De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath}

Functies en grafieken

2005

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Hoe kun je de coŲrdinaten van de top van een parabool aflezen?
2 formules in 1 formule
2e graads functies
4de graadsfunctie
Absoluute waarde functies
Afgeleide en tweede afgeleide
Afgeleiden
Afnemende daling
Assenstelsel roteren
AsteroÔde (iets met een punt op een rollende cirkel)
Asymptoot
Asymptoten
Benadering boog met cirkelsegmenten(arcs)
Bepaal het volledige verloop
Bepalen van de nulpunten van een wortelfunctie
Berekenen standaardhoeveelheid productiefactoren
Berekenen van a
Bewijzen van formule
Bgtg vergelijking
Brandpunt
Brandpunt bij parabolen
Buigpunt van grafiek
Buigpunten
Concentratie medicijn
Constante
Constante functies
ContinuÔteit
ContinuÔteit en afleidbaarheid?
Cyclometrische functie
De afgeleide van f(x)=(x≤-5)/(2x-4)
De asymptoten berekenen
De eerste en de tweede afgeleide van deze functie
De eigenschappen van 2 lijnen
De grafiek van een functie met vierkantswortel
Delen van functies
Deling van een parabool door een lijn
Derdegraads productgrafiek
Derdegraads vergelijking oplossen
Derdegraadskrommen
Differentieerbare functie uitdrukken in andere functie
Discriminant bij Fp(x)
Domein aantonen
Domein en bereik
Domein en bereik
Domein en bereik
Domein en bereik III
Domein en bereik zonder grafiek
Dubbelpunten van een kromme
Dynamica vraagstuk
Een functie invoeren in Excel
Een functie met een asymptoot
Een kanon, een granaat, een vliegtuig en de afstand
Een misleidende grafiek
Eerstegraadsfuncties in R
Eigenschappen van een functie `ontdekken`
Evenredigheidsfactor berekenen tussen de groeifactor en het aantal insecten
Exponentieel probleem
Exponentieel vraagstuk
Exponentiele afname
Exponentiele functie
ExponentiŽle functie - bewijs
ExponentiŽle groei
ExponentiŽle verbanden
Extrema + symmetrie
Extrema en buigpunten
Extreme waarde
Extreme waarde van een gebroken functie
Extreme waarden
Extremumproblemen
Extremumvraagstukken
Extremumvraagstukken
Formule bepalen
Formule opstellen
Formule opstellen van een groei die afneemt, toeneemt en dan weer afneemt
Formule van gietpan
Functie en verzameling
Functie met parameter
Functies draaien
Functies en verbanden
Functies in R
Functies laten tekenen door een Internet programma?
Functies met a-waarde erin
Functies oplossen
Functies vermenigvuldigen
Functievoorschrift opstellen zonder GRM
Functievoorschrift van een veeltermbreuk bepalen
Gebroken functies
Gebruik van groeifunctie voor het bepalen van een hoeveelheidsgebonden korting
Gelijke oppervlakte tussen 2 parabolen
Gesplitste vorm zonder absoluutstrepen
Grafiek constante functies
Grafiek eerstegraadsfuncties
Grafiek- raaklijn snijdt x-as - opp bepalen
Grafiek tekenen van een functie
Grafiek tekenen van een ingewikkelde functie
Grafiek van een eerstegraadsfunctie
Grafiek van een ellips
Grafiek van goniometrische functie
Grafieken invoegen in Word
Grafiekenpapier
Groeifactor en formule
Haakjes wegwerken
Helling in een gegeven punt bepalen
Hellinggrafiek
Hellinggrafieken benaderen
Herkennen van een kegelsnede aan de hand van vergelijking
Hesse matrix bepalen
Het functievoorschrift bepalen
Hoe asymptoot van irrationele functie berekenen
Hoe bereken je de richtingsafgeleide?
Hoe herken ik de vorm van de grafiek?
Hoe kan ik een formule vinden aan de hand van 4 coordinaten
Hoe kan je een voorschrift opstellen van een derdegraadse grafiek?
Hoe maak ik een grafiek van de formule van een bol en een kegel?
Hoe stel je een vergelijking van een raaklijn op, als punt P onbekend is?
Hoek tussen twee functies berekenen
Hoogtelijnen functie
Horizontaal verschuiven
Horizontale verschuiving bij een gebroken functie
Ijken van assen
Integreren Cosinus
Inverse functie
Inverse functie
Inverse functie
Inverse functie van Faculteit
Inverse functies
Inverse van (e^x+1)/(e^x-1)
Inverse van derde graads functie
Irrationale functie: zelfde nulpunt in domein en teller
Irrationele functie
Irrationele functies: domein bepalen
Is het gebied open/gesloten/begrensd/compact
Isolijnen
Isometrie
Kettinglijn op verschillende hoogtes
Kwadraat afsplitsen
Kwadraatafsplitsen bij de formule om de top van een parabool te vinden
Kwadratische functies
Kwadratische vergelijking
Lagrange multiplicatoren
Lijn symmetrie
Lijnstuk y=q vinden met ťťn formule in handen
Lijnvermenigvuldiging
Limieten
Lineaire functie
Ln primitiveren
Logistische groei
Loodrecht snijden van krommen
Machtsformules
Machtsfunctie bereken met antwoord al gegeven
Marginale kosten
Maximale winst
Maximum en minimum
Maximum van een polynoom
Met ongelijkheidsschema oplossen
Moeilijke vraag over asymptoten
Notatie van functies
Nulpunt
Nulpunt sinus en cosinus
Nulpunt van irrationale functie
Nulpunten bij rationale functie
Nulpunten derdegraads functie
Nulpunten polynoom
Nulpunten van een tweedegraadsfunctie
Nultermen van een veelterm v/d 4de graad
Omzetten
Omzetten van een vergelijking in een rechte lijn
Onafhankelijke - afhankelijke variabele
Ongelijkheden
Ongelijkheden oplossen
Oplossen voor welke waarde van a twee parabolen 1 punt gemeenschappelijk hebben
Optimaliseren
Parabolen
Parabool of niet?
Paraboolformule berekenen
Periodiciteit bepalen van een gecombineerde goniometrische functie
Periodiciteit laten zien
Poolkromme <==> Parameterkromme
Probleem met tekenschema van de afgeleiden van goniometrische functies (verloop)
Probleem schuine asymptoot
Raaklijn aan functie door bepaalde y
Raaklijn bepalen, maar met maar een punt gegeven ?
Raaklijnen
Raaklijnen
Radio`s en elektrowinkels
Raken van en rechte en een kromme
Rationale functies (vergelijking v grafiek)
Re: Afgeleiden
Re: Afnemende daling
Re: Assenstelsel roteren
Re: Asymptoten
Re: Constante functies
Re: De eigenschappen van 2 lijnen
Re: De grafiek van een functie met vierkantswortel
Re: Deling van een parabool door een lijn
Re: Eigenschappen van een functie `ontdekken`
Re: ExponentiŽle verbanden
Re: Extremum probleem : een kubus in een piramide
Re: Functievoorschrift opstellen zonder GRM
Re: Gebroken functie
Re: Gelijke oppervlakte tussen 2 parabolen
Re: Grafiek- raaklijn snijdt x-as - opp bepalen
Re: Grafiek van een ellips
Re: Hellinggrafiek
Re: Hellinggrafieken benaderen
Re: Kettinglijn op verschillende hoogtes
Re: Lineaire functie
Re: Ln primitiveren
Re: Nulpunt sinus en cosinus
Re: Nulpunt van irrationale functie
Re: Nulpunten bij rationale functie
Re: Poolkromme <==> Parameterkromme
Re: Raaklijn aan functie door bepaalde y
Re: Radio`s en elektrowinkels
Re: Re: Deling van een parabool door een lijn
Re: Re: Eigenschappen van een functie `ontdekken`
Re: Re: Gelijke oppervlakte tussen 2 parabolen
Re: Re: Grafiek- raaklijn snijdt x-as - opp bepalen
Re: Re: Nulpunten bij rationale functie
Re: Re: Raaklijn aan functie door bepaalde y
Re: Re: Re: Deling van een parabool door een lijn
Re: Re: Re: Een trimmer op het strand(2)
Re: Re: Re: Eigenschappen van een functie `ontdekken`
Re: Re: Re: Gelijke oppervlakte tussen 2 parabolen
Re: Re: Re: Raaklijn aan functie door bepaalde y
Re: Re: Re: Raaklijn aan functie door bepaalde y
Re: Re: Re: Re: Deling van een parabool door een lijn
Re: Re: Re: Re: Eigenschappen van een functie `ontdekken`
Re: Re: Re: Re: Re: Deling van een parabool door een lijn
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Deling van een parabool door een lijn
Re: Re: Voor welke reele getallen
Re: Re: Wanneer is f(x) = (ax + b)/(cx + d) gelijk aan zijn inverse?
Re: Rijen en reeksen
Re: Te veel parameters
Re: Te veel parameters
Re: Tekenonderzoek van een irrationale functie
Re: Tekenprogramma
Re: Tekenschema irrationale functie
Re: Transformaties van homografische functie
Re: Vergelijking van de parabool vinden
Re: Voor welke reele getallen
Re: Vraag Vlaamse Wiskunde Olympiade
Re: Vraagstuk functies
Re: Wanneer is f(x) = (ax + b)/(cx + d) gelijk aan zijn inverse?
Re: Wanneer is parabool/lijn=lijn?
Re: Wanneer is parabool/lijn=lijn?
Rekenen met je GR
Rico bij eerstegraadsfunctie
Samengestelde taylorpolynoom
Scheurlijn in Excel
Standaardfuncties
Stel een functievoorschrift op
Stelling van de gemiddelde waarde (stelling van Lagrange)
Stijgende of dalende homografische functie
Stuksgewijze continuÔteit
Taylor van e2x
Te veel parameters
Tekenonderzoek van een irrationale functie
Tekenprogramma
Tekenschema irrationale functie
Tekentabel
Tekenverloop functie
Transformaties
Transformaties
Transformaties
Transformaties van homografische functie
Tweedegraadsfuncties
Vectorrepresentatie van snijkromme van 2 oppervlakken
Veeltermfunctie meerkeuzevraag
Veeltermfuncties
Veeltermfuncties
Verband tussen correlatie coefficiŽnt en richtingscoefficiŽnt
Verband?
Vereenvoudigen
Vergelijking bepalen adhv vectoren
Vergelijking opstellen van 2 raaklijnen
Vergelijking van de horizontale en verticale asymptoot
Vergelijking van de parabool vinden
Vergelijkingen en grafieken
Vergelijkingen oplossen van het type x4=100
Verhaaltjessom
Verloop exponentiŽle functie
Verloop irrationale functie
Verloop logaritmische functie
Verloop van grafiek
Vermenigvuldigen van exponenten
Verschillende vergelijkingen en formules
Verschuiving parabool naar het eerste kwadrant
Vlaamse wis Olympiade
Voor welke reele getallen
Voorschrift van een veeltermfunctie
Vraag Vlaamse Wiskunde Olympiade
Vraagstuk
Vraagstuk elementaire functie
Vraagstuk exponentiŽle functies
Vraagstuk functies
Vraagstuk over exponentiŽle daling
VU - grafiek
Waarvoor dient een assenstelsel?
Wanneer domein wanneer bereik
Wanneer hebben twee lijnen een snijpunt?
Wanneer is een parabool gedeeld door een lijn nog steeds een lijn?
Wanneer is f(x) = (ax + b)/(cx + d) gelijk aan zijn inverse?
Wanneer is parabool/lijn=lijn?
Wat is absolute waarde?
Wat is de afgeleide van deze functie???
Wat is een kwadratisch verband en wat is een lineair verband?
Wat is het domein van een functie
Webgrafiek
Wiskit
Wortelfunctie
Wortelfuncties
Zoek de vergelijking
Zoek het functievoorschrift

Wat betekenen die bolletjes?
Bekijk alle vragen in de categorie 'Functies en grafieken'

home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2023 WisFaq - versie 3