De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  prikbord |  gastenboek |  wie is wie? |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ's
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

De beantwoorde vragen van de afgelopen 32 dagen.

Bewijs loodlijn
Ruimtemeetkunde -  3de graad ASO
Loodrechte vlakken
Ruimtemeetkunde -  3de graad ASO
Afgeleide van ax
DifferentiŽren -  Iets anders
Re: Afgeleide van ax
DifferentiŽren -  Iets anders
Telprobleem met reeks
Rijen en reeksen -  3de graad ASO
Complexe veeltermen ontbinden
Complexegetallen -  3de graad ASO
AlgebraÔsche waarde van a en b berekenen
Breuksplitsen -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Re: Oneigenlijke integralen
Integreren -  3de graad ASO
Complexe veeltermen oplossen
Complexegetallen -  3de graad ASO
Complexe veeltermen met een parameter
Complexegetallen -  3de graad ASO
Functieonderzoek
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Aantal mogelijke routes met verboden pad
Telproblemen -  Student universiteit
Functieonderzoek
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Re: Functieonderzoek
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Som van positieve delers
Getallen -  Student hbo
Schrijf in de vorm van product
Goniometrie -  2de graad ASO
Functieonderzoek
DifferentiŽren -  Leerling mbo
Re: Telprobleem met reeks
Rijen en reeksen -  3de graad ASO
Re: Formule voor de som van de delers
Getallen -  Student hbo
Re: Re: Telprobleem met reeks
Rijen en reeksen -  3de graad ASO
Kommagetal
Rekenen -  Cursist vavo
Het vinden van de rijformule en de eerste term bepalen
Rijen en reeksen -  Ouder
Re: Re: Re: Telprobleem met reeks
Rijen en reeksen -  3de graad ASO
Hoeveel verschillende reeksen kleuren kan je maken met negentien kleuren
Kansrekenen -  Iets anders
Rekenkundig en gewogen gemiddelde
Statistiek -  Iets anders
Wat is het procent?
Rekenen -  Iets anders
Re: Rekenkundig en gewogen gemiddelde
Statistiek -  Iets anders
Formules voor cirkel, bol, cilinder en nog wat...
Formules -  Ouder
Hoe verandert de verhouding dydx
Differentiaalvergelijking -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Volledige inductie
Bewijzen -  Student hbo
Entier of floorfunctie
Algebra -  Student hbo
Integreer f
Integreren -  Leerling mbo
Integreer f
Integreren -  Leerling mbo
Re: Integreer f
Integreren -  Leerling mbo
Betrouwbaarheidsinterval schatter
Statistiek -  Student universiteit BelgiŽ
Re: Enkelvoudige intrest
Wiskunde en economie -  Student Hoger Onderwijs BelgiŽ
Lineaire transformaties
Lineaire algebra -  3de graad ASO
Re: Aantal mogelijke routes met verboden pad
Telproblemen -  Student universiteit
Het vinden van een vergelijking van een raaklijn
DifferentiŽren -  3de graad ASO
Re: Re: Steekproef bepalen
Steekproeven -  Student hbo
Re: Oppervlakte regelmatige vijfhoek
Oppervlakte en inhoud -  Student universiteit
Graaf en valentie
Grafen -  3de graad ASO
Afgeleide met onbekende
Functies en grafieken -  3de graad ASO
Afgeleiden
DifferentiŽren -  3de graad ASO
Bewijs goniometrie
Bewijzen -  2de graad ASO
Omrekenen van m/s naar km/uur en andersom
Rekenen -  Leerling bovenbouw vmbo
Hoeveel diagonalen heeft een convexe 25-hoek?
Vlakkemeetkunde -  2de graad ASO
Verdelingen van steekproefgrootheden
Kansverdelingen -  Student universiteit
Integreer
Integreren -  Leerling mbo
Offerte
Wiskunde en economie -  Leerling mbo
Omzetbepaling
Wiskunde en economie -  Leerling mbo
RŽele getallen a en b bereken
Complexegetallen -  3de graad ASO
Waarde van de macht bepalen
Complexegetallen -  3de graad ASO
Bepaal de integraal
Integreren -  Leerling mbo
Goniometrische identiteiten
Goniometrie -  Student universiteit
Inclusie en exclusie
Telproblemen -  Student hbo
Verschil tussen beginfase en beginuitwijking harmonische trilling
Functies en grafieken -  3de graad ASO
Het herhalen van kansexperimenten
Kansrekenen -  Student universiteit
Verwante snelheden
DifferentiŽren -  3de graad ASO
Re: Omzetbepaling
Wiskunde en economie -  Leerling mbo
Re: Re: Omzetbepaling
Wiskunde en economie -  Leerling mbo
Re: Re: Re: Omzetbepaling
Wiskunde en economie -  Leerling mbo
Re: Re: Re: Re: Omzetbepaling
Wiskunde en economie -  Leerling mbo
Re: Re: Re: Re: Re: Omzetbepaling
Wiskunde en economie -  Leerling mbo
Rekenregels machten en logaritmen
Rekenen -  Student universiteit
Bepaal een primitieve
Integreren -  Leerling mbo
Berekenen van limiet
Limieten -  Ouder
Re: Graaf en valentie
Grafen -  3de graad ASO
Re: Berekenen van limiet
Limieten -  Ouder
Re: Re: Re: Re: Telprobleem met reeks
Rijen en reeksen -  3de graad ASO
Lineaire vergelijkingen
Vergelijkingen -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Is een datum een maatgetal/verhouding?
Wiskunde en economie -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo
Functieonderzoek
Integreren -  Leerling mbo
De grafiek van een primitieve
Integreren -  Leerling mbo
Re: Vierkanten op een stippenrooster
Puzzels -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Epsilon definitie rij
Limieten -  3de graad ASO
Niet vlakke graaf met een chromatisch getal
Grafen -  Iets anders
Hamiltongraaf
Grafen -  Iets anders
Re: Epsilon definitie rij
Limieten -  3de graad ASO
Fouriertransformatie
Goniometrie -  Student hbo
Handelen in crypto
Rekenen -  Ouder
Goniometrische vergelijking
Goniometrie -  Iets anders
Re: Goniometrische vergelijking
Goniometrie -  Iets anders
Domein
Functies en grafieken -  Student universiteit
Re: Domein
Functies en grafieken -  Student universiteit
Goniometrische functie
Integreren -  Leerling mbo
Goniometrische functie
Integreren -  Leerling mbo
Re: Re: Domein
Functies en grafieken -  Student universiteit
Verdelen van ruimtefiguren
Ruimtemeetkunde -  Iets anders
Notatie
DifferentiŽren -  Student hbo
Het bepalen van parameters
Functies en grafieken -  3de graad ASO
De vergelijking van de winst
Wiskunde en economie -  Student hbo
Re: Notatie
DifferentiŽren -  Student hbo
Formule van de Moivre
Complexegetallen -  3de graad ASO
Wiskunde grammatica
Bewijzen -  Student hbo
Maximale manteloppervlakte cilinder
DifferentiŽren -  3de graad ASO
Re: Maximale manteloppervlakte cilinder
DifferentiŽren -  3de graad ASO
Epsilon definitie limiet van een rij
Limieten -  3de graad ASO
Re: Re: Maximale manteloppervlakte cilinder
DifferentiŽren -  3de graad ASO
Inhoud ruimte binnen twee cilinders
Integreren -  3de graad ASO
Re: Re: Re: Maximale manteloppervlakte cilinder
DifferentiŽren -  3de graad ASO
Re: Wiskunde grammatica
Bewijzen -  Student hbo
Re: Inhoud ruimte binnen twee cilinders
Integreren -  3de graad ASO
Ongelijkheden breuk oplossen
Vergelijkingen -  Student hbo
Gemiddelde berekenen bij een normale verdeling
Statistiek -  Ouder
Re: Re: Inhoud ruimte binnen twee cilinders
Integreren -  3de graad ASO
Re: Re: Wiskunde grammatica
Bewijzen -  Student hbo
Cartesische vergelijking
Analytische meetkunde -  3de graad ASO
Toegevoegde
Complexegetallen -  3de graad ASO
Re: Hamiltongraaf
Grafen -  Iets anders
Re: Niet vlakke graaf met een chromatisch getal
Grafen -  Iets anders
Sleutels maken
Kansrekenen -  3de graad ASO
Som van twee normale verdelingen
Kansverdelingen -  3de graad ASO
Re: Goniometrische functie
Integreren -  Leerling mbo
Re: Ongelijkheden breuk oplossen
Vergelijkingen -  Student hbo
Z transformatie
Rijen en reeksen -  Student hbo
In totaal heb je 504 mogelijkheden om een getal te vormen
Telproblemen -  2de graad ASO
Vlakke Meetkunde Probleem; IMO-opgave?
Vlakkemeetkunde -  Iets anders
Faculteit
Algebra -  3de graad ASO
Opgave 11 VWO examen 2019 wiskunde B
Goniometrie -  Leerling bovenbouw havo-vwo
Normale verdeling
Statistiek -  3de graad ASO
Interval dat hoogstens 0,03 breed is
Statistiek -  3de graad ASO
Ongelijkheid oplossen
Functies en grafieken -  Student hbo
Ongelijkheden breuk oplossen
Vergelijkingen -  Student hbo
Re: Interval dat hoogstens 0,03 breed is
Statistiek -  3de graad ASO
Re: Online een vergelijking oplossen
Vergelijkingen -  Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo

Geen vragen gevonden...

Dat zijn 126 beantwoorde vragen (gemiddeld 4 vragen per dag)

vragen
van
de
week
de
vragen
van
vandaag
vragen
vandaag
en
gisteren
vragen
van de
afgelopen
week
vragen
van de
afgelopen
maand
de
veel
gestelde
vragen

..of bekijk de beantwoorde vragen van
klein |  normaal |  groot

home |  vandaag |  bijzonder |  twitter |  gastenboek |  wie is wie? |  colofon

©2001-2019 WisFaq - versie IIb