte van de diagonaal van een vierkant
Leren van wiskunde
Limieten
Lineair en niet-lineair
Logica versus wiskunde
Machten vermenigvuldigen
Magisch vierkant van DŘrer
Massadichtheid
Massadichtheid
Maximale oppervlakte in driehoek
Maximale oppervlakte rechthoek
Meer wiskunde?
Meetkundige betekenis van de cotangens van een hoek
Merkwaardige producten
Middelpuntshoek
Nog meer afgeleide....
Nulpunt van de volgende oefening
Oefening tweedegraadsvergelijking
Oefeningen tweedegraads vergelijkingen
Oefeningen op doorsnedes
Oefeningen op loodrechte stand
Oefeningen op loodrechte stand
Ombouwen van een formule met allemaal omgekeerden
Omgewaaide vlaggenstok
Omtrek van een ruit
Omtrek van een ruit
Onderlinge ligging van een cirkel en een rechte
Onderlinge ligging van rechten en vlakken
Onderzoek of vergelijkingen cirkels voorstellen
Ontbinden in drietermen
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden in factoren
Ontbinden met sin, cos, tan
Ontbinden van veeltermen
Ontbinding van drietermen
Oplossen van een vergelijking
Oplossen van een vergelijking
Oplossen van een vierdegraads vergelijking
Oppervlakte formule voor een driehoek
Optellingsformules
Orde in [R]
Over de brug met een zaklamp
Parameter > cartesiaans > parameter
Percentageprobleempje
Prijselasticiteit
Punt van Brocard, punt van Fermat
Punten in een grafiek verbinden of niet?
Pythagoras
Pythagoras
Raaklijn en richtlijn bij een ellips
Raaklijnen construeren
Radialen en graden
Re: bananen
Re: Continu´teit
Re: Drie huizen en drie leidingen
Re: Een vierkantsvergelijking oplossen
Re: Eigenschappen v/d rij van Fibonacci
Re: Expliciet voorschrift
Re: Expliciet voorschrift
Re: Fibonacci en de Gulden Snede
Re: Hoe diep is deze put ?
Re: Kruisende rechten
Re: Limieten berekenen van machten met reŰle exponenten
Re: Massadichtheid
Re: Maximale oppervlakte in driehoek
Re: Meetkundige betekenis van de cotangens van een hoek
Re: Middelpuntshoek
Re: Oefeningen op doorsnedes
Re: Ontbinden in factoren
Re: Ontbinden in factoren(4)
Re: Prijselasticiteit
Re: Re: Een vierkantsvergelijking oplossen
Re: Re: Expliciet voorschrift
Re: Re: Fibonacci en de Gulden Snede
Re: Re: Massadichtheid
Re: Re: Re: Doorsnedes construeren
Re: Re: Re: Expliciet voorschrift
Re: Re: Re: Tweedegraadsfunctie
Re: Re: Tweedegraadsfunctie
Re: Re: Vergelijking
Re: Rekenregels voor machten
Re: Rijen
Re: Talstelsel
Re: Tekenonderzoek van een bikwadratische functie
Re: Telproblemen en rekenen met kansen
Re: Toepassingen
Re: Tweedegraadsfunctie
Re: Vergelijking
Re: Vraagstukken die leiden tot een vgl met ÚÚn onbekende
Re: Zoeken van co÷rdinaten hoekpunt parallellogram
Rechthoekige driehoeken
Recursief voorschrift punten en lijnen
ReŰle functies
Regelmatige veelhoeken
Rekenen met kansen
Rekenkundige rijen
Rekenkundige rijen
Rekenkundige rijen
Rijen
Rijen
Rijen
Rijen
Rijen (vraagstuk)
Sinus- en cosinusregel
Sinus, cosinus en tangens
Sinus, cosinus en tangens
Sinusregel en cosinusregel
Som van een reeks natuurlijke getallen
Speciale limiet
Stelling
Stelling bewijzen
Stelling regelmatige n-hoek
Stelling van Thales
Straal omgeschreven cirkel
Symbool
Systematisch tellen
Talstelsel
Tangensregel
Tegels op een vloer
Tekenonderzoek van een bikwadratische functie
Telprobleem een klas met leerlingen
Telproblemen en rekenen met kansen
Telproblemen en rekenen met kansen
Toepassing : snelheid
Toepassingen
Twee oefeningen goniometrie
Tweedegraads vergelijkingen in JavaScript
Tweedegraadsfunctie
Tweedegraadsfuncties
Tweedegraadsfuncties
Tweedegraadsfuncties
Tweedegraadsfuncties
Vectoren
Veelhoek
Veelhoek
Veeltermen ontbinden
Verbanden, grafieken en een vast bedrag
Vereenvoudigen
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking
Vergelijking met de cirkel met gegeven middelpunt en straal
Vergelijking opstellen
Vergelijking van de cirkel met gegeven middelpunt en straal
Vergelijking van de cirkel met gegeven middelpunt en straal
Vergelijking van een cirkel
Vergelijking van een raaklijn aan een cirkel
Vergelijking van een raaklijn aan een cirkel
Vergelijkingen en ongelijkheden van de tweede graad
Vergelijkingen omvormen
Vergelijkingen van de tweede graad
Vergelijkingen van de tweede graad
Vergelijkingen van de tweede graad
Vergelijkingen van de tweede graad
Vergelijkingen van de tweede graad
Verschuiven van een parabool
Vierdegraadsvergelijking
Vierkantsvergelijkingen
Vlaamse Wiskunde Olympiade
Vlaamse Wiskunde Olympiade 2001
Volume
Voorbeeld en hoe bereken je e?
Voorschrift rekenkundige rij
Voorschrift voor een rij
Voorschrift zoeken van een rekenkundige rij
Vormen vereenvoudigen
Vormen vereenvoudigen
Vraagjes over cirkels
Vraagstuk (rechte hoeken)
Vraagstuk dat leidt tot vierkantsvergelijking
Vraagstuk dat leidt tot vierkantsvergelijking (2)
Vraagstuk i.v.m kosten en productie
Vraagstuk over rijen
Vraagstukje, hoeveel koffie, hoeveel melk
Vraagstukken die leiden tot een vgl met ÚÚn onbekende
Vraagstukken met tweedegraads ongelijkheden
Waar kan je Melancholia van DŘrer bewonderen?
Wat is het verschil tussen een expliciet en een recursief voorschrift?
Wateroppervlakte in een halfrond
Welke rij is zowel een meetkundige als rekenkundige rij?
Willekeurige driehoeken oplossen
Willekeurige driehoeken oplossen
Wiskunderaadsels
Zoek het expliciet voorschrift
Zoeken van co÷rdinaten hoekpunt parallellogram
Zwaartelijnen en zwaartepunt met vectoren

Wat betekenen die bolletjes?

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2022 WisFaq - versie 3